Českotřebovský deník 202/2017 (27/7)
Čestná náčelní Vlasta Macková Litochlebová zemřela v 97 letech v Praze

V úterý 18.4.2017 zemřela v Praze v nedožitých 97 letech sestra Vlasta Macková, čestná náčelní, seniorka Sboru  nositelek Řádu stříbrného trojlístku, členka Svojsíkova odddílu a nositelka bronzové medaile WAGGGS.
Třikrát se podílela na znovuobnovení činnosti Junáka, pracovala jako zahraniční zpravodajka a opakovaně působila ve funkci náčelní dívčího kmene.
Vlasta Macková, roz. Litochlebová se narodila 5. května 1920 v České Třebové.  Její otec prof. Antonín  Litochleb a matka Józa Litochlebová se zasloužili o rozvoj skautingu v našem městě. Ve svém životopise napsala: "Třebová byla pro mne nejdůležitějším místem na světě, protože jsem zde měla do čtrnácti let bezpečný láskyplný domov“. Do posledních dnů na Třebovou vzpomínala. Její pohřeb se konal  v rodinném  kruhu. Skautky si její osobnost připomněli na vzpomínkovém setkání 3.6.2017  v prostorách Skautského institutu v Praze.  Čest její památce!
Vlasta Macková, roz. Litochlebová, se narodila 5. května 1920 v České Třebové, kde také strávila své dětství. Její tatínek studoval moderní filologii na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, obory francouzština a čeština. V roce 1911 získal stipendium v Ženevě, po návratu z něj nastoupil jako učitel na chrudimskou reálku a dívčí učitelský ústav, kde také poznal svou nastávající manželku a Vlastinu maminku. Po maminčině maturitě se Vlastini rodiče vzali a kvůli tatínkově novému pracovnímu místu se z Nymburka přestěhovali do České Třebové, tam se jim narodila Vlasta. Tatínek se hned od počátku velmi zajímal o skauting, vlastnil dokonce první vydání Svojsíkovy příručky Základy junáctví. Od roku 1922 se do skautingu také aktivně zapojil, byl jmenován okresním zpravodajem Svazu junáků – skautů RČS a aktivně vedl skautský oddíl. „Takže tatínkovy pohádky nebyly ani pohádky Erbenovy, ani pohádky Boženy Němcové, ale na naši žádost vždycky vypravoval o táboře.“ Oddíl povětšinou tvořili jeho žáci, kluci z chudých nádražáckých rodin, od nichž si vysloužil přezdívku bratr Okrasa. Po narození Vlastiny sestry Mirky začal brát tatínek Vlastu s sebou na schůzky, kde se jí dostávalo speciálního zacházení. „Když mě začaly bolet nožičky, tak mě některý z bratrů naložil na záda a nějaký ten krok mně ušetřil.“ Vlastě se činnost velmi líbila a s holkami si hrály „na skautky“. Dívčí oddíl později převzala Vlastina maminka, která předtím absolvovala 2. lesní školu vedenou Emílií Milčicovou. Maminka byla skautingem velmi nadšená, a protože v té době žena ještě nemohla učit, tak se plně věnovala chodu oddílu. „Místo dvou dcer chodila na výlety s šestnácti holčičkami.“
Když bylo Vlastě 14 let, rodina se z České Třebové přestěhovala do Hradce Králové....  Na počátky skautingu v České Třebové Vlasta Macková nezapomněla. napsala to v dopise v roce 2009 ke stoletému výročí skautingu třebovským skautům.  Více ZDE
 
3. srpna vystoupí  v Javorce violoncellový kvartet s Alžbětou Poukarovou

Příští čtvrtek 3. srpna 2017 v 19 hodin  se v Bennewitzově pavilonu v Javorce  můžeme setkat podobně jako loni s vynikajícím brněnským violoncellovym kvartetem Solitutticelli Cello Ensemble. Letos jsou plakáty programu koncertů v Javorce bez fotek a tak se to pokusíme napravit, aby Třebováci  věděli o jaké kvarteto se jedná. Mezi brněnskými cellisty opět bude hrát Alžběta Poukarová rodačka z České Třebové a bude opět ozdobou tohoto kvarteta. V programu je napsané za naším názvem - vážná hudba, což je podle přání členů souboru třeba poněkud rozšířit a upřesnit. V programu je totiž také velká spousta populárních skladeb.
Solitutticelli – violoncellové kvarteto a komorní violoncellový soubor. To jsou violoncellisté působící v Brně, kteří se rozhodli dát dohromady, společně tvořit a objevovat krásu zvuku violoncell. "Chceme hrát zejména pro potěchu duše a pro radost z hudby. Náš repertoár v současnosti zahrnuje nejen díla z klasické hudby, ale také pop, rock, jazz (ragtime) a filmovou tvorbu. Hrajeme na veřejných i soukromých koncertech, firemních akcích, svatbách nebo jen tak pro radost v zahradách i na ulici. Můžeme hrát na plesech, vernisážích, festivalech nebo při jiných slavnostních příležitostech. Dovedeme připravit zajímavý program výchovného koncertu pro žáky a studenty základních a středních škol." Tak uvádí členové kvarteta svoje působení na svých webových stránkách  solitutticelli.cz. Stejně jako loni to bude  krásný koncert, přijměte pozvání.
 
