Úspěšná výstava v Kozlově pokračuje po celý srpen           

Dovolte mi připomenout, že v Kozlově v hospůdce U Sitařů pokračuje úspěšná výstava starých fotografií ze života obyvatel obce nazvaná
Jak bývalo v Kozlově.
POZOR ! DŮLEŽITÁ ZPRÁVA ! Pro velký zájem je výstava prodloužena o poslední srpnový víkend. Přijďte tedy i 26. a 27 srpna. Otevřeno je od 14 do 19 hodin.
Připomínám to všem, zejména mladším ročníkům. Vždyť původním cílem našeho nápadu bylo seznámit blíže hlavně mládež a mladší občany v produktivním věku s historií a životem obce, z níž pocházejí. Přišlo dost mladých lidí a víme od nich, že byli překvapeni zajímavými informacemi a příběhy ze starých časů a dobře se bavili. Tož rodiče a prarodiče, kteří k naší radosti přicházíte často opakovaně, pošlete na výstavu i ty mladé muže a ženy, chlapce a dívky, kteří zatím nenašli čas. Podle ohlasů, které máme, myslíme, že snad nebudou litovat. 
Po dávce kulturního zážitku je k dispozici příjemné občerstvení v podobě pěnivého moku zn. Polička a Radegast, pro děti limonáda, preclíky, pendreky a další obvyklé pochoutky. Vhodným dárkem pro příbuzné i sobě na památku může být Katalog výstavy. Hospoda je nekuřácká, kouří se venku. Budova je patrně nejstarší roubenou stavbou v obci s čp. 1, je omítnutá, tzv. „v kožichu“, s tmavým trámovým stropem a velkým společenským sálem. Krásný sál má jeviště pro divadelní představení a pódium pro hudbu. Odedávna se v něm konaly zábavy, svatby a tentokrát rozsáhlá výstava. Tak stará hospoda v nepřetržitém provozu je velmi vzácná. 
Nyní dovolte uvést pár zajímavých čísel a poděkovat a pochválit ochotné kozlovské i přespolní pomocníky, kteří přispěli ke zdaru této akce.  Znovu děkujeme těm, kteří přispěli finančně, byli uvedeni na plakátě a ve Zpravodaji. Asi 30 fotografií a značnou pomoc s určením datace a s informacemi poskytla ochotně z titulu své práce kronikářky paní Marie Hurtová. Autorem mnoha vystavených fotografií je pan Jiří Jindra. Pánové Jan Vaňous a Zdeněk Jindra zapůjčili každý 15 fotografií a cenné vzpomínky pro jejich popis, hodně si pamatoval pan František Špičák. Fotografie dvanácti roubenek pořídil pan Filip Chudoba, po 10 – 12 fotografiích zapůjčili paní Bláža Pakostová, Hana Mauerová a bratři Mojmír a Michal Hurtovi, dalšími  2 – 5 fotografiemi přispěli  paní Helena Hegerová a Anna Pirklová, pánové Jiří Synek, Lukáš Hurt, paní Veronika Bezděková ze Sloupnice,  Vlaďka Hurtová ze Člupku, Vlasta Hurtová z České Třebové, Běla Müllerová z Litomyšle a Světlana Sýkorová z Prahy. Krásné foto starého Lochnesu máme od pana Martina Šebely z České Třebové a fotografie skladatele Bohuslava Martinů zapůjčilo Muzeum v Poličce. Paní Jana Michalová, Lenka Krčmářová a pan Václav Heger zapůjčili předměty pro doprovodnou výstavu (bubínek na pražení, kolovrátek a cep).
Děkujeme i ostatním, kteří přispěli svou prací: venkovní omítku hospody opravil pan Vlastimil Voleský, okolní porosty včetně návsi posekal a uklidil pan Vojtěch Heger, který zajišťoval i reklamu pro výstavu. Roznášel nejen pozvánky, ale vylepil i množství plakátů po okolních obcích. V České Třebové zajistila výlep plakátů firma Eko-Bi.  
K úspěchu výstavy přispěly i šikovné ruce sedmi Kozlovaček, které připravily pohoštění na vernisáž. Luxusní malinké koláčky pekly paní Věra Stránská, Helena Hurtová a Helena Jindrová a lákavé jednohubky vytvořily paní Marie Rousková, Jana Chocenská, Miloslava Tojmarová a Hana Mauerová. Všichni si pochutnávali. Velké díky.
A výstava úspěšně pokračuje. V době, kdy vychází Zpravodaj, je před námi již jen 5 víkendů do skončení výstavy. Čas letí! Připomínám, že pak bude možné snadno mobilní výstavu zapůjčit případným zájemcům, např. okolním obcím, školám, kulturním centrům, muzeím, klubům apod. Vše dohodnete s panem Pavlem Charvátem, 605 348 453.
Vážení čtenáři, i vás všechny zveme do Kozlova, těšíme se na vás! Uvidíte cca 200 fotografií, poskládaných do 9 kapitol: Úvod, Práce, Stavení, Stalo se, Kozlováci, Počasí, Vodstvo, Zábava a Osobnosti a hosté. Ke každé fotografii je vysvětlující popis, většinou s časovým údajem. Nejstarší fotografie jsou z r. 1895, 1902 a 1907. Výstava tak stručně nastiňuje historii mnoha let jedné malé nádherné české vesnice a jejích šikovných obyvatel.
Jana Vejdovská