Českotřebovský deník 187/2017 (8/7) 
Dovolená v redakci 

V dalších dnech nebude zpravodajství na tomto webu doplňováno. Jsou prázdniny a doba dovolených, alespoň pár dnů to bude platit také pro mne. Zpráv z dění v České Třebové je stejně minimum.  Další aktualizaci připravím na pátek 14/7 . Do té doby nebudu odpovídat ani na zaslané maily. Telefonní spojení 604 685 835 zůstane v případě potřeby zachováno a bude k dispozici.  Děkuji za pochopení. Milan Mikolecký
 
Před 20 lety byla dokončena I. rekonstrukce Kulturního centra

Středa 10. září 1997 byla slavnostním dnem. Po pětileté přestávce a rekonstrukci byl znovu otevřen a předán k veřejnému užívání Dělnický dům. Po dlouhé době opět v sále ztemněla světla a na filmovém plátně přeběhly první titulky. Hrál se Kolja, film český, ověnčený čerstvým Oskarem a dalšími cenami. Hrálo se pro pozvané návštěvníky, kteří také přišli ve slavnostním ... A tak jako návštěvníci filmů v dalším týdnu, přišli raději mnohem dřív, aby si mohli tu krásu interiéru budovy lépe prohlédnout a prožít ...
Ano, stálo to hodně peněz a také hodně úsilí. Ale stálo to za to. Česká Třebová otevřením Dělnického domu získala nejen opět zcela moderní, všemi vymoženostmi poslední doby vybavené širokoúhlé kino Svět, ale získala mnohem víc - nový důstojný kulturní stánek v centru města umožňující mimo filmových představení uspořádání také jiných akcí, koncertů, estrád, přednášek, konferencí. Pouze pro divadlo není zdejší jeviště zcela vybaveno. Především díky rozměrům jeviště, nedostatečnému šatnovému zázemí, chybějícímu provazišti. Celkové pojetí rekonstrukce s bezvadnými parketami na jevišti a odsunovatelným plátnem však umožňuje všestranné využití sálu, na který jsme dlouho čekali. Poděkujme proto všem, kteří usilovně hledali všechny cesty, co ještě průběžně během rekonstrukce dále upravit, dopracovat projekt a dotáhnout záměr ještě dál, aby využití tohoto bezvadného sálu bylo co nejširší. Neúprosné předpisy totiž přinášejí s každým novým rozšířením možností další náklady. Tak třeba otevření provaziště do plné výše by sice poněkud rozšířilo divadelní možnosti, ale současně by vznikl nový požární prostor, který by si vynutil instalaci požární ocelové opony za třičtvrtě milionu korun ...  
A spolu s kinem vznikla ještě v patře  výstavní síň, máme opět otevřenu kavárnu Esperanto, která je také celá nová a měla by proto být přívětivým prostředím pro všechny, kteří nechtějí sedět v každé "putyce", ale záleží jim i kulturnosti prostředí, do kterého přicházejí. Slavnostní otevření nového kina Svět zajistil českotřebovský dětský pěvecký soubor Kajetánek pod vedením nového sbormistra Michala Horáčka. Starosta města pan Lubomír Hýbl v slavnostním projevu vzpomenul historie tohoto pro město významného objektu a poděkoval jmenovitě všem, kteří se o zdar celé akce zasloužili. Českotřebovské kulturní veřejnosti pak popřál v novém prostředí mnoho hodnotných kulturních zážitků.
Fotografie: Již při této první rekonstrukci byl vybudován vstup v podobě, jakou známe dnes.  Byla ještě "stará šatna", rekonstrukce malého sálu a sousední budovy se řešila až při druhé rekonstrukci v roce 2002/2003. (mm)
Kulturní centrum - dříve Dělnický dům

  • před II. světovou válkou budova sociálnědemokratické strany (odtud název Dělnický dům)
  • poté dlouhá léta známá pod názvem Kino Svět
  • rekonstrukce v roce 1997 - oprava kina, vznik výstavní síně, stará část Dělnického domu beze změny
  • rekonstrukce v letech 2001-2 - společně se sousední budovou, vzniká dnešní Kulturní centrum
Smetanova Litomyšl  v Klášterních zahradách

