Českotřebovský deník 201/2017 (26/7)
Českotřebovský zpravodaj
srpen 2017
předán do tiskárny.

Další příspěvky již tedy není možné zařazovat. Tisk během čtvrtka a pátku, v sobotu, neděli a v pondělí proběhne distribuce.
Z obsahu:
Úvodník  Karla Kubišty na letní téma
Město chystá úpravy areálu rotundy sv. Kateřiny
Ochranné pásmo je řešeno v rámci přenesené působnosti
Modernizace železničního uzlu - hlavní mostní stavby
Dopravní hřiště Benátky - stav nezměněn
Novinky z CZ LOKO
Gymnázium  získá významný evropský grant
Gymnazisté nejen v Zakarpatí
Ukrajina z pohledu studenta
Třebovští mineralogové objevili na Slovensku žraloka
Ohlédnutí za kaktusářskou výstavou
Agility je za námi
Katalog zájmových kroužků DDM
Program RC ROSA
Zprávy z regionu
Projektamti střechy tělocvičny obviněni
4 strany diskuzních příspěvků
Krematiorium stále kouří a co s ním
Troje sluneční hodiny Františka Bečky
Kronika povodně ve Třebové před 20 lety
Českotřebovské kalendárium na srpen
Mgr. Jan Šebela - nekrolog
Výstava U nás v Kozlově - bude pokračovat do konce prázdnin -  Jubilejní desátá Výtvarná Svinná
Jazzrockfest Česká Třebová - jaký byl   Kulturní programy v srpnu
Program sportovišť v srpnu včetně veřejného bruslení na zimáku   Bilance Fotbalového klubu v r. 2016
Úspěchy Patrika Vebera -  Zakončení in-line letní ligy
24 hodin na kole   -  Olympijský den na ZŠ Habrmanova
Úspěchy DCSC GYM Třebovice  -
Motokrosová smůla   -  Streetbal cuop - memoriál Mistra Jana Husa  -  Společenská kronika a spousta dalších článků
 
Tři obce v Pardubickém kraji si vysloužily Odpadového Oskara 2017

Vysoké Mýto - Ostrov, Moravany a Vysoké Mýto jsou obce, které v Pardubickém kraji vyprodukovaly ve svých kategoriích (1) nejméně směsného komunálního odpadu (na osobu a rok) a vydobyly si tím titul Odpadový Oskar 2017 Pardubického kraje. Skvělé výsledky svědčí o dobrém nastavení odpadového hospodářství, podmínek pro třídění, motivace občanů nebo třídění bioodpadu. Krajská úroveň soutěže navazuje na celorepublikovou soutěž Odpadový Oskar, jejíž výsledky oznámil spolek Arnika už začátkem července. Protože o celkových výsledcích mnohdy rozhodoval rozdíl jen několika málo kilogramů, zaslouží si krajští šampioni stejnou pozornost, jako ti celorepublikoví. Jejich praxe a zkušenosti mohou sloužit jako dobrá inspirace pro ostatní obce a města. Arnika rozdává Odpadové Oskary už potřetí.
„Nízká produkce odpadů v obcích není samozřejmost. Zájem o téma, pravidelná osvěta veřejnost a dobré nastavení celého systému nakládání s odpady v obci, to vše jsou předpoklady dobrých výsledků. Třídění odpadů může být samofinancovatelné či významně levnější než likvidace směsného odpadu na skládce či ve spalovně. Pokud tomu tak není, má obec ještě rezervy,“ komentuje výsledky obcí koordinátor soutěže Milan Havel.     
Základním kritériem pro kvalifikaci obce do soutěže je produkce směsného komunálního odpadu pod 150 kg na osobu a rok. Tento limit organizátoři zvolili proto, že jde o hodnotu, které se běžně daří dosahovat v sousedních státech, v Česku ale tato meta stále není běžná. Oproti Rakousku a Německu je u nás totiž průměrná produkce směsného odpadu asi o třetinu vyšší. Rozhodovala přitom data vykázaná obcemi za rok 2015.
 