V neděli pojede městem 4. etapa  závodu Regionem Orlicka

V pátek 4.8.2017 v 17:00 hodin bude v Lanškrouně odstartován 31. Ročník  Mezinárodního cyklistického  závodu Regionem Orlicka. V neděli 6.8.2017 se jede 4. etapa a okolo 11 hodiny bude konvoj závodu projíždět Českou Třebovou od Litomyšle na Skuhrov, kde bude horská prémie. Pořadatel získal pro tuto akci Povolení na zvláštní užívání komunikací. To znamená že pořadatel má oprávnění v zájmu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu regulovat dopravu. Prosíme řidiče, kteří se v uvedeném prostoru potkají s konvojem závodu, aby uposlechli pokynů Policie ČR a pořadatelů a odstavili svoje vozidlo ke krajnici. V jízdě mohou pokračovat až po projetí vozidla označeného tabulí KONEC ZÁVODU. Na start závodu se přihlásilo 150 závodníků ze šesti zemí Evropy.
 
Kraj připravuje investice za 6,5 miliardy

Poslední krajská rada projednala harmonogram realizovaných a připravovaných investic ke konci druhého čtvrtletí letošního roku. Zabývala se také několikaletým plánem oprav a budování silnic, jejichž investorem je Správa a údržba silnic Pardubického kraje.
„V současné době se pracuje na 22 stavbách Pardubického kraje v hodnotě necelých 150 milionů korun a v zadávacím řízení máme dalších 25 staveb za více jak 420 milionů,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro investice Roman Línek a pokračoval: „Dále připravujeme investiční záměry i pro další roky, a to celkem za téměř 6,5 miliardy korun. K největším krajským investičním akcím bude v následujících letech patřit v oblasti dopravy zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v  jižní části Orlických hor a v masivu Králického Sněžníku, dále napojení silnic u Dašic a Rokytna na D35, kruhový objezd na silnici Skuhrov – Lanškroun a mnohé další modernizace. V kultuře bude největší investicí obnova pardubického zámku, výstavba depozitářů a obnova tří historických domů na Příhrádku. Sociální služby budou pokračovat s budováním komunitního bydlení v rámci transformace a u školských zařízení počítáme s rekonstrukcemi, zateplováním a vybavováním odborných učeben. Rozsáhlá obnova čeká areál Střední průmyslové školy elektrotechnické Do Nového a areál orlickoústecké Perly, kde bude mít zázemí Střední uměleckoprůmyslová škola. Jednoznačně nejvyšší investice se chystáme v nemocnicích v Pardubicích a v Ústí nad Orlicí, kde vyrostou centrální urgentní příjmy a operační sály.“
Správa a údržba silnic Pardubického kraje má ve výhledu stavby za více než pět miliard korun. Ty řeší především havarijní stavy mostů, celkové rekonstrukce silničních úseků, na které nejdou evropské dotace, a také přivaděče na D35 prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. „Nyní se pracuje na osmi projektech za 215 milionů korun. K nejdražším budou v příštích letech patřit zmiňované přivaděče, které jsou naplánovány na roky 2019-2022,“ dodal Línek.
 •  
  Seriál  krajské kandidátky do podzimních voleb pokračuje

 • Hnutí ANO
  1. Martin Kolovratník, poslanec
  2. Jan Řehounek, náměstek primátora Pardubic
  3. Miloš Akerman, krajský zastupitel
  4. Jaroslav Kytýr, radní města Svitavy
  5. David Kasal, poslanec
  6. Jana Hanzlíková, náměstkyně ministryně práce
   
 • KDU-ČSL
  1. Marek Výborný, ředitel gymnázia Pardubice - Mozartova
  Ve složení kandidátky  nastanou po odstoupení Starostů změny
 •  
 • Česká pirátská strana
  1. Mikuláš Ferjenčík, pražský zastupitel
   
