Českotřebovský deník 208/2017 (2/8) 
Pardubický kraj je připraven zahájit  rekonstrukci silnice Semanín - rybník Hvězda ještě letos 

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal společně s náměstkem Michalem Kortyšem a ředitelem Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslavem Němcem v České Třebové se starostou města Jaroslavem Zedníkem. Tématem jednání byla především problematika dopravní infrastruktury v okolí logistického terminálu. První dvě etapy rekonstrukce objízdné trasy budou zahájeny ještě v letošním roce ihned po otevření podjezdů, což je plánováno na měsíc říjen.
„Musíme si jednoznačně říci reálnou variantu rekonstrukce, které vychází s finančních prostředků, které máme k dispozici. Bohužel se nejeví příliš reálné, že bychom na rekonstrukci získali finance ze státního rozpočtu prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Rozhodně nechceme čekat další rok, silnici musíme začít rekonstruovat co nejdříve. Z rozpočtu kraje je v současné době připraveno 11,5 milionů korun s tím, že jsme připraveni vyčlenit dalších šest a půl milionů. Přibližně 10 milionů korun chceme získat od investora a další minimálně dva miliony přislíbilo město Česká Třebová,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V letošním roce začneme opravovat dvě nejpoškozenější části celé sedmikilometrové trasy, a to hned po dokončení rekonstrukce průjezdů pod železniční tratí. Ta by měla být dokončena v prvním říjnovém týdnu. Jedná se o úseky v okolí rybníku Hvězda a Zádolky,“ sdělil hejtman Netolický.
„Tyto dva úseky má naše Správa a údržba silnic již vysoutěžené, a proto nedojde po dokončení rekonstrukce pod mosty k žádnému zdržení. Navíc předpokládáme na této silnici omezení vjezdu vozidel nad 12 tun,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. „Obecně musíme při rekonstrukci silnice počítat s částkou přibližně šest milionů korun na jeden kilometr, což při sedmikilometrové trase předpokládá přibližně 42 milionů korun. Tato částka může být po soutěži ještě nižší,“ sdělil Kortyš.
Mosty pod železnicí budou otevřené již počátkem října
Základním předpokladem pro zahájení opravy je dokončení rekonstrukce průjezdného profilu pod železniční tratí. „Podle posledních informací jdou práce podle předpokladů, a proto očekáváme zahájení zkušebního provozu na počátku října. Celková částka rekonstrukce se v současné době pohybuje okolo 117 milionů korun,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec.

Josef Menšík pět let ve funkci ředitele  českotřebovského gymnázia 


Od 1. srpna 2012  nastoupil do funkce ředitele českotřebovského gymnázia Mgr. Josef Menšík. Svou pozici obhájil jednoznačně v konkurzním  řízení, jeho výsledek pak potvrdila Rada Pardubického kraje. Do funkce jej v závěru školního roku uvedla tehdejší radní Pardubického kraje pověřená řízením oblasti školství Ing. Jana Pernicová. Faktické předání školy do rukou nového ředitele se pak uskutečnilo na přelomu července a srpna 2012.  Po 22 letech vystřídal předchozího ředitele školy PhDr. Petra Poldaufa, který odešel do důchodu.
Za dobu působení Josefa Menšíka  se na gymnáziu změnilo mnohé. Podařilo se především podstatně zvýšit zájem o studium na škole, třídy jsou naplněny.  připomeňme, že naše gymnázium nemá tak velkou spádovou oblast jako jiné školy v okolí, musí o své studenty bojovat především dobrou kvalitou výuky, svým dobrým jménem, které v ostré konkurenci okolních škol. Českotřebovské gymnázium má téměř 110 let dlouhou tradici a mezi jeho absolventy jsou takové kapacity jako je Prof. Ladislav Rob, Ph.D., nositel Deskartesovy ceny nebo Prof. Karel Holbik (USA). Na naše gymnázium právě posledně jmenovaný nezapomněl ani ve stáří, podporoval jej a ve své pozůstalosti pamatoval významnou částkou na jeho rozvoj. Díky tomu je dnes v budově gymnázia vybudována Studovna Karla Holbika...
V posledních letech se podařilo podstatně zlepšit spolupráci s Pardubickým krajem, který  získal školní budovu do  svého majetku. Pardubický kraj se stal investorem všech úprav budovy, která  prochází postupnou modernizací.  Kraj investuje tolik prostředků, že se to s dřívějším stavem těžko srovnává. Dříve bylo gymnázium závislé na finančních prostředcích z rozpočtu města a kraj nám platil za využívání budovy roční nájemné cca 750 tisíc korun. 
Ani výhled není špatný. Českotřebovské gymnázium získalo jako jedna z pěti škol Pardubického kraje příslib evropského grantu na modernizaci odborných učeben s dalšími úpravami budovy a školní zahrady, který bude mít finanční hodnotu až 14 milionů korun. Dříve se o takových penězích nemohlo ani zdát. Českotřebovské gymnázium tedy kráčí správnou cestou. Jeho studenti dosahují vynikajících výsledků na soutěžích a olympiádách, dobrý vztah studentů ke své škole lze také poznat podle toho, že českotřebovská škola byla v internetovém hlasování opakovaně vyhlášena nejlepší školou Pardubického kraje.  Českotřebovskému gymnáziu a jeho řediteli Mgr. Josefu Menšíkovi přejeme další úspěšné období.

