Českotřebovský deník 231/2017  (26/8)
VANDALISMUS NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ ? BYLA TO NAKONEC VICHŘICE!

V pátek 24/8 večer jsem se dozvěděl informaci o řádění vandalů  na městském hřbitově a tak jsem se tam vypravil  v sobotu 26/8 s fotoaparátem , abych tu spoušť zachytil. Nic bližšího jsem nevěděl. Městská policie neměla žádnou škodní událost nahlášenu. Zjišťoval jsem vše ještě v neděli 27. srpna a výsledek o řádění vandalů nesvědčí.  Škodu způsobila střecha ze sousedního zahradnictví, která se při vichřici uvolnila a spadla na hřbitov, kde udělala tuto velkou paseku.  Škody je třeba nahlásit na vedení Eko Bi, které připravuje nějaké řešení této situace.

AHASVEŘI HRÁLI V NÁRODNÍM DOMĚ  25. SRPNA

Na závěr léta si i letos pozvala Koalice pro Českou Třebovou skupinu Ahasver na letní terasu Národního domu, aby se už tak trochu rozloučila s prázdninami. Podobně jako v minulých letech byla terasa zaplněna příznivci této skupiny, publikum často zpívalo se zpěváky.... Třetí večer s Ahasvery v Národním domě zahájila Mgr. Magdaléna Peterková...
 

PIKNIK V JAVORCE 26. SRPNA

Sobota 26. srpna znamenající poslední srpnový víkend byla i letos věnována letnímu pikniku v Parku Javorka, který uspořádalo Kulturní centrum společně s Městským muzeem, Skautským střediskem Javor, Rodinným centrem ROSA a dalšími subjekty. Proti minulým dvěma ročníkům byla návštěva v parku přece jen menší, také nabídka akcí byla poněkud omezenější. Odpolední program věnovaný dětem byl pak večer od 19 hodin završen koncertem skupiny Dědovy blechy.
 

VELKÝ SWINGOVÝ ORCHESTR 24. SRPNA POPRVÉ V JAVORCE

Velmi zajímavý a očekávaný letní koncert v Javorce byl ve čtvrtek 24. srpna, kdy na pódiu hudebního pavilonu Antonína Bennewitze vystoupil se svým koncertním programem velký swingový orchestr Kulturního centra Česká Třebová pod vedením Milana Špičáka. Po vydařeném koncertu skupiny Madam to byl další letní vrchol sezóny v parku Javorka. Pořadatelé museli přivézt další lavičky od fotbalistů, měli přivézt více.... V celé Javorce se nedalo pořádně zaparkovat. Bylo vynikající počasí a také vynikající zvuková pohoda, při koncertu neduněly jen basy, ale vznikl plný zvukový dojem. Instrumentální skladby střídala pěvecká vystoupení Ivy Kolářové a Petra Skalického. Pohlazením na duši bylo také skvěle připravené průvodní slovo Zuzany Kupkové. Publikum oceňovalo potleskem také jednotlivé sólové výstupy hráčů, bylo to jako na sálovém koncertu.

24. září vystoupí VSO netradičně v Národním domě

Další netradiční akcí bude koncert Velkého swingového orchestru plánovaný o měsíc později na 24. září do velkého sálu Národního domu, kde bude zajištěno stolové uspořádání. velký swingový orchestr má připraven tříhodinový program k poslechu, ale i k tanci, koncert pořádá Kulturní centrum ve spolupráci s manažerkou Národního domu Ludmilou Nejedlou. Začátek je v 16 hodin. S velkým swingovým orchestrem vystoupí zpěváci Petr Skalický a Iva Kolářová.