Přestavba bývalého sirotčince je sice paskvil,

ale teď se s tím už nic bohužel nedá dělat


V rukou to tak má jen všemohoucí ...

Vím, že snaha zástupce ombudsmana nemohla bohužel dopadnout jinak, ale každý si může udělat představu, jak to asi bylo. Přiložené obrázky jsou hodně milosrdné. Kontejnery není vidět a na druhém snímku jsou jen dva menší.  Shrnuto jednou větou - je to sice hnus co u rotundy vyrůstá, ale bohužel všechny opravné lhůty jsou  prošvihnuté. Investor velmi dobře věděl, proč střechu vyhnal až půl roku před ukončením lhůt a  3 měsíce před  ukončením lhůty bylo teprve vidět ony "kontejnery". I to o něčem svědčí. Nebyl dostatek času necitlivou přestavbu zvrátit.
Zvláštní je, že pan Křeček uvádí, že dům má sloužit pro duchovní a kulturní akce. Ale po podaném odvolání a následném zamítnutí jsme se dozvěděli, že se  má jednat pouze o rodinný dům. Všechny zmínky o původním záměru ze stránek Přátel Jeunesse Lumiere záhadně zmizely. 
K jinému účelu tedy stavba sloužit nesmí a tak je otázkou, zda budou lidé dál přispívat na rodinný domek, aby se stavba mohla dokončit. A co říci na závěr ? Přestavba bývalého sirotčince je sice paskvil, ale teď se už nic bohužel nedá dělat. V rukou to tak má jen všemohoucí. VV
                                                                           (Text  zprávy veřejného ochránce práv najdete ZDE)

P.S. Připomeňme si to,  se se psalo a uvádělo a dnes se nepíše a neuvádí ...  Nebo to už není pravda?

Orlický deník 2014: U rotundy najdou zázemí hlavně mladí lidé

Česká Třebová – Jako své sídlo zvolilo město občanské sdružení Přátelé Jeunesse Lumière, které založili absolventi školy Jeunesse Lumière ve Francii a její příznivci. Sdružení působí v České Třebové a Brně. Pro naplňování svých cílů upravuje domek v těsném sousedství románské rotundy sv. Kateřiny.
„Cílem sdružení je nabídnout mladému člověku čas se zastavit, srovnat si hodnoty, uvědomit si svou důstojnost i důstojnost druhých lidí. Svá obdarování i obdarování druhých lidí s cílem učit se tyto hodnoty v životě uplatňovat a umět se o ně dělit. Je to nabídka prohloubení osobní víry a pomoc v hledání svého místa v životě," vysvětlují členové křesťanského společenství.
Přestavbě domku loni požehnal Daniel Ange, francouzský katolický kněz, řeholník a spisovatel, který v roce 1984 založil mezinárodní školu modlitby a evangelizace Mládí – Mládež Světlo (Jeunesse Lumière) s myšlenkou Jana Pavla II. „Prvními apoštoly mladých jsou mladí".
V přízemí domku by měla vzniknout velká místnost pro setkávání, například pro posezení během Jabkancové pouti, při snídani po rorátní mši svaté v adventu, ale i pro přednášky nebo posezení po koncertě. Další možností využití budou různá setkání i rodinné oslavy, například posezení po křtinách v rotundě. „Po rekonstrukci domu vznikne také prostor, kde by lidé mohli strávit nějaký čas v tichu, modlitbě, duchovním doprovázení. V domě by tak byla možnost chvíli žít, případně pravidelně nebo nepravidelně přicházet, například jednou týdně přespat. Duchovní doprovázení znamená po nějaký čas pomáhat člověku na jeho osobní a duchovní cestě. Cílem duchovního doprovázení je, aby vyrostli zdraví lidé, zdravé rodiny, zdravá povolání," vysvětlují členové sdružení.  (zr, miš) Orlický deník 6.8.2014