V Křivolíku to bujelo silou barbarů!   

Snad to bylo krásně prosluněným dnem, možná romantickým prostředím Křivolických lesů. Desátý ročník Festivalu živého pravěku se v osadě letos opravdu vydařil a ti, co si tento nevšední zážitek nenechali ujít, jistě nelitovali.
Slunovrat si vzal za cíl jediné, snažit se spojovat člověka s tradicí a krásami života v přírodě, která se nám stále více vzdaluje. Naši předkové žili na samotách, menších vesnicích a malých městečkách, jejich tradice uctívaly koloběh roku, udávaly jejich životům rytmus, který dnes tak často marně hledáme. Pokud bychom označily festival jednou větou, je to inspirace v poznání minulosti, abychom získali představu o svojí budoucnosti.
Návštěvníky tak mohla čekat po celý den drobná hudební vystoupení, dobová kuchyně, či rekonstrukce domácích řemesel a boje římských legií s germánskými barbary. Nemohlo se zapomenout ani na vystoupení živých obrazů minulosti a nechyběly oblíbené aktivity pro děti, kde si mohl každý vyrazit svojí vlastní minci, nebo vystřelit z luku. Pravěká osada ale také nabízí možnost si tak nějak posedět v přírodě a pouze se dívat.
Na konci dne jsme si připomněli Letnice, svátky Svatého ducha, které nejsou ničím jiným, než křesťanským Slunovratem, dnem, kdy přichází léto a všechny strasti života jsou daleko. Májku vztyčenou o letošním Beltinu bylo třeba svrhnout a to vše probíhalo za přítomnosti tančících dívek s květinovými věnečky na hlavách a bojem mezi Sluncem a odvážnými bojovníky.
Sezona tím ale v pravěké osadě nekončí. Již ke konci července se zde bude konat druhý ročník Letní školy experimentální archeologie pro studenty vysokých škol podpořený záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Kurz bude probíhat ve spolupráci s Archeologickým ústavem středních Čech a renomovanými odborníky na pravěká řemesla.
Text: Monika Maršálková a Jan Zeman  Foto: Radim Vaňous