Českotřebovský deník 189/2017 (14/7)
Prázdniny 2017 v Rose rodinném centru:

Červenec – probíhá výměna oken a celkový úklid
Příměstské tábory během uzavření všech MŠ v České Třebové:
24.7. - 28.7.       pro děti od 3 do 7 let
31.7. -   4.8.        pro děti od 3 do 7 let
Příměstský tábor s ANGLIČTINOU
14.8.     – 18.8.  pro děti od 9 do 15 let(mladší po dohodě) s Olgou Sýkorovou
Pohádkový les
24.8. od 14hodin- v okolí chaty U Floriana – rodinná pohádková cesta
22. -  23.8. 9:00 – 12:00 Otevřená herna
28. – 31.8. 9:00 – 12:00 Otevřená herna 
Léto s pohádkou 2017

kde: Javorka - pavilon Antonína Bennewitze
kdy: začátek představení vždy 17:30, na programu také výtvarné dílničky  vstupné dobrovolné
 5/7        Divadýlko z pytlíčku: O drakovi
12/7       Studio Damúza: Medvědí princ
19/7       Divadlo Harmonika: Kouzelný hrnec
26/7       Jan Bílek: Kašpárkovo království
2/8         100opic: DlouŠiBy
9/8         Divadlo dobré kávy: Sviňáček
16/8      Studio Damúza: Jakoubkovo splněné přání
23/8      Divadlo Toy machine: Pinocchio
 
Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova vyhlašuje výběrové řízení na pozici kuchař - kuchařka. Nástup možný k 1. 10. 2017.
Žádosti zasílejte na e-mail: mshabrmanova@ceska-trebova.cz nebo písemě na adresu: Ředitelka MŠ Hana Najmanová, Habrmanova 1779, 560 02 Česká Třebová Telefon: 736 518 004

Taneční škola Knířovi informuje – srpen 2017

Přejeme všem našim příznivcům příjemné léto.
Na září máme pro Vás  připraveny Základní taneční pro mládež (již od 8.9.2017) a Taneční večery pro páry („dospělácké“ taneční) – začátečníky i pokročilé. I v létě poskytujeme individuální výuku tance dle Vašich přání. Těšíme se na Vás.
Aktuální informace a podrobnosti k akcím se dozvíte na www.knirovi.cz nebo telefonu 606 223 070.
 
Dotace nepatří anonymním osobám

Dotace z rozpočtu města jsou finanční toky z veřejnoprávních prostředků tedy z daňových výnosů apod.  Pokud jsou schvalovány radou města nebo zastupitelstvem, jsou uvedeny v usnesení, kde má být také plné jméno osoby, pro kterou je rotace určena. Ve skutečnosti se s takovým stavem vždy nesetkáváme a je to opakovaně a oprávněně kritizováno.  V usnesení z rady městy 10/7 je např. napsáno, že rada města poskytuje dotaci ve výši 12000 Kč na uspořádání akce "PPP - první pohodový pátek" pro pana Z.N. , předtím  se tak stalo dříve také např. pro podporu sportovkyně L.J.  a jistě i v jiných případech.   Zápisy z jednání jsou tedy stále tajemné a neprůhledné a mohou být všelijak vykládány. Pokud učiním dotaz, je mi vždy řečeno, že se chyba stala při úpravě zápisu, že nejde o žádné tajemnství.  Zdá se mi, že by měl zveřejněný zápis z rady města někdo také kontrolovat, aby se tyto vady nevyskytovaly. Abych odstranil tajemnosti ze zveřejněného zápisu rady města, tak Z.N.  je pan Zdeněk Neterda a L.J. je zase Lea Johanidesová. Nenamítám nic proti tomu, že byla dotace udělena, ale proti tomu, že nebylo zveřejněno pro koho byly ty finanční prostředky z rozpočtu města určeny.  Nejlepší vůbec by bylo, kdyby byla zvláštní složka "dotace", kde by byl trvalý stále doplňovaný přehled o tom, komu kdy byly dotace schváleny, zvlášť v oblasti sportu, zvlášť v oblasti kultury a podobně i v dalších kapitolách. Mohli bychom také porovnávat  se situací  loni nebi předloni.  V řadě měst lze takové přehledy dohledat, nikoliv však v České Třebové. Nezbývá, než vést si takové přehledy vlastní. Nemusí však být přesné, může se něco přejít či přehlédnout.  Existence takových profesionálně připravených přehledů by byla výhodná jistě i pro radu města. (mm)
 
