Stavba atrakce na Pekláku se opožďuje a prodražuje

V usneseních rady města ze 14. srpna se dočteme o zrušení usnesení č. 776 a 777, týkající se výstavby Multifunkční dobrodružné věže Peklák, aniž byl uveden nějaký důvod. ten se potom ve veřejnosti stal předmětem nejrůznějších spekulací. V tomto smyslu to je ukázka, že se vyplatí veřejnost dobře informovat Jde o tato usnesení:.
 
č. 776 Rada města zrušuje své usnesení č. 677/2017 ze dne 26.06.2017. Citace usnesení: Rada města schvaluje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017 zadávací dokumentaci a rozeslání výzvy uchazečům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Multifunkční dobrodružná věž Peklák“, v textu dle předloženého návrhu.  Zodpovídá: Ing. Švercl

č. 777 Rada města zrušuje své usnesení č. 708/2017 ze dne 10.07.2017. Citace usnesení: Rada města pověřuje v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Česká Třebová ze dne 01.04.2017, čl. IV komisi k provedení úkonů podle Směrnice - otevírání obálek, posouzení kvalifikace a výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Multifunkční dobrodružná věž Peklák“, ve složení: člen: p. Dobromil Keprt náhradník: p. Pavel Doubrava  p. Petr Havlena p. Ladislav Vraspír p. Zdeněk Řehák p. Zdeněk Vávra Ing. Miloš Novák/AT Ing. Miloslav Ženka/AI Ing. Tomáš Friš/AI Ing. Petr Schwarzbach/AI  Zodpovídá: Ing. Švercl
 
Důvod pro zrušení je legislativní, vzhledem k tomu, že cena zmíněné  atrakce určená podle stavebních výkresů přesáhne 6 milionů Kč bez DPH, je třeba v souladu se směrnicí pro veřejné zakázky vypsat výběrové řízení jiným způsobem. Pokud by se tak nestalo, mohlo by být rozhodnutí úspěšně napadeno odvoláním a celá stavba by se tím zdržela ještě více.
Současně s tím je ovšem  řečeno, že stavba bude možná mnohem dražší, než se očekávalo. Dobrodružná věž měla stát původně dole na svahu nad zahrádkami, po protestech majitelů zahrádek, kteří byli účastníky stavebního řízení bylo rozhodnuto o přesunu "nahoru", kde bude ze 17timetrové věže větší rozhled a snad i jednodušší zakládací poměry bez velkých zemních prací.
Zastupitelé města o stavbě rozhodli již na jednání ZM v červnu 2016 s tím, že se na akci bude podílet ještě Pardubický kraj dotací 1350 tis. Kč. Celkové investiční náklady na realizaci stavby dle projektové dokumentace pro územní řízení byly dne 20/6 2016 předpokládány ve výši 5.647.579,- Kč včetně DPH. Dotace od Pardubického kraje přišla již loni, ale jen ve výši 950 tisíc Kč. Dofinancování Z městského rozpočtu bude tedy jistě ještě vyšší, než se očekávalo, neboť cena s daní je nyní na hodnotě 7,2 mil. Kč. Letos má město  na stavbu dobrodružné věže v rozpočtu vyčleněno 5700 tisíc Kč, což jistě stačit nebude. Záleží na tom, zda se ve výběrovém řízení podaří tuto částku vlivem konkurence snížit, zázraky se ovšem u takto specializované stavby nedají očekávat.
Vedení města přitom přišlo po dohodě s vedením společnosti Eko Bi s námětem na stavbu  multifunkční dobrodružné věže poprvé již v únoru 2015, spoluúčast města byla tehdy 25% nákladů, poměrně malá, tehdy šlo o částku cca 1,7 mil. Kč. Investici měla realizovat společnost EkoBi, která  však dotaci od MMR pro tento účel nedostala. Nesplňovala podmínku ziskového hospodaření, neboť v předchozích letech vykazovala provozní ztráty. Zde je vidět, jak velké je úsilí vedení města realizovat tuto investici, cena spoluúčasti města se od prvního vyhlášení záměru zvýšila z částky 1,7 mil. Kč po započtení dotace Pardubického kraje více než 3,5 x ! Podpora investice v zastupitelstvu se také postupně snížila. Zatímco první záměr v únoru 2015 byl přijat jednomyslně, tak rozhodnutí o investici v červnu 2016 již nepodpořilo 7 zastupitelů za Koalici pro Českou Třebovou.
Důležité je také stavbu dokončit ještě v letošním roce, to je podmínka dotace od Pardubického kraje. A nyní už máme konec srpna a  výběrové řízení na dodavatele stavby ještě nebylo vlastně ani vyhlášeno.  (mm)

(Obrázek - nákres uvažované věže pro původní umístění v sousedství zahrádek)