Českotřebovský deník 235/2017 (30/8)
Ve výstavní síni v Kulturního centra řádí stavbaři   

Kulturní pořady na září 2017 obsahují malou poznámku - výstava v září nebude. Je to jasné, výstavní síň prochází rekonstrukcí a to po poměrně krátké době, tedy po 16ti letech po jejím otevření.  Fotografie ukazují, jak to tam vypadá. Byl stržen podhled a obnažen původní rákosem podbitý omítnutý strop. Možná dosavadní řešení nebylo zcela ideální, předchozí vybavení však vycházelo z možností, které tyto prostory umožňovaly a současně také z finančních možností tehdejší doby. Připomeňme ještě i to, že po první rekonstrukci Dělnického domu v devadesátých letech vznikla pouze malá výstavní síň v druhém podlaží (dnešní místnost výtvarníka). A byli jsme rádi, že ji vůbec máme, protože do této doby jsme ve městě neměli vůbec žádnou výstavní prostoru.  Její vybavení tehdy bylo dokonce provedeno ze sponzorských darů českotřebovských nadšenců výtvarného umění. Vernisáže se tehdy konaly v předsálí před velkým sálem kina a malý sál v té době patřil ještě základní umělecké škole a nebyl z velkého sálu přístupný. Jediné propojení bylo tehdy přes jeviště. Dnes si už těžko takovou situaci těžko někdo představí. Dnes po druhé rekonstrukci užíváme 16 let  Kulturní centrum v dnešní podobě, tedy s výstavní síní v přízemí.
Modernizace výstavní síně bude možná složitější, než se čekalo. Bude se jednat o rekonstrukci osvětlení, elektroinstalace, montáž nového podhledu. Komplikací je, že ve výstavní síni  je nyní sestavený pohyblivý Unzeitigův betlém, který nelze jednoduše složit a přestěhovat, je tedy dobře zabalen a posunuje se v místnosti podle potřeb stavebníků. Ještě že stále máme odborníka, který je připraven znovu pomoci při oživování. Za prázdniny se práce nestihly a tak věřme, že se modernizace podhledů a osvětlení výstavní síně spojená s novou výmalbou dokončí během  měsíce září. Už se těšíme na další výstavy. Věřme, že modernizované prostředí bude hostit zajímavé autory a že  také přiláká na výstavy větší počet návštěvníků než dosud. (mm)

Motosraz Motoklub po pětadvacáté,
tentokrát  se jelo do Litomyšle

O víkendu 25. – 27. 8. 2017 proběhl již 25. motosraz Motoklubu Česká Třebová. Již po několikáté se uskutečnil v areálu Vysoké Pole. Na setkání přijelo ke stovce příznivců jedné stopy. Páteční večer patřil především hudbě a tanci. Letošní sobotní vyjížďka měla cíl v Litomyšli, kde si mohli účastníci prohlédnout byt Bedřicha Smetany. Společně se poté kolona motorek vrátila do rekreačního areálu, kde na na všechny čekalo vyhodnocení motosrazu a soutěží. Tímto ještě jednou děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a sponzorům, bez kterých by se tato akce nemohla uskutečnit. Za MK ČT Jiřina Jansová   VÍCE ZDE

 
Preventivní vlak bezpečné železnice přijede také do České Třebové

Riskování na železnici se málokdy vyplatí. Nejen o tom, co vše se může stát a čemu se vyvarovat, je projekt Preventivní vlak bezpečné železnice, který České dráhy společně s partnery vypraví i do našeho regionu. Vlak bude 26. a 27. září stát na nádraží v Letohradu, 3. a 4. října v České Třebové a 5. a 6. října na nádraží v Chocni. Cíl je jasný: oslovit mladé, aby u kolejí zbytečně nehazardovali se svými životy. Součástí bude přednáška i diskuze s odborníky.
Preventivní vlak je projekt, který od roku 2005 prostřednictvím preventivních filmů a přednášek odborníků seznamuje mládež ve věku 12–19 let s riziky na železnici (například nebezpečí sežehnutí trolejí při výlezu na vlaky, úrazů při nepovoleném přecházení přes koleje, při naskakování a vyskakování z vlaku, včetně rizik, které hrozí na železničních přejezdech).  Preventivní vlak organizují tradičně České dráhy, ČD Cargo, Drážní inspekce, Policie ČR a Oddělení BESIP. Preventivní vlak nově rozšířen o nácvik prvních pomocí v dalším speciálním voze se zdravotníky a psychosociálně zaměřenými lektory. Tato nácviková část má za úkol posílit odvahu mladých lidí pomoci druhému člověku v případě zranění při dopravní nehodě. Tuto část projektu zorganizovalo ČSODN ve spolupráci s PIT ČR a dalšími organizacemi.
 