Podepsáno aktualizované memorandum

Ministr dopravy Dan Ťok spolu s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým podepali ve středu 12. července aktualizovanou verzi memoranda o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci dálnice D35 v celé délce trasy po území Pardubického kraje a souvisejících investic na silniční síti.  „Tento dokument schválený v květnu vládou ve své nové verzi popisuje dopravní opatření ve formě silnic II. tříd, na kterých se bude stát finančně podílet částkou 2,7 miliardy korun. Zájmem ministerstva a kraje je zajistit spolu s výstavbou D35 i dostatečně kvalitní úroveň obsluhy ostatních významných oblastí Pardubického kraje, tedy Orlickoústecka, Českotřebovska a Žamberecka,“ říká k memorandu ministr dopravy Dan Ťok.  „Pro Pardubický kraj je memorandum únosný kompromis. Reaguje po deseti letech  na obdobný dokument, který bylo nezbytné aktualizovat a dostat do rozpočtových možností  let 2017-20 . Původní memorandum bylo velmi obecné, teď se výrazně zkonkretizovalo a jsou za ním i konkrétní peníze na rok 2018 a následující léta,“ uvádí hejtman Martin Netolický a pokračuje: „Součástí  memoranda je také obnova povrchů silnic v bezprostřední blízkosti páteřní komunikace D35.  Další ústupky by už poškodily silniční návaznost jednotlivých kategorií komunikací.“
„D35 měla být postavena už dávno a mohli jsme tím výrazně zmírnit dopravní komplikace jak v Pardubickém kraji, tak při nynější modernizaci D1. Pardubickému kraji uleví od tranzitní dopravy na současné 1/35 a výrazně zlepší spojení s dalšími regiony,“ řekl ministr Dan Ťok.
Součástí memoranda jsou tyto investiční akce navázané na výstavbu dálnice D35:
  • Přeložka silnice II/298 mezi mimoúrovňovou křižovatkou Rokytno na D35 a dnešní I/35 v limitní výši 200 milionů korun.
  • Přeložka silnice II/322 kolem Dašic v limitní výši 300 milionů korun
  • Přeložka silnice II/322 v úseku Černá za Bory - Dašice v limitní výši 200 milionů korun.
  • Modernizace silnice II/358 mezi Českou Třebovou a Litomyšlí v limitní výši 200 milionů korun.
  • Modernizace silnice II/360 mezi Ústím nad Orlicí a Litomyšlí v limitní výši 100 milionů korun.
  • Modernizace silnice II/312 v úseku Choceň - České Libchavy - Žamberk v limitní výši 500 milionů korun.
  • Prodloužení silnice II/312 v nové trase na I/35 ve vazbě na D35 MÚK Vysoké Mýto, západ v úseku Vysoké Mýto - Choceň - Mostek v limitní výši 1,2 miliardy korun. V případě nepotvrzení proveditelnosti a rentability této akce bude provedena přeložka a modernizace silnice II/357 v úseku Vysoké Mýto - Choceň ve vazbě na mimoúrovňovou křižovatku Vysoké Mýto, západ na D35 a modernizace silnice II/315 v úseku Týnišťko - Choceň v souhrnné limitní výši 520 milionů korun.
Stávající silnice první třídy I/35 bude po dokončení D35 převedena do kategorie silnic druhé třídy a jejím vlastníkem se stane Pardubický kraj. „Naším závazkem zde bude omezit nákladní tranzitní kamionovou dopravu, tak aby do budoucna nákladní vozidla využívala právě D35 a neměla tendenci sjíždět na silnice nižších tříd,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Chodníky na sídlišti Křib vydlážděné - skoro všechny

Chodníky na sídlišti Křib  byly rychle vydlážděny, na vzhledu sídliště i bezpečné chůzi to je hodně poznat. Však si sídliště i jeho obyvatelé novou úpravu už dávno zasloužilo.  Po loňském vybudování dětského hřiště se zvýšila i kapacit parkování a nyní došlo i na chodníky.  Ještě nějaké zbyly, na posledním snímku je vidět ještě starý chodník  od domů čp. 1800/1801 a našly by se i další.   Má na ně dojít řada v příštím roce..... Autobusovou zastávku pro velké autobusy však zřídit nelze, to by musela být  zavedena speciální linka s malým autobusem, taková, jaká bude od září jezdit v Ústí nad Orlicí.