Výherci Odpadového Oskara 2017 v Pardubickém kraji:

·         obce do 1000 obyvatel
Ostrov s produkcí směsných komunálních odpadů 58,9 kg/ob. 
·         obce od 1001 do 5000 obyvatel
Moravany s produkcí směsných komunálních odpadů 57,9 kg/ob. Je to obec s nejnižší produkcí směsných odpadů v Pardubickém kraji, v rámci ČR se umístili na 3. místě. Za zmínku stojí náskok obce před druhou, což byla obec Čeperka s produkcí směsných komunálních odpadů 105,1 kg/ob. Více: http://arnika.org/obec-moravany.   
·         města nad 5000 obyvatel
Vysoké Mýto s produkcí směsných komunálních odpadů 134,2 4 kg/ob.  V Pardubickém kraji jde o jediné město nad 5000 obyvatel s produkcí odpadů pod 150 kg/ob. Vice na: http://arnika.org/mesto-vysoke-myto

Klub RÉBUS - program v srpnu


Sportovní odpoledne 3. 8. 2017 15.30 – 18.30
Společně se vydáme z Rébusu na Hory přes Javorku, kde během cesty budou připraveny stanoviště s úkoly. Vítěz bude odměněn. Za nepřízně počasí se akce přesune na nejbližší termín. Sraz v Rébusu v 15.30 S sebou: pití, svačinu, kvalitní batoh, kvalitní obuv, pokrývku hlavy, drobné. Nutné předat vyplněnou návratku.
 
Bye, bye holidays 29. 8. 2017 15.30 – 18.30
Grilování v Rébusu na oslavu konce prázdnin. S sebou: špekáček nebo párek dle vlastní chuti, přílohy budou zajištěny.
 
Kandidátky pro podzimní volby
Postupně se věnujeme kandidátkám politických stran pro podzimní volby do poslanecké sněmovny  Parlamentu ČR Představuji kandidátky ČSSD a ODS, které mají to společné, že zde nenajdeme žádného kandidáta z České Třebové..
 ČSSD
1. Jan Chvojka, ministr, právník Chrudim
2. Pavel Havíř, poslanec Svitavy
3. Miroslav Váňa, ředitel SBD Pardubice
4. Jitka Dostálová, ekonom Ústí n. O.
5. Milan Fajfr, zaměstnanec Krajského úřadu Ústí n. O.
6. Marcela Jelínková, odborný asistent / předsedkyně odborů Pardubice
7. Miroslav Muselík, statutární zástupce ředitelky SZŠ, MŠ a PrŠ Svitavy
8. Alena Šírová, předsedkyně odborové organizace Chrudim
9. Václav Kroutil, zemědělec Chrudim
10. Antonín Kadlec, místostarosta města Polička Svitavy
11. Jiří Rozinek, náměstek primátora, ekonom Pardubice
12. Radoslava Nováková, OSVČ, ekonom Ústí n. O.
13. Luděk Skalický, starosta obce Výprachtice Ústí n. O.
14. Markéta Tauberová, ředitelka Dětského centra Veská Pardubice
15. Jana Povolná, vedoucí infocentra Březová n. Sv. Svitavy
16. Jiří Sochor, technolog, místostarosta města Luže Chrudim
17. Monika Pelíšková, učitelka Obchodní akademie a VOŠE Svitavy
18. Martin Macháček, bezpečnostní technik Pardubice
19. Jaromíra Nováková, zdravotní sestra Ústí n. O.
 
