Českotřebovský deník 212/2017 (6/8) 
Restart letního kina?

Je léto a k létu patří mnohé. Také letní kino. 

Po letech, kdy končilo jedno za druhým se situace obrátila. Právě srpen je měsícem, kdy mají letní kina dobrou návštěvnost. N mapě České Třebové letní kino najdete v Javorce. Bohužel ve stavu, který je na fotografiích.  Není to však až tak velká tragédie.  V podstatě by jeho obnova a tedy "restart" nebyl tak složitý a nestál tolik peněz.  Dnešní technika výkonných digitálních projektorů umožňuje promítat v dobré kvalitě, základ, to je promítací stěnu a připravený terén máme k dispozici a úprava by byla reálná. Pro zkoušky a  první sezónu (pilotní provoz) by snad šlo i zapůjčit projektor z kina Svět, připravit maringotku, podle výsledků by se pak rozhodlo dál.  Restart letního kina byl jedním z hlavních programových bodů města Chrudim na letošní rok a vydařil se, podobně v Heřmanově Městci či Pardubicích.  Letní kino promítá vlastně také v Přivratu za prodejnou.  Letní promítání  se realizuje již několikátým rokem v Javorce, to pravé letní kino to ovšem není.  Také projekce Kinematografu bratří Čadíků na náměstích a jiných prostorách českých měst se staly atrakcí, také v České Třebové. Z toho je vidět, že by lidé v létě do kina chodili, lze uvažovat (jako jinde) i o projekcích zadarmo.

Projekt letního kina před lety padl na stížnostech souseda na nadlimitní hluk "po večerce". Nyní je prostor letního kina obklopen vrostlými stromy, který zvuk tlumí, směrování zvuku lze nastavit a projekce upravit co nejvíce do víkendových dnů. Lze  využít zkušeností odjinud. Vždyť pojízdný kinematograf může promítat (aniž by rušil) na náměstí obklopeném domy, proč by tedy nemohl promítat v Javorce... Dalším problémem může být parkování vozidel, které by bylo třeba řešit místní úpravou dopravního značení, malé parkoviště je nahoře nad kinem (viz foto). Nápad na restart letního kina není první, před časem již to stejné navrhoval ředitel KC doc. Mgr. František Preisler  a obdobné návrhy se objevily i na webu "Nápady pro Českou Třebovou" Myslím, že nejde o finančně náročný projekt, který stojí právě v souvislosti s boomem letních kin v jiných městech a nástupem nové techniky vyzkoušet. Byl by to další příspěvek k obohacení letní kulturní sezóny v našem městě, která je jinak poměrně chudá. (mm)

Dětské hřiště na Křibě po roce od otevření

Slavnostní otevření nového dětského hřiště na Křibě se konalo v září loňského roku. Hřiště je využíváno, bylo skutečně potřeba. Atrakce pro děti jsou i dnes v dobrém stavu, chybí zde pouze jeden ze tří posilovacích či protahovacích strojů vybudovaného fitness koutku. Zřejmě jde o reklamaci a jistě zde bude opět po opravě umístěn. Přece jen bych chtěl zmínit některé problémy letošního léta. Hřiště by bylo zapotřebí častěji sekat, nestačí jen současně s okolním sídlištěm. Zatímco zelené plochy na sídlišti nejsou určeny pro pohyb dětí, tak trávník na dětském hřišti ano a měl by proto být daleko častěji sekán. Výskyt klíšťat v travním porostu je problém, kterým bychom mohli omezit častějším sekáním, tak jde o předcházení alergiím.  Dospělí by si měli uvědomit, že se na dětském hřišti nemá kouřit. V okolí stolu a laviček se vyskytují cigaretové nedopalky, které zde nemají co dělat stejně jako domácí zvířata. Jako poslední problém vidím výskyt zapáchajících kontejnerů  prakticky za oplocením dětského hřiště. Hřiště bylo loni pořízeno za neuvěřitelnou částku 1583 tis. Kč, především proto, že se do ní vešlo také vybudování  (nebo revitalizace?) stanoviště pro kontejnery, které předtím bylo v havarijním stavu. Budiž. Když už toto stanoviště nebylo vybudováno ve větší vzdálenosti od dětského  hřiště, tak ať zde jsou umístěny např. kontejnery na tříděný odpad a nikoliv na odpad komunální. V nich jsou také zbytky z jídla a všechno možné. Při tlení vyvolávají velký zápach, to je nepříjemné zvláště v letních teplých dnech.  Díky tomu zde také létá odpovídající množství hmyzu, také vosy. Jak je vidět na fotografii, tak další kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny za komunikací poblíž čp. 1807, jistě by to šlo nějak vyměnit. Komunální odpad k dětskému hřišti opravdu nepatří . (mm)
Vlevo: prostřední ze strojů nyní na hřišti chybí                                        Kontejnery jsou opravdu těsně za plotem hřiště