Kamenný kříž u školy na Lhotce má 120 let , před 50 lety byl přemístěn

Kříž, který je nyní umístěn u silnice vedle školy, byl původně postaven u staré silnice naproti škole a to v roce 1897. V roce 1967 z důvodů rozšíření silnice I/14 bylo nutno kříž přemístit na nové místo v blízkosti školy. K tomuto účelu poskytli obci potřebnou výměru ze své zahrady majitelé domu č.p. 51. Dne 11. listopadu 1967 byl kříž za obětavé pomoci křesťansky smýšlejících občanů a pod odborným dohledem sochařským rozebrán, jednotlivé díly přemístěny přes silnici a dne 25. listopadu 1967 opět sestaveny. V následujícím roce byly veškeré úpravy kříže dokončeny a 17. listopadu 1968 při příležitosti konání mše svaté ve zdejší kapličce byl kříž za přítomnosti občanů vysvěcen administrátorem A. Kubátem z České Třebové.  Stav kamenného kříže byl díky soukromému dárci na podzim roku 2011 odborně opraven restaurátorkou Lianou Špatenkovou z Vraclavi.  Byly odstraněny zvětralé vrstvy, jednotlivé defekty vyspraveny, celý povrch sjednocen speciálním nátěrem a následně konzervován proti působení povětrnostních vlivů. Na postavě Krista zvýrazněny hřeby, tabulka s nápisem a na patě kříže letopočet 1897.  (Podle Rudolfa Sýkory)

Před pěti lety uhynulo v Třebovce v Benátkách 1500 ryb

Už to bude 5 roků od otravy ryb na Třebovce po vydatném dešti 22.8. 2012. Uhynulé ryby byly nalezeny od areálu  firmy Techplast v Benátkách až po most u tenisových kurtů na Parníku. Doslova rybí hřbitov byl u starého splavu v Benátkách. Mezi uhynulými převažoval jelec tloušť, plotice obecná, cejn velký ale i několik vzrostlých exemplářů pstruha obecného, štiky obecné, množství hrouzků, okounů a poměrně vzácné mřenky mramorované. Odhadem od firmy Techplast po most za Kauflandem bylo 1000-1500 mrtvých ryb, množství těl leželo na dně v hlubších úsecích nebo byly zapleteny ve vodních rostlinách, pod kameny.  Třebovka se zde stala mrtvou vodou. Rybářům nezbylo, nic jiného, než vzít holínky, pytle a vylovit uhynulé ryby. "Tady se už další otravy bát zatím nemusíme. Už není co," napsali tehdy na rybářském webu.   Víme nyní po letech příčinu tohoto neštěstí? Ve skutečnosti se o otravu ryb nějakým spláchnutým jedem do Třebovky nejednalo.  Prudký déšť spláchl do Třebovky s minimálním průtokem vody rychle velmi teplou vodu s povrchové kanalizace prakticky bez kyslíku. Ryby se tedy v horké vodě udusily. Je otázka, zda je i dnes zajištěno, aby se taková situace neopakovala. Nejjednodušším způsobem by bylo, žádné ryby v Třebovce nepěstovat, ale těžko to zařídit. Jinak se splachům vody z horkého  povrchu nedá zabránit, dokonce byla do Třebovky vyústěna nová dešťová kanalizace ze Skalky od zimního stadionu a dalších ploch včetně letního stadionu.  Důležité je tedy zajistit dostatečný letní průtok vody v Třebovce. Letos se to zatím daří.
Otakar Heger, bývalý předseda MěNV - nedožitých 85 let  (10.7. 1932, + 23.7. 2016)  

