Českotřebovský deník 192/2017 (17/7)
CZ LOKO otevřelo nový trh, vstoupilo do Maďarska

Maďarsko se stalo další členskou zemí Evropské unie, v níž se prosadil český výrobce lokomotiv, společnost CZ LOKO. Prvním zákazníkem se zde stal CER Hungary Central-European Railway Transport, Trading and Service Co. Významný středoevropský nákladní železniční dopravce si pořídil lokomotivu EffiShunter 1600 pro těžkou posunovací službu.
 „Hledali jsme na trhu lokomotivu, která bude především spolehlivá a provozně i ekonomicky maximálně efektivní. Tyto podmínky přesně splňuje typ 774.714 od CZ LOKO,“ uvedl Tamás Heinczinger, generální ředitel CER Hungary.
„V Maďarsku, kde dosud zprostředkovaně jezdilo jen několik našich lokomotiv, a kam jsme napřímo dodali jen malou lokomotivu do budapešťského metra, vidíme velký potenciál. Železniční doprava s řadou dieselových tratí a vlečkových provozů má v zemi silnou pozici. Atraktivní je pro nás i zeměpisná blízkost,“ říká Jaroslav Plhák, obchodní ředitel CZ LOKO. Firma zde má zatím schváleny dvě lokomotivy: dieselelektrický EffiShunter 1600 a EffiLiner 1600. Další typy „shunterů“ pak ke schvalování chystá. Půjde především o řady 300, 500 a 700.
Akciová společnost CZ LOKO v posledních několika letech významně posílila export, který už zajišťuje více než polovinu jejich dvoumiliardových tržeb. Nově třeba vstoupila do Finska, Turecka či některých balkánských zemí, pozice posílila v Itálii, a pobaltských státech. Cílem společnosti je také obnovit úspěšné dodávky lokomotiv do Ruské federace, poznamenané uvalením obchodních sankcí zeměmi EU po anexi Krymu a oslabením místní měny.
CZ LOKO V ČÍSLECH: 923 vyrobených lokomotiv, 326 lokomotiv v zahraničí, 760 zaměstnanců
Ředitelem Vyšší odborné školy a Střední školy technické byl jmenován Mgr. Jan Kovář

Rada Pardubického kraje na svém dnešním jednání jmenovala do funkce nového ředitele Vyšší odborné školy a Střední školy technické v České Třebové. Na základě doporučení konkursní komise se jím ze čtyř přihlášených kandidátů stal Jan Kovář. Jmenování do funkce je účinné od 1. srpna.
„Výběrového řízení na uvolněnou pozici se zúčastnili celkem čtyři adepti s tím, že výběrová komise doporučila na pozici ředitele školy Jana Kováře, který ve škole dlouhodobě působí a je velmi dobře seznámen s jejím chodem, což je pro nás silná záruka úspěšné spolupráce do budoucna. Nový pan ředitel přesvědčil výběrovou komisi především právě znalostí prostředí, ale také stabilizačními a rozvojovými plány,“ uvedl radní pro oblast školství Bohumil Bernášek. „Jeho hlavním úkolem je nyní otevření školy široké veřejnosti a vyšší úspěšnost při získávání adeptů o studium,“ dodal Bernášek. „Mým hlavním cílem je využít potenciál, který škola díky modernizovanému technickému vybavení jednoznačně má. Dále je nutné zlepšit komunikaci nejen v rámci školy, ale také směrem k veřejnosti, adeptům o studium, ale i městu Česká Třebová. Chci se také zaměřit na úspěšné čerpání finančních prostředků z evropských fondů, ale také rozpočtu Pardubického kraje,“ uvedl Jan Kovář.
Upozornění: Restaurace Pod Skalkou hlásí:

V sobotu 22. července se v sále restaurace Pod Skalkou konají od 9 - 13 hodin další FARMÁŘSKÉ TRHY
Festival amatérských country kapel a dobrého jídla a pití, původně plánovaný na 5. srpna se neuskuteční, akce byla zrušena


Co může pomoci  řešit nedostatek praktických lékařů v našem kraji

Nedostatek lékařů je problémem, který trápí zdravotnictví napříč všemi obory. Výjimkou nejsou ani praktičtí lékaři, jejichž populace stárne a během několika let málo hrozí, že jich pro tento obor nebude dostatek, a to zejména na venkovských obvodech. Proto krajští radní na svém jednání schválili úpravu dotačního programu, který by měl motivovat dosud nezapojené školitele i absolventy.
Cílem dotačního programu je zvýšit počet absolventů medicíny, kteří se budou připravovat na specializaci v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost na území Pardubického kraje a zejména jeho venkovských částí. „Dotační program pro budoucí praktické doktory nevyhlašujeme poprvé. Letos jsme ho však upravili tak, aby byl atraktivní pro širší spektrum lékařů,“ řekl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
Podpora bude poskytována formou neinvestiční programové dotace, na kterou není právní nárok. Výše poskytnuté podpory na jeden projekt je 60 tisíc korun na období od 1. ledna do 31. prosince 2018,“ informoval radní Valtr. Právě výše podpory na jeden projekt je jednou z úprav, kterou se program oproti minulému roku liší.  Ta byla dříve pouze ve výši 48 tisíc korun. „O dotaci může také nově žádat pouze nový školitel, nebude tedy poskytována ve druhém a třetím roce školení,“ uvedl Ladislav Valtr. „Díky vyšší částce dotace se také zvyšuje možnost uhradit kromě mzdy absolventa také jeho různá školení nebo stáže v nemocnicích,“ dodal radní pro zdravotnictví Valtr s tím, že celková výše prostředků plánovaných z rozpočtu kraje na tento dotační program je půl milionu korun. Žádosti mohou zájemci podávat od 1. srpna do posledního září letošního roku.
Než absolvent získá specializovanou způsobilost pro samostatný výkon práce praktického lékaře, musí projít vzdělávacím cyklem, na některém z takzvaných rezidenčních míst, která vypisuje, schvaluje a financuje ministerstvo zdravotnictví. Rezidenční místo vzniká u poskytovatele zdravotních služeb, absolvent se pak stává jeho zaměstnancem. Během prvního roku a půl musí absolvovat stáže ve všech základních lékařských oborech a v další fázi ještě v oborech specializovaných.
Kraje potřebují od státu dorovnat i loňské zvýšení platů a mezd v sociálních službách

