Českotřebovský deník 223/2017 (18/8)
Otužilci velebí Javorku a její studenou vodu

Po zveřejnění námětu na zřízení knajpoviště v sousedství vodního roku z vyvěrajícího pramene Javorka jsem dostal několik ohlasů, které tento námět vítají a nebo jej také rozšiřují , Dostal jsem také upozornění na to, že vydatnost pramene Javorka v poslední době je mizerná a že by se s tím něco mělo dělat. Je pravda, že by se měly naplnit verše českotřebovského básníka Gabriela Kubelky  vytesaná  do desky  u pramene Javorka a zajistit, aby se voda z pramene neztrácela, aby neubývala díky manipulacím při odběru podzemní vody, aby bohatství lokality dané prameny Javorka a Vrbovka bylo zachováno. Vždyť voda z těchto pramenů  poháněla dříve několik českotřebovských mlýnů. Vzpomeňme na to, jak českotřebovští mlynáři před cca 110 lety  vedly s městem spor o svoji vodu a byl to spor docela vážný. Věřím, že se vydatnost pramene v Javorce podaří zajistit a to celoročně. Vodu zde potřebují také rybáři, zdejší líheň vznikla společně s parkem Javorka
Oslovila mne skupina českotřebovsko - ústeckých otužilců, kteří potok v Javorce a zejména tůňku nad rybníčkem využívají pravidelně k osvěžování a otužování, povrch a okolí tůňky si vyčistili, chválí si zdejší 9°C studenou pramenitou vodu, taková jinde ve Třebové není k dispozici, snad ještě (ale horší) na Parníku z pramene Šrefl. Tůňka v Javorce je  vyložená kamenem a dobře vyhovuje, ovšem potřebovala by vyčistit od nánosů sedimentů, díky kterým se voda  v tůňce při používání kalí a ztrácí tak (zbytečně)  mnoho ze svých dobrých vlastností. Myslím, že to lze snadno zařídit s pomocí techniky ORVOSU, není třeba nad tím dlouho přemýšlet. Zaplatit by se to jistě dalo v rámci údržby parku Javorka, který by získal větší kvalitu. Zmíněné knajpoviště by otužilci také podpořili, rozšířilo by to zdejší možnosti.  Jako zajímavost uvádím, že zmínění otužilci v zimě využívají možnost plavání v Tiché Orlici v Ústí n.O. v Cakli, u nás takovou možnost nemáme. (mm)
 
CHL 2017/2018 se hlásí
Soutěžní řád potvrzuje avizovaný systém, podle kterého se budou hrát 3. části bez PLAY OFF, tedy stejně jako loni. Toto rozhodnutí pramení z počtu přihlášených týmů a z toho vycházejících možností herního systému. Všem týmům bude garantováno odehrání 22 zápasů (respektive 23 zápasů), pokud nastane skutečnost, že tým odehraje zápasů méně bude finančně odškodněn. Los prvních tří kol 1. části, je již připraven - viz ZDE. Výměna zápasů je možná pouze dle soutěžního řádu. Program na zimním stadionu je čím dále více "napěchovaný" a možnosti výměny termínu, nebo odložení je opravdu možná ve výjimečných případech. Avizovaná změna nastane v délce zápasů, a to na 3 x 15 minut, zkusíme tuto změnu na začátku, pokud by se čas vyhrazený na zápasy nedařilo dodržet vrátíme zpět čas z loňské sezony.
Poděkování

Ráda bych touto cestou moc poděkovala dospěláckým kamarádům z Dětského lesního klubu Letokruh z.s.. Dcera mezi Vámi strávila skvělý týden příměstského tábora plný zábavy a her, bádání, objevování nových zážitků spojených s pobytem v lese. Moc vzpomínáme a děkujeme Vám za velmi pěkný přístup k dětem. Kristýnka Hamouzová & Jana Jiskrová
Ohlasy z facebooku:

