Dětské hřiště v Benátkách: po roce stále beze změny          

O dopravním hřišti, které má vyrůst v Benátkách, se mluví již dlouho. Je totiž potřeba a existují zde pro to vhodné pozemky. Dopravní hřiště může současně vyřešit naléhavou potřebu  získat konečně nové šatny pro hokejbalový oddíl TJ Lokomotiva, který zatím sídlí v rozpadajícím se "linkusáku" dřívějšího Svazarmu. Pozemek v Benátkách je ovšem velmi cenný, umožnil by vybudovat mnohem více, než dopravní hřiště.  Plocha pro budoucí dopravní hřiště má mít velikost cca 8500 m2! Jde přitom o jeden z posledních rovinných pozemků ve vlastnictví města, relativně velmi dobře přístupný blízko centra. Není divu, že začal zajímat více lidí. Pozemek je totiž nevyužívaný a nic se na něm několik let neděje.

V roce 2015 vznikla velká snaha vybudovat současně s dopravním hřištěm něco víc, vytvořit dětské centrum pro volný čas, kde mimo aktivit dopravního hřiště bylo také dětské hřiště či pro veřejnost otevřená sportoviště, takový "dětský svět" vlastně pro celou rodinu.  Zde by se mohli scházet rodiče s dětmi a provozovat zde nejrůznější sportovní aktivity, správce areálu by zde měl půjčovnu sportovních potřeb, dopravních prostředků,  byla by zde možnost občerstvení, v altánku by byla možnost schovat se před  nenadálým deštěm i před palčivým sluncem. Zde by byl i lákavý cíl vycházek mateřských škol, sem bychom rádi mohli pozvat své návštěvy. Bylo by to daleko od silniční dopravy, s přímým napojením na cyklostezku, je sem poměrně blízko ze všech stran.  Iniciátory myšlenky starosta města tehdy odmítl: "Do Benátek Vás již nepustím, vše je připraveno pro dotaci, už se nedá nic měnit".

 Záměr  byl obvšem představen v zastupitelstvu města až loni 20. června 2016 a to ještě na žádost opozičních zastupitelů. Tehdy byla totiž schvalována rozpočtová změna ve výši cca 400 tis. Kč právě na přípravu projektu dopravního hřiště pro stavební povolení.   Poprvé bylo veřejně prezentováno, jak má budoucí "dopravní hřiště" vypadat. Bude opravdu obsahovat potřebné šatny pro hokejbalisty a v zadní části i  potřebné místnosti pro provozovatele dopravního hřiště, učebnu, sklady a provozní místnost. Bude zde soustava dopravních cest taková jak má být. Ale bude tu něco navíc co být nemusí - a to je (v levé části obrázku) velká vyasfaltovaná plocha údajně pro realizaci řidičských zkoušek  pro motorkáře, neboť takové zkoušky organizuje odbor dopravy MěÚ. To byl oficiální důvod, proč jej zde "potřebujeme" vybudovat. Jenže daleko častěji takovou plochu potřebují autoškoly. A tak zde vlastně  město hodlá vybudovat něco, co nepotřebuje a vezme tak dětem možnost rozšířit funkci dopravního hřiště o další  výše uvedené aktivity. Výše investice je odhadována na 9 mil. Kč (vlastní hřiště, plochy) i s potřebnou budovou (pro hokejbal + dopravní výchovu) 20 milionů......

Čas běží, uběhl další rok a nic se neděje. Dotace nejsou k dispozici.  Loni narychlo dosypané peníze se neutratily a byly znovu naplánovány na letošek. Ještě k 30/6/2017 utraceny nebyly, stále je "ticho po pěšině".  Návrh zněl: připravme ještě alternativní  řešení.  "Není špatně připravit si více alternativ, jen bylo třeba přijít dřív", řekl na jednání zastupitelstva 20.6. 2016 Martin Netolický. Jeho slova bych jistě podepsal. Jenže čí to je vinou? Vedení  města počítalo s tím, že pro kouzelný termín "dopravní hřiště" zvednou ruku všichni. Místo očekávané "akce" stále přešlapujeme na místě, hřiště je stále jen na papíře. Buď byly zadány i nějaké termíny a ty nebyly splněny, nebo je pro zdržení jiný důvod. Jaký? Než připravit něco, co nepotřebujeme, tak se pokusme ještě o změnu, bude to lacinější. Opravdu stále uvažujeme s plochou pro motorkáře?

Stále věřím, že se ještě podaří  o změně v projektu alespoň jednat, že se tím bude někdo alespoň zabývat. Stačí v první fázi řešit problém důležitosti asfaltové plochy pro zkoušky řidičů a autoškoly. Pak můžeme uvažovat, čím lze vhodně doplnit dopravní hřiště v Benátkách. Mohla by to být plocha pro sport i pro děti, pro celé rodiny. Vzorů odjinud je pro využití takové plochy více než dost. Již dříve jsem představil nejlacinější "otevřené řešení" např. v Žamberku, naopak náročnějším, ale komplexním řešením může být funkční projekt "Dětský svět" v Kroměříži, kde je i varianta pro špatné počasí. Také v zájmovém území "pro dopravní  hřiště"je hala Tezy, která by se dala dobře využít...   A věřím  také, že pro diskuzi o změně záměru nebude třeba použít formu petice, o které se uvažovalo už v roce 2015 s tím, že nejlepší je nejdříve jednat.

Milan Mikolecký

Z historie projektu "DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ ČESKÁ TŘEBOVÁ"

Před rokem 2014: O projektu Dopravní hřiště Benátky se hovoří bez konkrétního určení. Počítalo se s tím, že bude možné zajistit dotaci od MŠMT ČR (na povinnou dopravní výchovu) a současně pomůže vyřešit problém šaten pro hokejbal. V určitou dobu byl též diskutován záměr "florbalová hala Benátky" (když byla naznačena možnost dotace).

2014. Pro budoucí "dopravní hřiště" byl připraven (za cca 185 tis. Kč) projekt pro územní řízení. Nikdy nikdo však zastupitelům záměr projektu nepředstavil. Projekt nebyl ani uveden jako samostatný v rozpočtu města, investice tedy byla připravována bez jmenovitého schválení  v ZM. Byla zde pouze uvedena globální položka "projektové dokumentace" a částka 1000 tis. Kč, která byla ještě během roku 2014 zvýšena po rozpočtových změnách na 1387 tis. Kč.

2015 Na dopravní hřiště podalo město žádost o dotaci z fondů BESIPu. Dotace přidělena nebyla ani v roce 2016.

2015 vznikla iniciativa na rozšířené využití dopravního hřiště tak, aby vzniklo dětské centrum pro volný čas. Byla odmítnuta. S další iniciativou pro rozšířené využití plochy i pro sport přišli zástupci sportovní komise. Byli také odmítnuti.

2016  20.6. byl projekt, uvažující s  vybudováním plochy pro motorkáře představen  na jednání ZM současně se žádostí o změnu rozpočtu  (+ 385 tis. Kč) na projekt pro stavební povolení.  Peníze ze schválené částky nebyly ale  v roce 2016 využity.

2017 Zatím žádná změna nebyla registrována, v rozpočtu je opět zařazena částka 400 tisíc na projekt pro stavební povolení.

Pro motivaci uvádím fotografie z areálu Dětský svět Kroměříž :