Českotřebovský deník 232/2017 (27/8)

Šindely na zvonici, rotundě a obvodové zdi areálu rotundy se konzervovaly a vyměňovaly.


Oprava probíhala od závěru června do srpna a postup prováděných prací zejména na zvonici můžeme sledovat z fotografií Antonína Drašnara a Vojtěšky Vohralíkové. Celá práce nebyla zcela dokončena, ještě příští rok se bude pokračovat na opravách a konzervaci šindele na zbývajících částech hřbitovní zdi.  Je to dobrý pocit, když  vidíme, že je o naši kulturní památku dobře postaráno.

Letecký den v Ústí nad Orlicí

Děj i za dozoru hejtmana Martina Netolického, který si prohlédl větroně i motorové mašiny.... Foto Jakub Fater.

Sobotní Piknik v Javorce zakončil koncert  skupiny Dědovy blechy