Slavnostní otevření horolezecké stěny v areálu ZŠ Habrmanova bylo před 13 lety

Slavnost se konala v pátek 10. září 2004. Tato lezecká stěna byla vybudována z prostředků  Města Česká Třebová, jde o stavbu s náklady 600 tis. Kč, stavbu provedla firma pan Tomáš Marčík z Jablonce nad Nisou. Stěna má rozměry 8 m na šířku a 12 m na výšku a v době otevření to byla zatím jediná stavba v republice co do použitého materiálu a velikosti.
 
TV Nova natáčela  Velorexy v České Třebové.

V závěru srpna se v České Třebové konal v roce 2004 velký sraz velorexů, gratulantů k jubileu Mojmíra Stránského, který slavil svoje osmdesátiny.  Gratulanti nechahali  v cukrárně Suk vyrobit velký více než osmdesátikilogramový dort v podobě velorexu. Rozkrájel ho sám jubilant tehdy na oslavě na českotřebovském letišti U Dvora. Hradecký štáb TV Nova přijel po týdnu opět do České Třebové, aby dále rozvinul téma "Velorex a Mojmír Stránský". Natáčelo se ve výstavní síni, kde byla instalována  výstava "Konstruktér a vynálezce Mojmír Stránský" , v bytě pana Stránského v Domě s pečovatelskou službou nad jeho rozvinutými aktuálními nápady a náměty a také na letišti u Dvora, kde se právě připravovala "Hangárpárty" kde proběhly dozvuky srazu velorexů z minulého týdne.  Reportáž z České Třebové na TV Nova vysílaná v sobotu 4. září měla velký ohlas. Mimo Mojmíra Stránského v reportáži vystupuje také Ivo Fajman z Blanska, šéf Fan klubu velorex.   Fotografie je z natáčení ve výstavní síni Kulturního centra. Kdo tenkrát věřil, že Česká Třebová bude přece jen mít svoji "velorexárnu" a vlastní muzejní expozici věnovanou těmto světoznámým strojům, které vznikly v našem městě!
Projekty na úsporu energie se kraji vyplácejí

S projekty garantovaných úspor (EPC) začal Pardubický kraj už před devíti lety.  Externí firmy jako ENESA, EVČ anebo Siemens investovaly do energeticky úsporných opatření v budovách kraje ze svých prostředků a kraj jim tyto investice splácí z dosažených úspor. Navíc se generují i další prostředky na takzvané reinvestice.
„Projekty EPC se kraji a potažmo občanům kraje vyplácejí ze dvou důležitých důvodů. Jednak šetří životní prostředí tím, že nám nyní stačí vyrobit méně tepelné energie k vytápění objektů a na přípravu teplé užitkové vody, a za druhé nám šetří finance a ve své podstatě ještě generují další prostředky. Ty můžeme využít na nová úsporná opatření,“ vysvětlil 1. náměstek hejtmana Roman Línek. „Jen za loňský rok jsme ušetřili téměř 6,2 tisíce tun CO2 a 44 milionů korun v reálných úsporách,“ dodal pro představu konkrétní čísla Línek.
Pardubický kraj používá tyto metody ve školských zařízeních, ve zdravotnictví, v ústavech sociální péče a také na samotném úřadu. Splátky jsou rozpočítány na několik let, ve většině případů je to na 10 let. Z úspor mohla být v loňském roce navíc provedena energeticky úsporná opatření v Domově u studánky v Anenské Studánce, ve Střední škole obchodu, řemesel a služeb v Žamberku, v Domově mládeže a školní jídelně v Pardubicích a v Odborném léčebném ústavu v Jevíčku.
V letošním roce mohou být navíc rozděleny dva miliony korun na reinvestice. Ty energetici využijí především na úpravy směšovacích stanic tepla, aby mohli optimalizovat maximální sjednané objemy tepla a snížili náklady za teplo z Elektráren Opatovice. Tyto investice se budou týkat sedmi středních škol, Chrudimské nemocnice, OLÚ Jevíčko a Krajského úřadu Pardubického kraje. Další velkou investicí bude parní vyvíječ v Odborném léčebném ústavu Albertinum v Žamberku. 
 