V července se narodil, v loni červenci zemřel. Letos by mu bylo 85 let. V čele našeho města  byl devět let  od červnových voleb v roce 1981, kdy vystřídal v čele města Josefa Bártu do 9. února 1990, kdy předal řízení města Ing. Slavomíru Gabrhelovi.  Byl především ekonom, do práce nastoupil v České armaturce v České Třebové, kde pracoval již od padesátých let, postupně zaujal místo ekonoma a nakonec i ekonomického náměstka. Z této funkce odcházel v červnu 1981 na českotřebovskou radnici. Město Česká Třebová v té době nemělo zcela plnohodnotnou samosprávu, nemělo vlastní majetek, Mělo MěNV tzv. 2. kategorie jako 181 dalších měst v ČSR. Rozpočet tvořilo vlastně pouze a výhradně z dotací určených na konkrétní účely, vlastní rozhodování bylo možné vždy až tehdy, kdy účel použití a financování schválili "tam nahoře". Vést za těchto podmínek město tedy nebylo nic jednoduchého. Otakar Heger prožil v této funkci devět let a rozhodně nezahálel. Připomeňme tehdejší jedinou možnost jak něco ve městě vytvořit "podle vlastních not" - tedy Akci Z, akci Zadarmo. Bylo to možné pouze v úzké součinnosti  s českotřebovskými průmyslovými podniky, kteří na stavbu posílali své zaměstnance a pomohli i s financováním. Tehdy to nešlo jinak. Když jste chtěli dát dítě do školky, do jeslí - bylo třeba odpracovat brigádnické hodiny. velkou akcí Z byla stavba plaveckého bazébu. Akce se podařila a 10. května 1982 byl krytý bazén slavnostně otevřen. Výstavbu bazénu umožnila dodávka páry z blízké teplárny. Dnes tuto akci už současníci neocení, bazén byl na přelomu století rekonstruován, ale tehdy to bylo něco. Osmdesátá léta jsou také období výstavby českotřebovských sídlišť Trávník III a Lhotka, Česká Třebová tehdy byla  nekompromisně řízena z úrovně okresu, byla tehdy v plánech označena jako "sídlo místního významu" a o každý rozvojový záměr bylo třeba silně bojovat. Otakar Heger v čele města uměl především dobře spolupracovat s třebovskými podniky, bez toho by tehdy nic ve městě nedokázal . Na své funkci nelpěl, neboť po sametové revoluci předal řešení problémů města svému nástupci a odešel zpět do výrobní sféry, pracoval potom ještě v Kovárně J. Kupka - J. Jindra na Parníku. Byl ovšem  stále velký patriot našeho města.  (mm)

Co nového na Ousteckém nádraží ve staré výpravní budově

Skončila 1. etapa výmalby podchodů

 
Před letními prázdninami studenti Střední uměleckoprůmyslové školy zkrášlili vzhled rozlehlých šedých ploch podchodů prvními malbami. Druhá fáze je plánována na začátek podzimu

 

 

 

 

 

 

 

 
Vybourání novodobých vestaveb v hale u pokladen

S pomocí několika našich příznivců Ousteckého nádraží jsme vybourali nepůvodní příčky oddělující halu u pokladen od úschovny zavazadel, předsíně a skladu akumulátorů a vyvezli množství stavební suti. Hala tak dostala původní souměrný obdélníkový půdorys, jak je možné poznat i z ozdobných prvků na omítce. Po provedení oprav zde bude posezení pro kavárnu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Východočeská galerie může významně rozšířit sbírku

Aby mohla Východočeská galerie v Pardubicích pravidelně doplňovat své sbírkové fondy, není tak jednoduché, jak se může zdát. V minulých letech to dokonce bylo téměř nemožné. Chyběly především finanční prostředky na nákup nových děl, a tak se do sbírek dostaly jen dary nebo díla, na která galerie ušetřila z provozních nákladů.
Situace se změnila v letošním roce. „Rada Pardubického kraje vyčlenila k těmto účelům pro rok 2017 milion korun. Rádi bychom časem doplnili mezeru, která zde vznikla v průběhu minulých let, kdy byly možnosti nákupu pro jedinou galerii typu muzea umění v Pardubickém kraji opravdu nedůstojné,“ řekl 1. náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek.
Shodou okolností vyhlásilo akviziční neboli nákupní program i Ministerstvo kultury. „Peníze od Pardubického kraje nám umožnily se do programu ministerstva přihlásit, protože podmínkou je 30procentní finanční účast. Doufám, že s našimi návrhy uspějeme,“ uvedla ředitelka Východočeské galerie Hana Řeháková.
Tento týden se ve výstavním sále galerie na pardubickém zámku sešel poradní sbor ředitelky pro akviziční činnost, který tvoří přední znalci výtvarného umění, ředitelé galerií a historici umění. Předsedou je profesor Vít Vlnas. Pracovníci Východočeské galerie jim představili především umělecká díla druhé poloviny 20. století, která by mohla galerie odkoupit a která zapadají do jejího sbírkového fondu.
Poradní sbor o jednotlivých dílech hlasuje a nakonec nám dá galerii odborné doporučení. „Rádi bychom mimo jiné doplnili naše fondy o některá díla z nedávné výstavy Vojmíra Vokolka. Tento autor a náš katalog z výstavy byl pro mnohé členy poradního sboru velkým překvapením,“ prozradila Hana Řeháková.