V úterý 4.7. podvečer se v sále hostince U Sitařů v Kozlově konala vernisáž výstavy Jak bývalo v Kozlově. Je to projekt velmi vydařený, záměr, vytvořený již téměř před rokem, se podařilo splnit  na 100%. A to přesto, že finanční podpora pro organizátory nebyla tak velká, jak si původně představovali.  Duší celého projektu jsou dva kozlovští chalupáři. První osobností kolektivu je Jana Vejdovská (z Prahy), jinak obyvatelka Pecháčkova statku známého především díky sgrafitu Žnečky a také vnučka Karla Vejrycha, pianisty - bratra malíře Rudolfa Vejrycha. (Karel Vejrych se vrátil z konzervatoře v Kišiněvě do Kozlova, kde hospodařil, ve dvacátých letech např. budoval dnešní silnici do Kozlova po serpentinách s její březovou alejí...) Druhým členem tvůrčího kolektivu projektu "jak bývalo v Kozlově" je Pavel Charvát (z Moravské Třebové), který se s Kozlovem v posledních letech velmi sžil. Bez něho by Java Vejdovská zůstala jako "sám voják v poli". Pavel Charvát dokázal také pomocí odborníka kamaráda, také kozlovského chalupáře, pana Filipa Chudoby z Chrudimi zajistit grafickou stránku  výstavy na skutečně profesionální úrovni. Na výstavě jsou připravené výstavní panely s digitalizovanými vyčištěnými a zvětšenými snímky s výstižným doprovodným textem. Na 27 panelech výstavy je vystaveno 200  fotografií, seřazených do tematických celků. Je to velké dílo - každý kdo přišel, tak obdivoval.
Výstavu zahájily sestry Radka a Martina Mikuleckých vskutku profesionálním hudebním výkonem,  sr srdečným  vernisážovým projevem vystoupila Jana Vejdovská. Děkovala všem, kteří pomohli (a bylo jich spousta,  každý kdo mohl opravdu pomáhal), vysvětlila záměr pořadatelů i stručně popsala nově otevíranou výstavu. Výstava bude otevřena o víkendech až do 30. srpna a bude velkým obohacením letní sezóny v Kozlově. Ani poté nebude s výstavou konec. Připravené panely budou pečlivě uschovány pro novou pozdější instalaci. Díky zvolené metodě dokonale připravených výstavních panelů jde vlastně výstavu putovní a bude možné ji instalovat i "dole" v České Třebové ve vhodných  prostorách, v kulturních zařízeních, v ekocentru, na školách,  nebo i v Litomyšli či jinde, kde o ni bude zájem.
S poděkováním pořadatelům krátce vystoupila i místostarostka Jaromíra Žáčková. Pro vernisáž připravily kozlovské ženy neuvěřitelně bohaté občerstvení a tak po absolvování slavnostního zahájení bylo možné při prohlídce výstavy diskutovat nad tématy na výstavních panelech a ochutnat k tomu výborné koláčky nebo jednohubky. Vernisáž výstavy byla stejně velkolepá jako samotná výstava. 
Pořadatelé připravili pro návštěvníky i pamětní knihu. Zvláštností bylo to, že se do ní "muselo" psát opravdu "postaru". Byla připravena pera a kalamář a tak si každý mohl vyzkoušet, jaké to bylo, když byla plnicí pera zvláštností. Jako památku na výstavu si každý mohl koupit na památku také 36 stránkový barevný výstavní katalog s výběrem nejdůležitějších textů a fotografií. Pořadatelé tedy pamatovali skutečně na všechno. (mm)