Sanitka pro Koločavu

V návaznosti na cestu členů Zastupitelstva Pardubického kraje do oblasti Zakarpatské Ukrajiny v polovině srpna, schválila krajská rada seznam potenciálních projektů, na jejichž realizaci by Pardubický kraj mohl přispět v letošním roce. Celková částka uvolněných finančních prostředků činí 1,7 milionu korun. O definitivním schválení projektů bude na svém nejbližším jednání rozhodovat krajské zastupitelstvo.
„Chceme pokračovat v projektech, které jsou převážně zaměřené na oblast školství. V letošním roce byla dokončena rekonstrukce mateřské školy ve Velkém Berezném, na kterou navážeme modernizací kotelny ve stejném objektu řádově za 400 tisíc korun. Stejnou částku chceme vyčlenit na vybudování sociálního zařízení Vilšinského učebně-výchovného komplexu pro děti v obci Vilšinky a rekonstrukci mateřské školy v obci Korytňany. V letošním roce poprvé také navrhujeme investici do zdravotnického zařízení, konkrétně do nemocnice v Koločavě. Stejně jako v předchozích případech vždy předpokládáme finanční spoluúčast ukrajinské strany v poměru 50 na 50,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Ten také potvrdil, že kraj pokračuje v přípravách na převod vyřazovaného sanitního vozu z majetku Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. který zároveň potvrdil přípravy na převod jednoho z vyřazovaných sanitních vozů. "Na jednání s panem ředitelem Paarem jsme se dohodli, že vozidlo, které budeme z majetku zdravotnické záchranné služby vyřazovat ke konci letošního roku, věnujeme do služeb lékařů v Koločavě. Na konkrétním případě jsme se v rámci naší cesty přesvědčili, jak důležité je, aby byla sanitka ve stavu, který umožní rychlý a bezpečný převoz pacienta do okresní nemocnice v Mižhirija, která je sice vzdálená jen 30 kilometrů, ale cesta vede přes horské sedlo. Věřím, že se nám vše podaří administrativně zvládnout nejpozději na jaře příštího roku," uvedl hejtman Netolický.
 
