Českotřebovský deník 229/2017 (24/7)
Oznámení o ukončení činnosti a změně stomatologické praxe

Dovolujeme si oznámit, že ke dni 31.8.2017 došlo k přejmenování společnosti MUDr. Jiří Pirkl s.r.o.  na společnost DEARDENT s.r.o. Tato změna nemá žádný vliv na stávající pacienty MUDr. Jiřího Pirkla s tím, že zubní ordinace bude stále provozována na stejné adrese Litomyšlská 590, Česká Třebová 56002
Zubní péče bude zajišťována lékaři MDDr. Eva Duchečková a MUDr. Jiří Pirkl
Nová ordinační doba :
Pondělí
  9,00  - 11,30      12,00 – 17,00
Úterý
  6,15  - 11,30      12,00 – 13,45
Středa
  6,15 -  11,30      12,00  - 13,45
Čtvrtek
  6,15 -  11,30      12,00 – 13,45
Pátek
  6,15 – 11,45
Telefon :+420 606 704 599   Nové pacienty aktuálně nepřijímáme.
 
ÚMRTÍ V SRPNU 2017

                Jan Kerhart                  nar. 1950           Česká Třebová
                Květuše Hazuková       nar. 1943           Ústí nad Orlicí
                Oluše Trojanová          nar. 1932           Vysoké Mýto
                František Šembera       nar. 1930           Rybník 235
                Ludmila Šafránková     nar. 1923           Česká Třebová Václavská 589
                Libuše Köderlová        nar. 1932           DD Horní Sloupnice
                Karel Branda              nar. 1952            Skuhrov
                Miloslav Čikl              nar. 1933            Česká Třebová Tykačova 1764
                Ing. Gunnar Künzel     nar. 1951            Ústí nad Orlicí
                Milada Brachtelová     nar. 1932            Česká Třebová Křib 1810
                Marie Šmídová           nar. 1947            Česká Třebová Křib 1808
                Hana Štarmanová       nar. 1944             Česká Třebová, Tyršovo náměstí
                Emilie Burešová         nar. 1943             Česká Třebová Masarykova 1400
                Pavel Stránský           nar. 1948             Opatov
                Milada Rybková        nar. 1948             Česká Třebová
                Josef Zwesper           nar. 1963             Olomouc                                                            Čest jejich památce !


Pardubický kraj má zájem o budovy vysokomýtské nemocnice

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil ve čtvrtek dopoledne Vysokomýtskou nemocnici. S jejím ředitelem Josefem Pejchlem jednal o dalším rozvoji tohoto zdravotnického zařízení následné péče, které není součástí akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje. Jedná se především o převod budov, které se nachází na Hradecké a Žižkově ulici a momentálně jsou ve vlastnictví města Vysoké Mýto. Pardubický kraj je má ve výpůjčce.
„Naším cílem je další rozvoj Vysokomýtské nemocnice. Již před časem jsme proto otevřeli s městem otázku převodu budov v Hradecké a Žižkově ulici do majetku Pardubického kraje. Majetková komise na svém posledním jednání tento převod nedoporučila, a tak jsem se chtěl detailně seznámit s důvody, které k tomuto rozhodnutí vedly,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Je pravdou, že není možné, aby k převodu došlo v momentě, kdy město Vysoké Mýto čelí žalobě jedné ze společností, která chtěla v areálu vybudovat dialyzační středisko. V současné době je však z mého pohledu možné převzít alespoň budovu v Žižkově ulici, kde se nachází léčebna dlouhodobě nemocných a nejsou zde žádné závazky. Jednání o budově v Hradecké ulici můžeme otevřít v momentě, kdy budou odstraněna všechna rizika, která mohou kraji přinášet nemalé výdaje v souvislosti s právními vztahy, které uzavřelo v minulosti město. Budova samotná je značně podfinancovaná, a proto nechceme investovat do závazků, které vznikly díky předchozímu majiteli, ale raději vynaložit prostředky na investice do budovy samotné,“ uvedl hejtman Netolický s tím, že se jedná například o vybudování výtahu, únikových východů a dalšího zabezpečení. „Tento návrh projedná krajská rada na svém pondělním jednání a následně v průběhu září budeme jednat se zástupci města Vysoké Mýto,“ dodal hejtman.
Problém, který komplikuje převod majetku z města Vysoké Mýto na Pardubický kraj, spočívá v žalobě, kterou na město podal jeden ze subjektů usilujících o vytvoření dialyzačního střediska v areálu nemocnice. Jádrem celého sporu je platnost nájemních smluv mezi provozovatelem zdravotní péče a městem, které je vlastníkem objektu.
Operační sály a nové přístroje
Na podzim minulého roku byl ve Vysokomýtské nemocnici zprovozněn nový operační sál, který vznikl v prostorách starého chirurgického sálu ve druhém nadzemním podlaží budovy v Hradecké ulici. Nemocnice před zprovozněním sálu získala v evropském projektu moderní přístroje, které jsou zde využívány. „Rekonstrukce operačního sálu byla jedním z kroků, který má vést k modernizaci nemocnice. Je součástí projektu na rozvoj jednodenní chirurgické péče, což je celosvětový trend pro poskytování drobných chirurgických zákroků, včetně miniinvazivních operací, které jsou šetrné k pacientům a zkrátí dobu zotavení,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že na tato investici vyšla krajský rozpočet na 5,6 milionů korun. „Pardubický kraj investoval do Vysokomýtské nemocnice celkem přes 46 milionů korun. Je to důkaz toho, že nemáme zájem na omezování péče, ale naopak ji chceme začlenit do celého systému zdravotní péče v kraji jako jeden z doplňujících článků,“ dodal hejtman.
 