Přineste dvacku Lukáškovi

V minulých dvou společně s naším tehdejším patronem Jakubem Houškou a jeho KOUBAsketem pomáhali dnes již 11 letému Lukáškovi, který nemá zrovna lehký život, proto jsme se mu rozhodli pomoci i letos.
Lukášek má diagnostikovaný autismus, trpí mentální retardací, hypotonickým syndromem, má poruchu imunity, termoregulace a diagnostikovaná epileptická ložiska. Alergii na mléko, sóju, trávu, písek, modelovací hmoty a vodové barvičky a na jedno očičko přestává vidět. Lukášek potřebuje pomoc v těchto oblastech základních životních potřeb – orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví a osobní aktivity. Lukáškův zdravotní stav vyžaduje časté návštěvy lékařů a zdravotnických zařízení, navštěvujeme neurologa, psychologa, rehabilitaci, kardiologii, ortopedii, endokrinologii, gastroenterologii, imunologii, genetiku, kožní a oční ambulance. V loňském roce jsme se snažili pomoci sběrem víček od PET lahví.
Letos bychom rádi poskytli pomoc, která dává větší smysl. Proto jsme vymysleli akci „přineste dvacku pro Lukáška“. Prosíme všechny hráče, účastníky a návštěvníky naší akce, aby na jubilejní 20. ročník přinesli symbolickou dvacetikorunu, kterou budou moci darovat na dobrou věc nebo můžete přispět na transparentní účet číslo: 2900824063 / 2010 vedený na jméno Soňa Demlová, matku Lukáška. Na tento účet darujeme i výtěžek z prvních turnajových trik. Lukášek bude osobně na 20. ročníku PARTNERS Streetball Cup – Memoriálu Mistra Jana Husa přítomen se svojí maminkou a tatínkem.  Více informací a možností, jak Lukáškovi pomoc naleznete na webu tomu určeném Pomoc Lukáškovi na facebooku.
V sobotu 22. července se v areálu českotřebovského gymnázia uskuteční jubilejní 20. ročník PARTNERS Streetball Cup - Memoriál Mistra Jana Husa. Do České Třebové se opět sjedou streetballisté z celé České republiky. Registrace do turnaje je spuštěna, zaznamenáváme obrovský zájem týmů v obou kategoriích. Věříme tak, že opět bude naplněna maximální kapacita turnaje 30 týmů mužů a 12 týmů žen. Na 6 hřištích se tak představí téměř 200 hráčů! Díky spolupráci s Českou basketbalovou federací se hráči, ale i příchozí diváci mohou těšit na 4 profesionální basketbalové kurty s umělým povrchem.
Součástí  akce bude dětský den s atrakcemi pro děti, skákací hrad a další  aktivity a soutěže. Současně uvidíte v akci mistry basketbalu včetně těch nejlepších.
 
Pronájem budovy školy nemusí být veřejnou zakázkou

Ze zákona č. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), vyplývá, že pronájem budovy školy, resp. pacht nemovité věci dle terminologie nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) není nutné ve smyslu a postupem dle ZZVZ zadávat v zadávacím řízení.
V § 29 mezi obecnými výjimkami pod písm. h) je totiž řečeno, že „zadavatel není povinen zadávat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, jejímž předmětem je nabytí, nájem nebo pacht existující věci nemovité nebo s ní souvisejících věcných práv“.
Budova školy je bezesporu nemovitou věcí, a tak není nutné její pronájem, resp. pacht, zadávat postupem v zadávacím řízení a je možné uzavřít nájemní smlouvu k této nemovitosti zcela mimo režim ZZVZ.
Nad rámec výše uvedeného upozorňujeme, že jiná situace by však nastala v případě, kdyby spolu s pronájmem budovy školy, škola jako veřejný zadavatel převedla na třetí osobu současně i výkon povinností, které by měla zajišťovat sama škola v souvislosti s vlastnictvím této budovy.
Od 1. července platí sankční následky neuveřejnění smlouvy v registru smluv

Po roce od nabytí účinnosti zákona o registru smluv, tedy od 1. července 2017, se (pro smlouvy uzavřené 1. července 2017 nebo později) použijí sankční ustanovení o následcích neuveřejnění smlouvy a o zrušení smlouvy. Podle těchto ustanovení, nebude-li v registru smluv uveřejněna smlouva, která uveřejněna být musí, nenabývá taková smlouva účinnosti a nebude-li taková smlouva uveřejněna ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Podrobné metodiky připravilo Ministerstvo vnitra ČR
Uveřejnění skutečně uhrazené ceny