 • Strana zelených
  1.Monika Horáková, překladatelka
  2. Jakub Kutílek, dopravní inženýr
  3. Radim Vetchý, starosta Lanškrouna
  4. Jolana Truncová, dělnice
   
 • KSČM
  1. Václav Snopek, 65 let, poslanec
  2. Květa Matušovská, 33 let, poslankyně
  3. Miloš Drhlík, 34 let, telekomunikační poradce pro firemní klientelu
  4. Jitka Šimková, 62 let, úřednice
  5. Otakar Kovařík, 32 let, softwarový specialista
  6. Josef Bohatec, 43 let, ekonom
  7. Vladimír Severin, 43 let, OSVČ
  8. Antonín Vyšohlíd, 61 let, obchodní ředitel
  9. Petr Žampach, 20 let, student vysoké školy
  10. Roman Harmat, 40 let, předseda Okresního výboru KSČM
  11. Richard Nosek, 47 let, bezpečnostní technik
  12. Milan Mňuk, 61 let, zaměstnanec krajského úřadu
  13. Jaromír Vojtěch, 40 let, policista - vyšetřovatel
  14. Tomáš Kacálek, 37 let, státní zaměstnanec
  15. Jaroslav Hájek, 48 let, učitel hudby
  16. Luboš Dittrich, 48 let, dělník
  17. Vladimír Krátký, 54 let, OSVČ
  18. Petra Tatíčková, 44 let, OSVČ
  19. Václav Opasek, 50 let, montér
 • Nové legislativní změny jsou ku prospěchu měst a obcí  

  Na podpis prezidenta čeká novela zákona o RUD
  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, senátní tisk č. 158, přináší zvýšení podílu obecních rozpočtů na výnosu DPH z 21,4% na 23,58% a zvýšení váhy koeficientu dětí a žáků z aktuálních 7% na 9%. Polepší si každá obec v České republice.
   
  Obce se nebudou muset rozhodovat jen podle ekonomické výhodnosti
  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, senátní tisk č. 140 má zabránit kriminalizaci komunálních a regionálních politiků za to, že například pozemky pro stavbu rodinných domů neprodali za nejvyšší cenu. Normu nyní dostane k podpisu prezident.
   
  Senát vrátil Sněmovně novelu zjednodušující proces EIA
  Senát vrátil Sněmovně novelu, která má zjednodušit posuzování vlivu stavebních záměrů na životní prostředí (EIA), senátní tisk č. 148. Doporučil dnes v předloze provést úpravy, které by ji provázaly s nedávno přijatým stavebním zákonem. Poslanci by se novelou měli zabývat zřejmě na zářijové schůzi.
   
  Senát schválil snížení věku pro nástup k obecní policii
  Věk pro nástup do služby k obecní policii se sníží, naopak se prodlouží doba mezi povinnými pravidelnými zkouškami strážníků. Předpokládá to novela o obecní policii, kterou dnes schválil Senát. Norma, senátní tisk č.157 nyní zamíří k podpisu prezidentovi.
  Přímá linka z Pardubic do Kazachstánu?