Zimní stadion dostane ze strany parkoviště novou fasádu

Původně se předpokládalo, že k zimnímu stadionu bude těsně připojena další sportovní hala, proto se zde ani řádná fasáda nevybudovala. Všechno se změnilo, sportovní hala  byla postavena v areálu VOŠ SŠT a vznikla tak prostor pro odpovídající parkoviště.  Připomeňme, že původní megalomanský projekt počítal s parkovištěm pod plochou fotbalového stadionu. Naštěstí se vše změnilo, projekt dostal reálnější obrysy. Zimní stadion a tělocvična  včetně komunikací a parkoviště  má být do konce roku v provozu a zbývá jen rekonstrukce stadionu tak, aby byl nejen fotbalový, ale  především atletický. Už se mělo letos začít, ale problém "Pelta-Kratochvilová" odsunul možnost dotace a tím i stavbu, i když jsme žádali "jen" o 3 miliony Kč.  I tak už budeme mít letos areál na Skalce v dobrém, pohledném a použitelném stavu. Přispěla k tomu před několika lety i modernizace objektu internátu a školy. Ubytovací kapacita internátu a stravovacího provozu přímo v sousedství sportovišť umožňuje uspořádat v době prázdnin ve Třebové různá sportovní soustředění. Ke zlepšení úpravnosti přispěje i nová fasáda budovy zimního stadionu ze  strany od parkoviště. Na akci již proběhlo výběrové řízení, nic by nemělo realizaci bránit.
 
Řečiště Třebovky posekali, trávu tam nechali

Fotografie ukazuje, že se přece jenom podařilo zajistit posekání břehů v korytu koryta Třebovky  v okolí parku na Zámostí. Není to povinnost města, tok patří Povodí Labe a v tom bude ten problém.
Ovšem porovnáme-li úpravnost toku Třebovky třeba v tomto úseku např. s tokem  řeky Loučné v Litomyšli (nabízím procházku tamní ulicí Vodní valy), tak je vidět podstatný rozdíl a jedná se také o stejný problém.
Okolí řeky je dlouho v záměrech města jako klidová zóna. Začíná v Bezděkově u Rambouskova mostu, umožňuje příjemnou procházku kolem řeky, která má právě pokračovat parkem na Zámostí a údolím v Benátkách, kudy vedeme cyklostezku (bohužel s velmi čilým dopravním provozem). V Benátkách  vznikl pod heslem "zaměstnanost potřebujeme" průmysl a notně se rozšířil. Odstranili jsme sběrný dvůr, aby nehyzdil prostředí a na jeho místě působí zvětšená výkupna kovového odpadu. (Jde o soukromý pozemek osmi majitelů, kteří potřebují, aby byl využitý, pronajatý). Plánuje se ústup firmy Techplast do Křivolíku, ale zdejší stavby u Třebovky bohužel jistě nikdo neodstraní. A to za průmyslovými objekty dnešního Techplastu plánujeme budovat park Benátky.... Vyhodíme 20 milionů a prostředí zde nebude o nic lepší než nyní.
****
K druhému obrázku: Paní při cestě parkem Na Zámostí zaslechla rozhovor dvou pánů jedoucích na kolech:
“Třebová je jediný místo v republice, kde se může jezdit po chodníku !“  Nejen kolo může  přes park po chodníku jezdit. Není nouze ani o mopedy. Přece to nebudou objíždět po silnici, když můžou omezovat a ohrožovat chodce v parku. A nebo z kola slézt a parkem projít. Je otázka času, kdy si budou cestu přes park zkracovat i motorky, protože ve Třebové se může všechno.
Škoda také, že park není lépe upraven, alespoň mohl být opatřen více lavičkami a posekán. Nic tomu nebrání - nyní jsou zde přece již všechny pozemky v majetku města.To by se mělo také projevit na změně režimu údržby zeleně. Není to ovšem jen věcí Eko Bi, režim sekání zelených ploch je dán objednávkou města, které potom pomocí pracovníků odboru ŽP provedenou práci kontroluje a zaplatí. Jiný park - Javorka - je přece stále v perfektním stavu, právě díky dobrému režimu sekání a dobré práci pracovníků Eko Bi.  Druhá fotografie dopravní značky je z parku v Luhačovicích (foto VV)
 
Svatební autobus vyvolal zájem veřejnosti

V sobotu 5. srpna parkovala na náměstí Jana Pernera (sice v zákazu zastavení, ale promiňme jim to) "svatební autobusová souprava" Dopravního podniku města Pardubic, aby zde naložila hosty na jednu nezapomenutelnou rodinnou událost, ke které se sjeli hosté z ženichovy i nevěstiny strany právě na českotřebovské nádraží.  Parkující souprava vyvolala velký zájem kolemjdoucích, je opravdu dobře  rekonstruovaná a vyvolává reminiscenci na šedesátá léta, kdy takové autobusy i s vlečňáky jezdily (přeplněné i s průvodčími) po dnešních  "okresních silnicích"a byl to někdy opravdu zážitek. Podívejte se na toho krasavce:

Pojeďte na špičkový volejbal  do Svitav