ODS
1. Simeon Karamazov, poslanec a vysokoškolský profesor
2. Radim Jirout, generální ředitel akciové společnosti
3. Petr Bajer, místostarosta města Holice
4. Vojtěch Kyncl, vědecký pracovník
5. Ladislav Valtr, krajský zdravotní rada
6. Jaroslav Martinů, starosta města Polička
7. Kateřina Drábková Bíbusová, ředitelka neziskové organizace
8. Matouš Pořický, místostarosta města Ústí nad Orlicí
9. David Novák, soukromý zemědělec
10. Jan Švadlenka, buněčný biolog
11. Michal Kortyš, náměstek hejtmana Pardubického kraje
12. Martin Kozáček, stavební projektant
13. Ivana Snítilová, živnostnice
14. Alena Stránská, učitelka
15. Jan Mazuch, ředitel festivalu šachu a her Czech open
16. Pavel Čížek, místostarosta města Svitavy
17. Miloslav Sejkora, starosta města Bystré
18. Stanislava Švarcová, ředitelka Základní školy
19. Patrik Dospěl, analytik v logistice
20. Jiří Kubeš, ředitel mezinárodní asociace
21. Harald Čadílek, primář gynekologicko - porodnického oddělení
22. Arnošt Martin, podnikatel
23. Miroslav Kudláček, doktorand
24. Jan Čechlovský, místostarosta města Chrudim
25. Petr Fila, fyzioterapeut
26. Petr Máca, jednatel
27. Milan Bušek, OSVČ
28. Pavel Vaňkát, ředitel ZUŠ
29. Tomáš Pirkl, živnostník
30. Jan Heřmanský, podnikatel
31. Luděk Pinta, učitel ZŠ
 
Silnice I/43 je příliš zatěžovaná

Spojení Pardubického a Jihomoravského kraje je horkým tématem již několik let a řešení stále není na obzoru. Stávající silnice I/43 patří k nejzatěžovanějším silnicím v České republice. Z důvodu této zátěže muselo Ředitelství silnic a dálnic úplně uzavřít u obce Černá Hora most, který byl v dezolátním stavu. Nyní se proto uvažuje o úplném zákazu vjezdu nákladních vozidel na komunikaci I/43, který by Pardubický kraj přivítal.
Spojení Pardubického kraje a Brna je stávající dopravní infrastrukturou stále nedostatečné a příprava dálničního řešení v úseku Svitavy – Brno je zatím v nedohledu kvůli majetkovým sporům. Proto eskaluje situace na trase stávající komunikaci I/43, která vede ze Svitav směrem na Letovice obcemi Pardubického kraje. Tyto obce si stěžují na obrovskou zátěž kamionovou dopravou,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Situace posledních dní týkající se problémů s rekonstrukcí mostu v okolí obce Černá Hora, která je v Jihomoravském kraji, ukazuje, že je možné omezit kamionovou dopravu na této trase, což my jako zástupci Pardubického kraje velmi vítáme, protože zátěž v jednotlivých obcích se týká občanů našeho kraje a jejich situace je nezáviděníhodná,“ řekl Martin Netolický, podle kterého je evidentní, že by kamiony měly využívat zejména dálniční sítě. „V případě cesty z Brna na sever je to cesta přes Olomouc a dále na D35. My bychom měli učinit všechny možné kroky k tomu, aby byl propojen úsek Mohelnice – Hradec Králové, respektive Opatovice nad Labem, díky kterému by silnice I/43 nemusela být v budoucnu vůbec zatěžována,“ dodal hejtman Pardubického kraje.
Do té doby by bylo podle hejtmana vhodné přistoupit k určitým krokům. „Dopravní opatření se v tomto případě nabízejí, protože trasa I/43 vede úzkým údolím, poměrně hustě osídleným v jednotlivých obcích, které na sebe navazují. Situace není komfortní ani pro řidiče, ani pro obyvatele. My jako Pardubický kraj jsme připraveni jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic nikoli o dočasném, ale o dlouhodobém omezení kamionové nákladní dopravy v úseku Svitavy – Brno a předpokládám, že se na tom shodneme i s Jihomoravským krajem,“ uzavřel hejtman Martin Netolický.
 
