Spolupráce obcí k projektům  má smysl

Zadávání veřejných zakázek nebo třeba nakládání s bioodpady. Jsou věci, které řeší všechny obce, nehledě na to, jak jsou velké nebo kde leží. Pokud však na těchto věcech pracuje několik obcí společně, dají se tím ušetřit finanční prostředky i čas. A to je jedním z cílů Dobrovolného svazku obcí (DSO) Mikroregion Severo-Lanškrounsko, s jehož aktivitami se do Dolní Čermné přijel dnes seznámit hejtman Martin Netolický.
V Mikroregionu "Severolanškrounsko"  který založilo v roce 2012 osm obcí, je jich dnes registrováno dvanáct se zhruba 8,5 tisíci obyvateli.  Centrem je Dolní Čermná. Jeho cílem je efektivní spolupráce mezi členskými obcemi. „Rozumím tomu, že v řadě věcí selhává to, co bychom měli požadovat po větších sídelních celcích, jako jsou obce s rozšířenou působností, s pověřeným obecním úřadem či města. Ty sice mají vlastní úřední aparát, ale často je natolik zaměstnává vlastní samospráva, že nejsou schopny pomoc malým obcím, ať už v právních či ekonomických otázkách nebo ve věcech státní správy,“ řekl na jednání se starosty členských obcí Mikroregionu Martin Netolický. „Výstupem řady jiných mikroregionů není žádná aktivita směrem k vlastním členům. DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko je však v tomto případě vzorem, protože jeho členové si pomáhají ve věcech, které jsou zásadní,“ sdělil hejtman a dodal, že aktivity, které Mikroregion dělá, nejsou možná tak velké, ale o to jsou důležitější pro místní komunitu.
V meziobecní spolupráci, jako jsou například společné nákupy či postupy, jsem viděl obrovský potenciál. Zeptali jsme se tedy starostů, jaké jsou jejich problémy, a začali je řešit,“ řekl předseda DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko a starosta městyse Dolní Čermná Petr Helekal, podle kterého malé obce mohou jen těžko samy zvládat všechny zákonné povinnosti. Dvanáct členských obcí tak nyní spolupracuje při řešení úkolů v oblasti odpadového hospodářství, životního prostředí nebo třeba dopravní obslužnosti. „Důležitá je spádovost obcí a především zájem spolupracovat,“ uvedla manažerka svazku Lenka Bártlová. Ta také řekla, že nutná je finanční spoluúčast obcí, pravidelná informovanost a naprostá transparentnost ve fungování svazku.
Na setkání se přítomní dotkli také tématu Místních akčních skupin (MAS), které jsou pro starosty obcí důležité při získávání finanční podpory z různých zdrojů. „Do budoucna plánujeme v rámci Programu obnovy venkova vyčlenit částku 400 tisíc korun pro každou z MASek v našem kraji. Finance by měly být využity na aktivity, které nelze v tomto programovém období hradit z jiných zdrojů přes národní Program rozvoje venkova. Jedná se například o úpravy veřejných prostranství, propagační tiskoviny a celou řadu dalších, na které se v minulosti mohlo čerpat ze všech regionálních operačních programů,“ uvedl již dříve hejtman Martin Netolický. „Jsem rád, že jsem viděl příkladnou ukázku toho, jak lze vést dobrovolný svazek obcí a poznal, že činnost svazků a MASek se nepřekrývá a tedy si ani nekonkuruje,“ uzavřel Martin Netolický.

Ve stejném duchu píše Martin Netolický na svém facebookovém profilu:

"Servis, který svazek obcí poskytuje pro své členské obce, je příkladný. Právní poradenství, zpracování žádostí o dotace, příprava podkladů pro starosty, vlastní projekty,... Dobrá práce předsedy svazku  Petra Helekala (starosty D. Čermné, pozn. red.) a manažerky Lenky Bártlové. Mikroregion může být vzorem pro ostatní, protože nevyužívá služeb drahých poradenských firem, které na obcích neadekvátně vydělávají a zároveň pracují pro několik svazků, tedy věnují se každému z nich "jen tak trochu". Klidně bych jmenovat několik křiklavých příkladů z našeho kraje... Tady mají svoje lidi, kterým věří a reálně pracují pro členské obce v jejich zájmu."

 

Celý příspěvek uvádím pro srovnání s prací "naší" manažerské firmy, pracující (nejen) pro Region Orlicko Třebovsko, kde jsme sice největším městem svazku obcí, ale není to poznat ani na webových stránkách www.orlickotrebovsko.cz ani na realizovaných projektech. Snad jen na velikosti finančního příspěvku a finančním prostředkům věnovaným do neuskutečněných projektů vybíraných způsobem "čím větší, tím lepší".... (mm)