Českotřebovský deník 211/2017 (5/8) 
DOHODA S TŘEBOVOU SNAD NALEZENA

Po několika názorových střetech jsme se konečně včera s kolegou Zedníkem sešli v České Třebové nad věcnou debatou k problematice silnic devastovaných kamiony z průmyslové zóny a logistického terminálu společnosti Metrans. Zdá se mi, že situace se po včerejším jednání dostává do polohy, že si závažnost situace nyní uvědomují už snad všichni. Za účasti náměstka pro dopravu Michala Kortyše a ředitele Správy a údržby silnic PK Miroslava Němce jsme... se dohodli, že na opravy stávající trasy budeme společně s městem požadovat po původci cca 10 milionů korun a s dalšími cca 2 miliony se k projektu přihlásí i město. Celkové náklady budou ovšem výrazně vyšší. Kraj je v tuto chvíli připraven původní částku 11,5 milionu navýšit ještě o dalších 6 milionů na celkových 18 mil. Kč. Rekonstrukce bude zahájena ještě letos v říjnu, jakmile skončí rozšíření podjezdů. Dále jsme se dohodli, že v případě požadavku na rozšíření terminálu o další část, bude podmínkou souhlasu se stavbou ze strany kraje i města příspěvek na opravy silnic v okolí logistického centra. Tato dohoda se mi jeví jako rozumná a od počátku mi nešlo o nic jiného. Jen aby se každý svým dílem přihlásil k odpovědnosti a silnice se opravily. Ne, aby se pak dlouhá léta handrkovalo o to, kdo to opraví.
(Z facebooku Martina Netolického)
 
Krádež mědi na železniční trati na Parníku 

Ke krádeži došlo na koleji u odbočky Parník, zloděj sebral u jedné z výhybek několik metrů měděné lanové propojky a svým nekalým počínáním přerušil u stykového transformátoru propojovací měděné lano.
„Porucha na zařízení se okamžitě signalizovala Centru dálkového provozu v Praze a návěstidlem byla automaticky dána návěst stůj, což zastavilo jedoucí nákladní vlak ve směru od železniční stanice Dlouhá Třebová,“ popsala nebezpečnou situaci tisková mluvčí policie Lenka Vilímková. Podotkla, že si zloději mědi patrně neuvědomují, jak krádeží hazardují se životy pracovníků na železnici i životy cestujících.
Policie našla stopy, které by mohly vést přímo k pachateli krádeže. „Škoda bude vyčíslena odborným ohodnocením poškozeného zařízení. Za přečin krádež a poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti hrozí neznámému pachateli až dvouleté vězení,“ dodala policejní mluvčí pro Orlický deník  (www.denik.cz)
 
 Nejednotný dojem z procházky po starém hřbitově

Současné snímky areálu u rotundy svaté Kateřiny
Zásah dendrologa  zmírnil nebezpečí  pádu suchých větví na rotundu.

Oba poškozené a z části uschlé stromy byly ořezány, další ošetření zatím provedeno nebylo.  Lze očekávat, že poškozené stromy budou prosychat nadále a zásah bude třeba opakovat. Byly opraveny doškové střechy zvonice a  doškové kryty zdi kolem hřbitova, která je tak opět v perfektním stavu.  Rotunda je o prázdninách cílem turistů a je dobře, když turisté vidí, že se o areál staráme.  Nicméně  otevřené staveniště sousedního domu čp. 254, velmi blízkou u vchodu do rotundy opravdu není možné přehlédnout a tak padají časté dotazy co zde bude po dokončení. Jakákoliv informace není ani na informační tabuli ani uvnitř rotundy k dispozici vyvolává rozpaky nad využitím.  Současná úprava, ve které je "zahrádka bývalého sirotčince" (parcely 538/4, 538/5 a 538/6) skoro o  metr položena níže, omezena sice přírodní ale nápadnou a ne zcela dokončenou (a jen provizorně upravenou) zídkou je nevhodná a měla by být nějak sjednocena s parkovou úpravou starého hřbitova. Uvedené parcely jsou v majetku Řimskokatolické církve, starý hřbitov je v majetku města Česká Třebová.  V návrhu zpracovaném firmou Garden servis se počítá, že pohled na dům čp. 254 bude odstíněn možná 1,5 metru vysokým a cca 20 m dlouhým pásem cortenového plechu  potištěném hlavními informacemi o rotundě a jejím areálu je jen reakcí na současný nevyhovující stav. Úplně nejlepší by bylo, kdyby měl "starý hřbitov" i zmíněná zahrádka bývalého sirotčince stejného vlastníka.  Dům byl prodán spolku Přátelé Jeunesse Lumiére, zahrádka však nikoliv. V pláncích je vidět jak se "zakusuje" do plochy starého hřbitova.  O problému možného převodu pozemku na město již starosta Jaroslav Zedník jednal s s Mgr. Milošem Kolovratníkem, ovšem není to zdaleka tak jednoduché jak by se mohlo zdát, převody církevních nemovitostí má na starostí královéhradecké biskupství a jde o složitý proces.  Pokud je snaha města upravit okolí rotundy, je logické, že město nebude  dlouho čekat a zatím upraví velkou parcelu 538/3, tedy bývalý "starý hřbitov". Studie na úpravu je vypracována. Případné sjednocení  úpravy s tzv. zahrádkou bývalého sirotčince lze dokončit dodatečně, snaha majetkově sjednotit plochy by měla pokračovat..
 
   
Vlevo areál starého hřbitova s vykousnutou zahrádkou, vpravo detail domu čp. 254 a zahrádky v těsné blízkosti rotundy.  Dům a zahrádka mají jiného vlastníka (Spolek Přátelé J. L. a Římskokatolická církev). Těsná blízkost zahrádky a rotundy logicky navozuje myšlenku na převod parcel tvořících zmíněnou zahrádku na stejného vlastníka - Město Česká Třebová, Jen to umožní architektonicky sjednotit řešení tohoto prestižního prostoru.
Ořezané proschlé stromy
Skoro o metr zahloubená zahrádka se zdí narušuje celistvost dojmu, byť bude starý hřbitov sebeupravenější

Z České Třebové za tři dny na Sněžku

Byl to běh "sám za sebe", který se chvílemi měnil na "proč to, sakra, dělám" jindy zase na "to je bozi". Chvílemi to byl i boj o život... (Z facebooku Dariny Hruškové).

Ve čtvrtek  29/7 se Darina Hrušková s kamarádkou Káťou pouští do realizace dalšího "úplně normálního nápadu":
Doběhnout z České Třebové na vrchol Sněžky za tři dny... 
Čekalo je160 km - tři turistické mapy, skoro 5000 metrů nahoru, o něco méně dolů, noc u Darči na chatě a druhá noc v kempu v Úpici, taky asi dost nadávek "co to zas děláme", pár bolavých puchýřů a odřenin, tak asi 185 litrů tekutin denně, neboť nahlášených 30 a více stupňů ve stínu bylo skutečností......
Také spousta těch božích nezapomenutelných okamžiků štěstí, který se celkem spolehlivě při delším běhu dostavují, tři dny čisté hlavy a nádherný přírody Orlických hor, Broumovska a Krkonoš.....   Z prvního dne: uběhly jsme 48, 5 km s převýšením cca 1300 metrů  za 5:53. Místy jsme musely jit v kopřivách po hlavu, přestávky byly na obed a dvě sváci a pak ty nutné... Vypily jsme skoro 5l tekutin. Taky jsme 8 km běžely v lijáku...