Českotřebovský deník 228/2017 (23/8)
Nová trasa D35 u Litomyšle se hledat nebude

Jako blesk z čistého nebe přišlo usnesení rady města, která se sešla v pondělí kvůli trase dálnice D35 v okolí Litomyšle. Vedení města se přiklonilo k „variantě 0“, kterou preferuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a ministerstvo dopravy. Ještě začátkem měsíce starosta Radomil Kašpar tvrdil, že k výběru varianty trasy se vyjádří zastupitelstvo města. ŘSD požádalo vedení města o stanovisko k trasování dálnice D35, protože Litomyšl byla dle ŘSD poslední obcí, která se ještě nevyjádřila. Proto rozhodla rada města a přijala usnesení v tom smyslu, že  konstatuje, že jakékoliv významnější časové zpoždění výstavby D35 je pro Litomyšl nepřijatelné. Z tohoto důvodu schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vedení trasy D35 v okolí města variantou 0, doporučovanou ministerstvem dopravy a vedením ŘSD.  Další změny trasy (která vyhovuje všem podmínkám) již tedy nebudou. Rychlá reakce vyvolala v Litomyšli negativní názory. Někteří zastupitelé se cítí podvedeni, že bylo rozhodnuto bez nich. Starosta však chybu odmítá. „Pokud by k mimořádnému zasedání rady nedošlo, tak by komise rozhodovala bez stanoviska Litomyšle, což by bylo nešťastné. Nic se však nemění na tom, že se k variantám trasy D35 v září vyjádří i zastupitelé, usnesení rady bylo vyvoláno časovou tísní,“ řekl starosta Radomil Kašpar. Rozhodnutí rady podpořila i komise ministerstva dopravy, která zasedala včera.  Změnu trasy nedoporučoval starosta Němčic, který je s rozhodnutím spokojen. Další varianta by byla nejistá a znamenala citelné zdržení.  Naopak obce Strakov a Janov podporovaly variantu změněnou.  Podle Orlického deníku

Příměstský tábor 2017 pro děti z MŠ

Tak jako každým rokem, i letos, v době uzavření všech mateřských škol ve městě, pořádalo Rosa rodinné centrum příměstský tábor pro děti od 3 let. Jeden týden s tématem „Malý badatel“ jsme věnovali společně s dětmi pokusům a pozorování, druhý týden byl na téma „Moje bezpečí“ s důrazem na bezpečné chování doma, na ulici i například v lese. Program obou táborových běhů byl velmi podobný běžnému dni v MŠ, byl však také obohacen i o několik celodenních výletů. Stravování bylo zajištěno formou společných svačinek s důrazem na zdravou stravu s dostatečným množstvím ovoce a zeleniny, nezapomínali jsme ani na dodržování pitného režimu. Vynikající obědy nám uvařili ve školní jídelně VDA. Děti byly úžasné, a poděkování patří také „tetám“ Šárce, Báře, Zuzce, Pavle, Verče a Lili, a tetě Agátě. Za tým rodinného centra Rosa Pavla Jansová
Příměstský tábor s angličtinou 2017 

Ve dnech 14.8.-18.8. 2017 se v prostorách Rodinného centra ROSA konal již 3. ročník Příměstského tábora s Angličtinou, tento rok na téma: „Učíme se anglicky s pomocí textů oblíbených populárních písniček.“

  

I won't give up, (Já se nevzdám) 
No I won't give in (Ne, nepodvolím se)
'Til I reach the end and then I'll start again (Dokud nedosáhnu konce a pak začnu od znova)
No I won't leave (Ne, já neodejdu)
I wanna try everything (Chci zkusit všechno)
I wanna try even though I could fail (Chci to zkusit i přesto, že bych mohla neuspět)…
…zpívá zpěvačka Shakira jako Gazela v oblíbeném anïmovaném filmu Zootropolis a tato myšlenka nás provázela po všech pět dní tábora. Možná jsme nezkusili všechno, ale … V úterý jsme se vypravili do Pinguin parku v Přívratě, zpívali jsme s největšími hvězdami popu, soutěžili, kreslili a dokonce jsme rodičům předvedli originální choreografii tance na píseň Pharella Williamse „Happy.“

  

Na závěr bych ráda poděkovala svým spolupracovnicím Markétě Skalické a Pavle Jansové za pomoc při organizaci, zásobování a odborném vedení tábora.  Mgr. Olga Sýkorová   Foto: Jan a Ondřej Sýkorovi