Už teď víme, že rozhodnutí se pro Letokruh bylo správné. Všechny děti včetně našeho syna jsou nadmíru spokojené. Nejen s denním pobytem v přírodě, ale také se s...kvělým vedením průvodkyň, které děti trpělivě a láskyplně učí všemu tak, aby to děti bavilo venku i v chaloupce za nepříznivého počasí. Jsme rádi za zdravé obědy z Oázy zdraví. A není nic lepšího než, když se dítko do školky těší a my víme, že je o něho skvěle postaráno!  Chtěli bychom vyvrátit obavy, že by mohla být dětem v zimě nebo když prší zima. Děti v nepříznivém počasí opravdu nejsou celý den venku v mrazu nebo v dešti, ohřejí se a usuší v zázemí krásné a vytopené chaloupky. Průvodkyně pečlivě dbají na správné oblékání všech dětí jednotlivě. Teď v létě je v lese příjemně a děti si celý den mohou hrát venku, posvačit i poobědvat ve stínu stromů. Za nás (rodiče nadmíru spokojeného syna), Letokruh vřele doporučujeme! Veronika Boušková
Dnes jsem měla možnost strávit den v LETOKRUHU i s pejskama Agátkou a Eli . Mohu říci , že za mě super . A co jsem viděla dětičky si to tam také moc užívají , takže za mě palec nahoru a děkuji za pozvání Hedvika a pesani Hedvika Vodičková
Oddlužení po novele insolvenčního zákona

Od roku 2006 mohou dlužníci řešit své dluhy formou oddlužení v insolvenčním řízení. Zákon upravující oddlužení se již několikrát změnil, naposledy novelou insolvenčního zákona k 1. 7. 2017.
Podle této novely si dlužník návrh na oddlužení už nemůže podat sám. Návrhy mohou podávat pouze advokáti, notáři, insolvenční správci, soudní exekutoři a akreditované osoby (např. občanské poradny), kterým byla rozhodnutím ministerstva udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Dlužník sám za sebe může podat návrh na povolení oddlužení pouze v případě, že má právnické či ekonomické vzdělání v magisterském programu.
Pokud návrh na povolení oddlužení podává advokát, notář, insolvenční správce nebo soudní exekutor, náleží mu odměna ve výši 4.000,- Kč nebo 6.000,- Kč v případě oddlužení manželů. Částky jsou uvedeny bez DPH. Akreditované osoby budou služby poskytovat bezplatně.
Tato změna reaguje na situaci, kdy na území České republiky provozovalo svou činnost velké množství komerčních subjektů, které za nepřiměřeně vysokou odměnu nabízely dlužníkům pomoc se sepsáním oddlužení Jejich služby však postrádaly profesionalitu a dlužníkům přinášely často spíše další problémy než pomoc.
Stále platí, že pro vstup do oddlužení musí mít dlužník stálý příjem, musí mít 2 a více věřitelů, do návrhu musí uvést všechny své dluhy, musí být schopen zaplatit 30 % svých dluhů a musí mít dluhy déle než 30 dní po splatnosti.  Oddlužení trvá maximálně 5 let od schválení návrhu. Své dluhy dlužník uspokojuje buď ve splátkovém kalendáři, nebo prodejem majetku, po novele také kombinací obou způsobů.
Dlužník je povinen osobně se dostavit k insolvenčnímu správci na přezkumné jednání a spolupracovat s ním po celou dobu oddlužení. Insolvenční správce je povinen navštívit dlužníka v jeho obydlí a vyhotovit o tom záznam. Insolvenčnímu správci náleží odměna ve výši 1.089,- Kč nebo 1.634,- Kč (v případě oddlužení manželů) měsíčně a také jednorázově 250 Kč za každou přihlášenou pohledávku.
O způsobu oddlužení rozhoduje insolvenční soud.  Pokud dlužník řádně plnil podmínky oddlužení, bude po skončení osvobozen od zbytku nezaplacených dluhů, nově o osvobození nemusí žádat.
Občanská poradna pomáhá dlužníkům sepisovat návrhy na povolení oddlužení již od roku 2008. Poradna bude o akreditaci žádat a návrhy i nadále bude bezplatně sepisovat a podávat. Služby občanské poradny jsou určeny všem lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální či životní situace, nebo jim taková situace hrozí, situaci neumí sami řešit a potřebují pomoc.
Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.
Informace o provozní době a kontakty na občanskou poradnu najdete na www.uo.charita.cz  nebo je získáte na telefonu 734 281 415                                                                     
Pracovníci Občanské poradny Ústí nad Orlicí