Zemědělské školství  více spojit s praxí

Rozvoj zemědělského školství v Pardubickém kraji a postupné zavádění prvků takzvaného duálního vzdělávání, které předpokládá úzkou spolupráci středních škol a podnikatelských subjektů. Nad těmito tématy se v Lanškrouně sešli představitelé Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a radními Bohumilem Bernáškem a Václavem Kroutilem se zástupci velkých zemědělských podniků v kraji. Jedním z problémů českého zemědělství je totiž nedostatek žáků a jejich odchod do jiných oblastí po absolvování školy.
„Společně se školami a velkými zemědělskými podniky a svazy si musíme jasně říci, jakým způsobem chceme zemědělské školství v našem kraji posouvat. Musíme si definovat, jakým způsobem jsme schopni začlenit požadavky zemědělských podniků  do výuky. Cílem by mělo být, aby podnikatelé mohli v maximální míře ovlivnit odbornou přípravu žáků co nejvíce, ovšem pokud z jejich strany bude zájem,“ řekl hejtman Netolický. „Osobně nejsem zastáncem klasických praxí na tři týdny, které z mého pohledu nic moc nepřináší ani studentům, ani samotným podnikům, které nemají možnost si ověřit, zda by student po absolvování školy mohl být v podniku zaměstnán. Proto musíme řešit provázání již od prvního ročníku. Pokud tento systém funguje to v zahraničí, a u nás již uplatňují některé prvky ve strojírenství, tak se musíme pokusit o něco podobného také v zemědělství. Vytvoříme proto pilotní projekt, na kterém si můžeme ověřit, zda prvky duálního systému mohou fungovat také v našich zemědělských školách“ uvedl hejtman Netolický.
Ten se zúčastnil setkání společně s radním pro oblast školství Bohumilem Bernáškem a radním pro zemědělství, životní prostředí a venkov Václavem Kroutilem. „Je důležité, abychom nalezli systém, ve kterém budou spolupracovat jak střední školy, tak zemědělské subjekty.  Zaměstnavatelé nám  například musí jasně říci, zda studentům nechybí některé vědomosti či dovednosti. Pokud ano, mohli bychom současné vzdělávací plány postupně upravit tak, aby odpovídaly tomu, co podnikatelé od absolventů očekávají. Jsem přesvědčený, že bude potřeba součinnost například Regionální agrární komory i samotných zemědělských podniků“ uvedl Bohumil Bernášek. „Jednou z otázek je také, zda jsou podniky schopné vyčlenit odborníky, kteří budou školit studenty přímo v praxi. Z jednání vyplynulo, že některé podniky již s našimi školami spolupracují, za což jim chci poděkovat,“ sdělil radní Václav Kroutil. „Ředitelé našich škol pak mohou vybrat studenty, kteří mají reálný zájem o práci v zemědělství a nevnímají školu pouze jako jednu z únikových možností a po absolvování zamíří do jiných profesí. Musí fungovat vzájemná pravidelná spolupráce a komunikace, protože cílem nás všech musí být rozvoj českého zemědělství a přilákání mladé generace,“ doplnil Václav Kroutil.
V Pardubickém kraji je v současné době devět středních škol, které nabízí vzdělání se zaměřením na zemědělství s různými stupni vzdělání. Ve školním roce 2016/2017 studuje zemědělské obory celkem 1 938 žáků. Z toho 1 679 žáků v denní formě a 259 v dálkové formě studia. Zcela unikátní je Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem, která nabízí obory Jezdec a chovatel koní. Celorepublikovou působnost má například také soukromé Střední odborné učiliště včelařské v Nasavrkách, které nabízí obor včelař v dálkové formě studia. Pardubický kraj nabízí také prospěchová stipendia pro zemědělské učební obory: Zemědělec – farmář, Opravář zemědělských strojů, Opravářské a zemědělské práce.
 
Florbalisté zvou své příznivce v neděli do Litomyšle na pohárový zápas 


Možnost obědů zdarma zlepšuje docházku dětí do škol, ukázal průzkum

Možnost mít ve školce nebo škole oběd zdarma zlepšuje docházku téměř tří čtvrtin dětí ze sociálně slabých rodin. Počet těchto dětí se ve školkách, kde mají možnost jíst zadarmo, zvýšil o 37 procent. Vyplývá to z analýzy, kterou ve středu novinářům představili zástupci Nadace Open society fund (Nadace OSF) a společnosti Median. Podle nich potvrzují pozitivní dopady školního stravování zdarma tři čtvrtiny dotázaných ředitelů škol a školek. Děti z chudých poměrů, jejichž rodiče mají potíže s placením obědů, chodí podle analýzy Medianu asi do 40 procent školek a škol. Více se tento problém objevuje na základních školách, což je zřejmě způsobeno povinností školní docházky. Podle Lucie Pleškové z Nadace OSF se ale dá očekávat, že podíl dětí, které budou mít potíže s placením obědů, se po zavedení povinné předškolní docházky od letošního září zřejmě zvedne i ve školkách. Problematika se údajně netýká jen chudých rodin v sociálně vyloučených lokalitách. Podle Eurostatu žije 20 procent českých dětí v ohrožení příjmovou chudobou. Obědy zdarma by ve školkách mohlo dostávat zhruba 70 tisíc dětí, které tam již chodí. Ministerstvo práce v příštím školním roce zajistí školní obědy pro zhruba 10 tisíc dětí od 3 do 15 let. MPSV od roku 2015 krajům na obědy poskytlo přibližně 19 mil. Kč. Obědy zdarma nyní dostává asi 3400 dětí v přibližně 200 školách. Resort zjišťuje možnosti dalšího rozšíření podpory, aby stravování mělo víc školáků. (Podle Orlického deníku)