Dejte hlas památkářským aktivitám v kraji

Národní památkový ústav nyní vyhlásil další ročník ceny Patrimonium pro futuro, ve kterém odborníci vybírají v celkem čtyřech kategoriích: obnova památky, restaurování; objev, nález roku; prezentace hodnot; záchrana památky. Zatímco odborná porota vybírá vítěze jednotlivých kategorií, může veřejnost podpořit některý z návrhů na cenu svým hlasem, a to bez ohledu na soutěžní kategorii.
V anketě jsou vybraní i dva zástupci z Pardubického kraje – Obnova Chrámu na Chlumku, a také tři výjimečné publikace zabývající se metodikou záchrany a prezentace lidového kulturního dědictví českomoravského pomezí od Spolku archaických nadšenců v Sebranicích. „Revitalizaci Chrámu na Chlumku Pardubický kraj řadu let podporuje, pomohli jsme tam i s bezbariérovým přístupem a na letošní výstavě Architecture Week na Pražském hradě bude chrám jedním z hlavních reprezentantů barokních památek v našem regionu. Stejně tak dlouhodobě podporujeme i aktivity Spolku archaických nadšenců, který laická veřejnost zná například z rekonstrukce polygonální stodoly v Trstěnici, obnovy kaplí ve Vysokém lese nebo udržování tradic dnes již zapomenutých řemesel. Proto budu rád, když jednomu z nich pošlete do ankety svůj hlas,“ vyzývá veřejnost Roman Línek, 1. náměstek hejtmana pro kulturu.
Na webu Národního památkového ústavu na https://www.npu.cz/pamatky-dekuji získají hlasující informace o tom, co všechno se v loňském roce povedlo objevit, zachránit, obnovit nebo prezentovat a kdo se o to zasloužil. Hlasovat však lze pouze pro jednoho z navržených. Hlasování probíhá do pátku 15. září.
 
Také Pardubický kraj má bohatou lidovou kulturu

Pardubice - Mohlo by se zdát, že centrem lidové kultury jsou třeba jižní Čechy nebo Jižní Morava, ale právě Pardubický kraj má v této oblasti silné zastoupení. Na reprezentativním seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva organizace UNESCO jsou zapsány Vesnické masopustní obchůzky a masky z Hlinecka.  Na národním seznamu má náš kraj tři statky z celkových šestnácti: jmenované masopustní obchůzky, východočeské loutkářství a vodění jidáše.
Od roku 2012 tvoří Pardubický kraj také svůj krajský seznam nehmotného kulturního dědictví a od roku 2015 oceňuje řemeslníky udržující tradiční řemeslné postupy titulem Nositel tradice Pardubického kraje. Celkem je na krajském seznamu nehmotného kulturního dědictví pět statků, kromě už tří zmíněných ještě stínání kohouta a velikonoční věneček a strom ve Střemošicích. Vedle toho máme zatím čtyři Nositele tradice – Zdeňka Bukáčka z Krouny, který vyrábí dřevěné hračky, Ladislava Chládka z Výprachtic, který dělá hračky štípané ze soustruženého bloku, Jiří Myšku ze Studnice, odborníka na sekernické práce, a Davida Stejskala z Pardubic, který se zabývá tradičními tesařskými pracemi.
Také v letošní roce se oba seznamy obohatí. Mezi nehmotné kulturní dědictví bude zapsána ruční výroba žinylkových textilií v Hlinsku. „Na přerušené textilní tradice z poloviny 19. století navázal v areálu hlineckého Betléma pan Josef Fidler ve své Tkalcovně. Návštěvníci se mohou na celý proces ruční výroby podívat a jeho tradiční výrobky si také zakoupit,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a pokračoval: „Chceme co nejvíce pomoci s prezentací těchto tradičních řemesel, které se pojí s naším krajem, proto jim dáváme prostor na veletrzích cestovního ruchu nebo je nakupujeme jako prezentační dárky kraje.“
Rada Pardubického kraje odsouhlasila i dva nové Nositele tradice. „Sice jim tituly předáme až na slavnostním setkání v září na Pardubickém kraji, ale už teď mohu prozradit, že to je Lenka Kmošková, která v Sebranicích u Litomyšle plete nádoby ze slámy, a řezbář Jan Rejman z Vysokého Mýta, který vyřezává především betlémy a tradici předává i svým dcerám a vnoučatům,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.