  V rámci návštěvy světové výstavy EXPO 2017 v Kazachstánu, na které se v tomto týdnu v českém pavilonu prezentuje také Pardubický kraj, jednali zástupci regionu s velvyslankyní České republiky v Kazachstánu a Kyrgystánu Eliškou Žigovou. Hlavním tématem byla podpora cestovního ruchu, ale také možné přímé letecké spojení Pardubic s kazašskou Astanou, které by se mohlo stát jediným spojením České republiky s Kazachstánem.
  Česká republika je mezi Kazachy velmi žádaná. Mezi nejoblíbenější destinace patří Karlovy Vary a Praha, ale kazašští turisté mají obecně velmi rádi lázeňské pobyty, takže bychom jim mohli nabídnout například Lázně Bohdaneč. V současné době však neexistuje přímé spojení s Kazachstánem, což je pro turisty z této středoasijské země limitující a obecně to omezuje možnost přilákání turistů z celé střední Asie. Pravidelná letecká linka Praha – Almaty byla zrušena, a proto budeme chtít společně s velvyslanectvím otevřít jednání s dopravcem Air Astana o možnosti vytvoření leteckého spojení Astany s pardubickým letištěm,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Zároveň budeme chtít jednat se zástupci Kyrgystánu, kteří nabízí velmi výhodné podmínky pro propojení s Českou republikou. Letecký dopravce této země však v současné době nemá přístup do evropského leteckého prostoru, a proto se nabízí oslovení českých dopravců. Mohlo by se jednat o velmi zajímavé propojení do dalších asijských zemí za výhodných podmínek,“ uvedl hejtman Netolický.
  Čeští investoři mají o Kazachstán zájem
  Ačkoliv je pro řadu Čechů Kazachstán velkou neznámou, tato středoasijská země začíná být velmi populární mezi českými investory. „Výraznou proměnou v zájmu českých investorů byla krize na Ukrajině a sankce proti Rusku. V této době se začali obracet směrem do střední Asie, a to především právě Kazachstánu. Mezi mnohými můžeme zmínit například pivovar Kozel, který je mezi místními velmi oblíbený,“ uvedl 1. námětek hejtmana Roman Línek. „Nadále zůstaneme s velvyslanectvím v kontaktu a budeme chtít propojit firmy z našeho regionu, které by mohly mít zájem prezentovat se na středoasijském trhu nebo zde navázat zajímavé obchodní vazby,“ dodal Línek.
  Lázně a koně. Kraj má turistům z Kazachstánu co nabídnout
  Česká republika se v rámci světové výstavy EXPO 2017 prezentuje vlastní expozicí v jednom z pavilonů. „Český pavilon navštěvuje v průměru pět až osm tisíc návštěvníků každý den. V tomto týdnu se v pavilonu prezentuje Pardubický kraj. Snažíme se Kazachům ukázat, že mohou kromě Prahy a Karlových Varů navštívit i další regiony. Naší výhodou je blízkost od hlavního města, lázně a koňská turistika,“ uvedl radní pro oblast cestovního ruchu René Živný. „Kromě Kladrub nad Labem, které aspirují na zapsání na listinu světového kulturního dědictví UNESCO, můžeme nabízet například Slatiňany, ale samozřejmě Pardubice jako takové,“ doplnil Živný.
   
  Komentář MK ČR k zamítnutí návrhu památkového zákona

  Na jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl zamítnut vládní návrh Zákona o péči o památkový fond, který měl nahradit stávající památkový zákon z dob komunistické totalitní moci. Šestiletá práce odborníků z resortu kultury, kteří v široké spolupráci napříč odbornou veřejností návrh zákona (sněmovní tisk č. 666) konzultovali do všech podrobností a pracovali na nové, moderní normě, tak díky nejednotnosti vládní koalice, blížícím se parlamentním volbám a vnitřním rozporům v ČSSD, přišla vniveč. Ministerstvo kultury navíc opakovaně žádalo o pevné zařazení památkového zákona na pořad jednání sněmovny.
  Návrh zákona měl podporu naprosté většiny významných subjektů v odborné veřejnosti; některými poslanci citovaná sdružení coby arbitra odbornosti přitom hrají v oboru roli skutečně marginální.   Pokud tedy těm zákonodárcům, kteří hlasovali pro zamítnutí celého zákona, nevadí, že např.
  • za demolici bývalého kláštera, o jehož prohlášení za kulturní památku se vede řízení, Ministerstvo kultury jako ústřední orgán památkové péče nemůže ani samo uložit sankci,
  • tomu, kdo úmyslně nebo v důsledku dopravní nehody poškodí kulturní památku – sochu či kapličku -nemůže orgán památkové péče nařídit uvedení této kulturní památky do stavu před poškozením,
  • odevzdání závěrečné restaurátorské zprávy nelze vynutit, a že v případě chyb v ní obsažených nelze vynutit nápravu,
  • stavební firma nevratně poškodí nebo dokonce zničí dům v památkové zóně a nehrozí jí sankce od orgánu památkové péče, takže lze takto „elegantně“ připravit prostor pro novostavbu,
  • po ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR stavebník provede stavbu bez umožnění provedení záchranného archeologického výzkumu, aniž by mu hrozila jakákoli sankce,
  • se nepamatuje na to, co se stane, když není zpracována zpráva o provedeném archeologickém výzkumu, a tudíž mohou nevratně zaniknout důležité informace o naší minulosti,
  • chybí jakýkoli dozor v oblasti provádění archeologických výzkumů,
  • ke zbavení se odpovědnosti za neoznámení provádění stavebních prací v území s archeologickými nálezy postačí ničím nedoložené tvrzení o tom, že bylo oznámeno telefonicky,

  pak nesporně může i nadále platit a fungovat stávající zákon. O nedostatcích dosud platné právní úpravy bylo diskutováno po celou dobu legislativního procesu napříč poslaneckou sněmovnou. Zamítnutím předloženého návrhu zákona byla nyní znemožněna cesta ke koncepčnímu řešení památkové péče. Za této situace musí ministerstvo zvážit další postup nápravy nedostatků stávajícího, starého zákona. (Simona Cigánková, tisková mluvčí MK)