Letní škola experimentální archeologie

v pravěké osadě Křivolík

Letní školu jsme spolu se sdružením Bacrie pořádali pro studenty archeologie již podruhé a probíhala ve dnech 19. - 23. 7. 2017. Sešli jsme se již ve středu v podvečer a seznámili jsme účastníky s Křivolíkem. Nelze si snad ani představit lepší místo, kde se přiblížit pravěku, než údolí uprostřed lesů bez elektřiny, tekoucí vody a veškerých výdobytků moderní civilizace. Ne že bychom neměli lehkou obavu, zda i letošní várka studentů místy tvrdší křivolické podmínky zvládne, ale doufali jsme, že si je toto lesní "pravěké" údolí získá stejně, jako před lety nás. A vyšlo to.
První workshop zahájila ve čtvrtek ráno specialistka na archeologický textil Kristýna Urbanová, která nás provedla celým procesem tkalcovství, od navlečení osnovy až po samotné tkaní na vertikálním stavu. V odpoledních hodinách jsme pokračovali workshopem zpracování rostlinných materiálů především ve starším pravěku, který vedla zkušená lektorka Eva Pecháčková. Večer jsme pak věnovali povídání o možnostech prezentace archeologie a jejím propojení s experimentem a také testovali pravěkou kuchyni. Ale o tom později.
Pátek byl nabitý, dorazil za námi totiž nejlepší český štípač pazourků Petr Zítka. Během jeho workshopu jsme se naučili nejen, jakým způsobem lze studovat nálezy kamenné štípané industrie, ale také jsme si ji sami vyzkoušeli vyrobit. Skokem do budoucnosti pro nás pak byl workshop keramičky Moniky Maršálkové ze sdružení Bacrie, která nám představila technologii točení keramiky na kruhu. Redukční výpal jsme pak provedli v sobotu v noci. Uzavírání a ládování pece pod noční oblohou mělo vskutku nádech dobrodružství!
Sobotní ráno započalo přednáškou jednoho z účastníků o experimentální orbě. Jeho velké zkušenosti a poutavé poznatky rozproudili velmi zajímavou diskuzi a my se těšíme, jaké výsledky přinesou jeho další plánované experimenty. Z polí jsme se opět vrátili k pravěkému oblékání, ale tentokrát pěkně od začátku. Workshop střídavě vedla Veronika Puhačová a Lucie Šmahelová, které účastníkům představily nejen možnosti dochování takto starých dokladů textilu, ale také prameny, které k jejich studiu máme. Následovala příprava tzv. ztracených forem, které byly potřebné na workshop odlévání bronzu. Ten vedl student archeologie Jan Havelka z Masarykovy univerzity v Brně. Ve větrném a deštivém počasí, které od dalšího rána panovalo, bylo dmýchání ohně v bronzířské pícce a pozorování žhavého kovu velmi uspokojující. Jak vzrušující a magické to asi muselo být pro lidi na počátku doby bronzové, představovali jsme si. 
Škola byla finančně podpořena Ústavem archeologické památkové péče středních Čech, městem Česká Třebová a záštitou hejtmana Pardubického kraje. Veronika Puhačová   Ústav archeologické památkové péče středních Čech. Foto: Monika Maršálková