Cestovní agentura Hana Vraspírová nabízí :

Předvánoční zájezd do Prahy v sobotu 9.12. s návštěvou muzikálu
Ples upírů za 830,-, Muž se železou maskou  1130,-Mefisto 930,-, Rocky 880,-, Jezus Christ Supperstar 830,-
-     Zájezdy- slevy last minute, poznávací a adventní zájezdy, Vánoce, Silvestr, letenky, wellness atd.
Těším se na Vaši návštěvu v pondělí a ve čtvrtek 9-12   14-16, na telefonu 723226287 a mailu kdykoliv.
Hana Vraspírová, Na Splavě 53, Č.Třebová mail: hvtour.ca@seznam.cz
 
Naplněnost středních škol stoupá

Na začátek školního roku se připravují střední školy a další školská zařízení, které zřizuje Pardubický kraj. Jejich naplněnost vzhledem k demografické křivce mírně stoupá, nyní je na 70 procentech a patří k nejvyšším v České republice. Ve školním roce 2025/26 by mělo být ve středních školách v Pardubickém kraji přibližně o 5 000 žáků více, a naplněnost tak zřejmě překročí 90 procent.
Spolupráce s firmami  Z pozice zřizovatele se kraj snaží podporovat kooperaci škol a firem. Ačkoli u nás takzvané duální vzdělávání zatím nemá legislativní podporu, spolupráci škol a regionálních zaměstnavatelů se na některých místech velmi dobře daří. Jedná se především o odborný výcvik, odbornou praxi a exkurze žáků ve firmách, využití odborníka z praxe ve výuce, stáže pedagogů, firemní prospěchová stipendia, příspěvky firem na stravování nebo ubytování žáků, podíl firem na materiálně technickém vybavení škol. „Příklady dobré praxe můžeme vidět například ve spolupráci Středního odborného učiliště Svitavy se společností REHAU, s.r.o. Moravská Třebová, Střední průmyslové školy chemické Pardubice se společností Synthesia, a.s., Průmyslové střední školy Letohrad s Konsorciem zaměstnavatelů Orlicka a Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk se společností Bühler CZ s.r.o,“ uvádí hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, jež je zastáncem využití prvků duálního vzdělávání, který mají například v Německu nebo v Rakousku.
Nové obory Uplatnitelnost absolventů na trhu práce hraje zásadní roli při zařazování nových oborů vzdělávání. O tom proto rozhoduje Pardubický kraj ve spolupráci se zaměstnavateli, Úřadem práce ČR, Krajskou hospodářskou komorou a dalšími sociálními partnery. „Požadavky vycházejí hlavně od regionálních zaměstnavatelů. Proto letos otevíráme čtyři nové obory, a to obory Výrobce potravin, zaměřený na výrobu a zpracování mléka v Hlinsku, Autolakýrník v Ústí nad Orlicí, Klempíř v Žamberku a Operátor skladování v Holicích,“ informuje radní pro školství Bohumil Bernášek.
Technohrátky budou pokračovat  Ve snaze propagovat technické obory u žáků základních škol zavedl v roce 2013 Pardubický kraj cyklus projektů s názvem TECHNOhrátky. „Žáci základních škol si mohou ve středních školách pod odborným dohledem vyzkoušet různé pracovní postupy a seznámit se s výrobními technologiemi. Organizátoři akce na ně působí zábavnou a soutěžní formou,“ říká krajský radní Bohumil Bernášek. Ve školním roce 2016/2017 bylo do projektu zapojeno 15 středních škol zřizovaných Pardubickým krajem. K doprovodným aktivitám projektu patří i semináře pro kariérní a výchovné poradce. Také na další školní rok jsou vyčleněny pro tyto aktivity prostředky.
Stipendia na vybrané obory  Od školního roku 2010/2011 podporuje Pardubický kraj zájem žáků o odborné vzdělávání také formou prospěchových stipendií. „Vybíráme vždy takové obory, jejichž absolventi jsou zvláště žádaní na trhu práce. Opět se při tom obracíme na zaměstnavatele a tripartitu,“ vysvětluje postup kraje Bohumil Bernášek. „Z rozpočtu Pardubického kraje bylo ve školním roce 2016/2017 vyplaceno žákům ve 21 oborech vzdělání, jakými je například Obráběč kovů, Strojní mechanik, Kominík, Zedník, Tesař, Chemik, Zemědělec – farmář ve 20 krajských středních školách téměř 1,9 milionu korun,“ dodává radní Bohumil Bernášek.
Nové obory od školního roku 2017/2018: 

·      Výrobce potravin (3letý obor vzdělání s výučním listem se zaměřením na výrobu a zpracování mléka) na Gymnáziu K. V. Raise a Středním odborném učilišti, Hlinsko, Adámkova 55

·      Autolakýrník (3letý obor vzdělání s výučním listem) na Střední škole automobilní Ústí nad Orlicí

·      Klempíř (3letý obor vzdělání s výučním listem se zaměřením na strojírenskou výrobu) na Střední škole obchodu, řemesel a služeb Žamberk

·      Operátor skladování (3letý obor vzdělání s výučním listem) na Střední škole automobilní Holice