Foto Marie Kroftová


Město Česká Třebová podle čl. II Pravidel č. 3 pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová pro sociálně potřebné občany a rodiny vyhlašuje k pronájmu 1 volný byt č. 6 o velikosti 1+0 na Semanínské ulici v čp. 2089 v České Třebové: Žádosti o byt si mohou zájemci vyzvednout na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Česká Třebová. Vyplněné žádosti se všemi přílohami je nutno předat do podatelny MěÚ nejpozději v pondělí 21.08.2017.

Zrychlená doprava a nové vlaky lákají další cestující

V Pardubickém kraji se potvrzuje, že moderní vozidla a zlepšené parametry tratí lákají do vlaků nové cestující. V roce 2016 stoupl počet cestujících mezi Pardubicemi a Hradcem Králové proti roku 2015 v průměru o 400 denně.
V roce 2016 byl zahájen dvojkolejný provoz v úseku Stéblová – Opatovice nad Labem na trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, což umožnilo zrychlit vlaky mezi oběma krajskými městy. Nové elektrické jednotky RegioPanter mohou v tomto úseku jet rychlostí až 160 km/h, takže cesta se u spěšných vlaků i se zastavením v Rosicích nad Labem zkrátila na 17 minut. To láká do vlaků nové cestující. V pracovní dny jich přibylo okolo 400 denně, což je nárůst o 7 % proti roku 2015. Ve všech vlacích mezi oběma městy se tak v pracovní dny přepraví okolo 6000 cestujících. V neděli je pak vykázán nárůst až o 13 %, tedy skoro o 600 cestujících. Každou neděli tak vlaky mezi Pardubicemi a Hradcem Králové využije na 5,5 tisíce zákazníků. Potvrzuje se tak, že zrychlení dopravy spolu s nasazením nových vozidel dokáže do železniční dopravy přilákat nové cestující. Další zatraktivnění dopravy lze čekat začátkem nového desetiletí, kdy by mělo být dokončeno zdvojkolejnění celé trati včetně přestavby železničních uzlů Pardubice a Hradec Králové.
Na ostatních tratích v Pardubickém kraji je při srovnání let 2016 a 2015 vykázán setrvalý stav nebo mírný pokles v objemu přepravených cestujících. Např. na hlavní trati 010 byl v osobních vlacích Kolín – Pardubice – Česká Třebová zaznamenán mírný pokles v řádu desítek cestujících denně, což lze přičíst zejména na vrub „přehuštěné“ dopravy na koridoru. Ta způsobuje mnoho nepravidelností a mimořádností, kdy osobní vlaky musí čekat na předjetí rychlejšími vlaky a často tak do svých cílů přijíždějí zpožděné, což může cestujícím působit problémy.
Setrvale dobré výsledky jsou vykazovány i na některých regionálních tratích např. na trati 018 v úseku Choceň – Vysoké Mýto, kde se v pracovní den přepraví v průměru 1450 cestujících, nebo na trati 261 mezi Svitavami a Poličkou, kde se vlaky sveze v průměru 650 cestujících v pracovní den. Po určitém propadu v letech 2014 a 2015, způsobeném návratem k původní koncepci jízdního řádu a také rozsáhlými výlukami, se v roce 2016 začali vracet cestující na trať 238. Mezi Pardubicemi a Chrudimí se v pracovní den průměrně přepravilo 2300 cestujících, o víkendu pak kolem 1800.
Další vývoj v objemu přepravených cestujících do budoucna pak záleží především na zlepšování stavu infrastruktury, obnově kolejových vozidel a možnostech jízdního řádu.


Železný kohout 2017. Start závodu 23/6 v 17:15 hodin , 1. běh, + předávka cyklistovi...

Fotografie pro pamětníky 

Na snímku je zachyceno budování domu čp. 14 na Starém náměstí do současné podoby. Tento dům je nyní právě opravován. Dovedete určit, kterého roku byl snímek pořízen?