Pardubice (17. 7. 2017) - Pardubický kraj obdržel minulý týden z Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) částku 61,7 milionu korun na dofinancování sociálních služeb v souvislosti s nařízením vlády o navýšení platů, dle kterého se platy pracovníků v sociální oblasti zvýší o 23 procent. Toto dofinancování je určeno i na mzdy, a proto se týká i nestátních neziskových organizací, církevních organizací a ostatních právních forem poskytovatelů sociálních služeb. Ovšem na loňské navýšení platů o čtyři procenta doposud kraje neobdržely od MPSV žádné dotace.
V současné době je otevřen OK systém pro sběr požadavků od poskytovatelů sociálních služeb, kam mohou své žádosti o navýšení dotací vkládat až do 28. července. Proces zpracování žádostí a schvalování dotací nelze kvůli české i evropské legislativě zkrátit, a to i přes apel pana premiéra, abychom svolali mimořádná zastupitelstva. Proto bude rozdělení dotací schváleno na jednání zastupitelstva 19. září, což je nejbližší možný termín. Ihned po podpisu dodatků ke smlouvám bude poskytovatelům zaslána částka dotací na účty,“ uvedl k situaci krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
Letošní rok tak byla na sociální služby pro Pardubický kraj vyčleněna celková částka téměř 540 milionů korun, což je sice nejvíce od doby platnosti zákona o sociálních službách, nicméně několik let byli poskytovatelé kvůli nízkým dotacím nuceni držet mzdy na minimální úrovni a nedocházelo k žádnému nebo jen minimálnímu rozvoji sociálních služeb. Od roku 2015 se pravidelně navyšují platy prostřednictvím nařízením vlády a zároveň s tím docházelo k dofinancování sociálních služeb. V krajích však zatím chybí prostředky od MPSV na navýšení platů o čtyři procenta s platností od 1. 11. 2016.
Prostřednictvím sociální komise při Asociace krajů, ale i osobními jednáními s představiteli ministerstva, vlády, poslanci i senátory upozorňuji na nutnost navýšení dotací na pokrytí zmíněného navýšení platových tarifů včetně mezd z listopadu loňského roku. Bez tohoto navýšení tady stále trvá propad v odměňování pracovníků v sociální oblasti proti jiným profesím. Od února apelujeme na MPSV, aby zajistilo potřebné prostředky, jedná se o cca 822 milionů korun pro celou Českou republiku,“ řekl radní Pavel Šotola. „Je nezbytné, aby MPSV našlo řešení nejpozději do konce července, jinak hrozí, že u pracovníků v sociálních službách nedojde k reálnému navýšení mezd, tak jak je deklarováno ze strany ministerstva a vlády,“ dodal Pavel Šotola.

PhDr. Zuzana Nováková

Hledají se nejlepší začínající firmy

Mnoho lidí má skvělé nápady, ale je třeba je umět zrealizovat. V tom už pomůžou odborníci. Dnes začíná registrace do soutěže Nejlepší Startup 2017. Vítěz získá příspěvek na rozjezd podnikání a přístup ke klíčovým investorům. 
Začínajícím společnostem a živnostníkům se otevírá jedinečná šance. Úspěšnými startupy byly v minulosti třeba Google, Apple, Facebooku nebo Instagram. U nás například internetový vyhledávač letenek po celém světě Kiwi.com. Stejnou cestou můžou jít i další, kteří se přihlásí do soutěže Nejlepší Startup 2017. Ta pomůže novým firmám rozčeřit vody českého byznysu!  
Slavnostní vyhlášení proběhne v Praze na Žofíně v přímém přenosu ČT24 za účasti více než 400 hostů. Úspěšným se otevře cesta k účasti v akceleračním programu StartupYardu s možností získat až 30 000 eur a vedení od významných investorů.  
Přihlásit se může firma nebo živnostník s maximálně tříletou podnikatelskou historií, a to do 31. října 2017 zde. Stačí se vyznačovat inovativností, růstem, kladným vlivem na společnost nebo určitý sektor. Důraz je kladen především na inovace v oblasti technologií. Stranou pozornosti nezůstanou ani zajímavé příběhy zakladatelů i samotných společností. Vítěze určí celostátní porota složená z top investorů, zástupců velkých korporací a akcelerátorů z české republiky i zahraničí.