Dotaz: Jak je to s uveřejňováním skutečně uhrazené ceny dle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek? 
Vztahuje se tato povinnost na všechny smlouvy nad 0,5 milionu Kč nebo je to vykládáno tak, že pokud je smlouva uveřejněna v registru smluv, nevztahuje se na ni tedy povinnost uveřejnění dle odst. 1 a tudíž není zadavatel povinen tuto cenu zveřejňovat?
Odpověď: V souladu s ust. § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uveřejní veřejný zadavatel nejpozději do 3 měsíců od splnění smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění podle ust. § 219 odst. 1 ZZVZ. V ust. § 219 odst. 1 ZZVZ jsou uvedeny výjimky. K této problematice lze odkázat na společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice vztahu povinnosti uveřejnit smlouvu na veřejnou zakázku podle zákona o zadávání veřejných zakázek a povinnosti uveřejnit smlouvu podle zákona o registru smluv.
V souladu s dikcí ust. § 219 odst. 3 ZZVZ by měl být veřejný zadavatel povinen uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny jen v případě, že je povinen uveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle ust. § 219 odst. 1 ZZVZ; dle tohoto výkladu je povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny vázána na předchozí povinnost uveřejnit smlouvu na profilu zadavatele.  Považujeme však za nezbytné upozornit na skutečnost, že uvedená ustanovení zákona nejsou v rámci odborné veřejnosti vykládána jednotně. Např. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uvádí v publikaci Veřejné zakázky v novém - informační list č. 3/2016 následující: „Jelikož zákon o registru smluv upravuje uveřejňovací povinnosti ve vztahu k smlouvám a jejich dodatkům, nikoliv pak ke skutečně uhrazené ceně za plnění smlouvy, měla by tato být i nadále uveřejňována na profilu zadavatele.“ Dle tohoto názoru by tak měla být skutečně uhrazená cena uveřejňována na profilu zadavatele, i když smlouva byla uveřejněna v registru smluv. V souladu s principem předběžné opatrnosti pak lze doporučit, aby výše skutečně uhrazené ceny byla uveřejněna na profilu zadavatele i u smluv, které byly uveřejněny podle jiného právního předpisu.
Arnika už potřetí rozdává obcím Oskary za produkci odpadů. Moravany obhájily třetí místo

 Obce, které v celé republice produkují nejméně směsného komunálního odpadu, se mohou těšit na zasloužený titul Odpadový Oskar 2017. Vítěz z roku 2015, obec Moravany v Pardubickém kraji, obhájil s produkcí 58 kg/ob/rok loňské druhé místo mezi obcemi od tisíce do pěti tisíc obyvatel. Mezi městy nad 5000 obyvatel triumfovalo už potřetí v řadě město Kdyně s produkcí směsného odpadu 80 kg/ob/rok. Ve skupině obcí od 1001 do 5000 zvítězila podruhé obec Štítná nad Vláří – Popov ze Zlínského kraje s produkcí směsného odpadu 39 kg/ob/rok. Ve druhé kategorii, kde odborná komise oceňuje inspirativními příklady odpadového hospodářství (2), putuje Odpadový Oskar do Nového Hrádku, Dvora Králové nad Labem, Kyjova a Jeseníku (3). O letošním pořadí rozhodovala data vykázaná obcemi za rok 2015. Přehled výsledků a popis odpadového hospodářství vybraných měst naleznete na webu: http://arnika.org/odpadovy-oskar-2017.

Pořadí všech měst nad 5000 obyvatel, které měli produkci směsného komunálního odpadu v roce 2015 pod 150 kg na 1 obyvatele.

Obec

Obyv.

Kraj

SKO

Kdyně

5283

Plz

80,1

Hronov

6169

Khk

95,6

Kyjov

11505

Jmk

123,8

Dvůr Králové nad Labem

15946

Khk

127,9

Chomutov

48913

Ust

130,2

Semily

8548

Lib

134,0

Vysoké Mýto

12419

Pak

134,2

Třebechovice pod Orebem

5786

Khk

134,4

Jablonec nad Nisou

45594

Lib

134,6

Mikulov

7443

Jmk

135,1

Ostrov

17089

Kvk

135,5

Písek

29824

Jck

137,8

Úvaly

6381

Stk

141,1

Slavkov u Brna

6456

Jmk

141,9

Vsetín

26504

Zlk

142,0

Otrokovice

18253

Zlk

146,2

Chropyně

5027

Zlk

146,5

Turnov

14362

Lib

147,0

Kroměříž

29035

Zlk

147,1

Planá

5430

Plz

148,4

Staré Město

6816

Zlk

148,7

Jeseník

11524

Olk

149,0

Česká Lípa

36943

Lib

149,2

Zpracoval: Milan Havel, Arnika, program Toxické látky a odpady