První informace k letošnímu 12. ročníku CHL          

Nejprve výsledek dotazníku na možnost nastoupení brankářů v soutěžích organizovaných ČSLH, který téměř jednoznačně vyzněly pro umožnění startu v těchto soutěžích. Vedení CHL se tedy rozhodlo o povolení startu brankářů v soutěžích ČSLH, ale dle stanovené hladině viz Soutěžní řád.
 
Přihlášeno je k dnešnímu dni 26 týmů, je to tedy stejný počet jako loni před odhlášením Černovíra ze soutěže.
Novým týmem  je SudNEtřeba (Sudislav).
Herní systém – pokud se nic nezmění, tak je nejpravděpodobnější varianta na 3. části – každý s každým (stejně jako loni). Systém s PLAY – OFF, který byl požadován na schůzce nebude z organizačních důvodů možný (velká složitost systému a jeho nastavení). Celé to ještě jednou probereme ve vedení CHL  a konečnou verzi Vám oznámíme. Ze systému vychází způsob financování soutěže, který bude stejný jako loni. Garantováno bude 22 zápasů, ale je velká pravděpodobnost odehrání minimálně 23 zápasů, proto je cena stanovena na 1 475,- x 22 zápasů a 1 x 700,- (1/2 polovina ceny 23 zápasu). Více popsáno v Organizačním řádu.
Nasazení do 1. ČÁSTI CHL 2017/2018
     
I. LIGA
1 Skala team SKT
2 PROPLAST Ústí nad Orlicí PUO
3 HC TŘEBOVICE TCE
4 ADBA Ústí nad Orlicí ADBA
5 HC FLYERS Česká Třebová FLY
6 HC ZD Dolní Újezd HCDU
7 HC TEPI tepelná čerpadla TEPI
8 LOMAX ČESKÁ TŘEBOVÁ LČT
9 4dox 4DOX
     
II. LIGA
1 HC LUMIUS LUM
2 BANDITI BAN
3 HOSTALEK WERBUNG VETERANS HWV
4 HC PaPoS PPS
5 TUROVÁCI Podlesí TUR
6 HC Calibra CAL
7 HC RYDO Česká Třebová RYD
8 HC Kačeři Kerhartice KER
9 TJ SOKOL ŘETOVÁ ŘET
     
III. LIGA
1 HC TYPOS Česká Třebová HCT
2 HC QANTO Bystřec QBY
3 HC LDM LDM
4 HPS Osík  HPS
5 HC Sokol Lhotka LHO
6 HC CZLOKO LOK
7 HC KOCOUŘI SKOŘENICE KSK
8 SudNEtřeba SNT
 
SOUTĚŽNÍ ŘÁD

CHL je amatérskou soutěží bezkontaktního ledního hokeje určenou pro hráče, kteří si chtějí zahrát pro radost s minimálním rizikem zranění. V soutěži mohou hrát hráči od 15 let do 18 let věku pouze s písemným souhlasem rodičů a s potvrzením od lékaře. (15 let věku musí být dovršeno v době zahájení prvního soutěžního utkání CHL daného hráče)
Registrovaní hráči se nemohou soutěže zúčastnit (více viz bod 7D soutěžního řádu). Turnaje se mohou zúčastnit i dívky a ženy starší 16 let a to i registrované u ČSLH (všechny bez výjimky s potvrzením lékaře).
Všichni účastníci startují v soutěži na vlastní nebezpečí, zařazením na soupisku berou na vědomí tuto skutečnost, což stvrzují podpisem na soupisce družstva CHL.
 
Technická ustanovení:
Soutěž řídí Výbor CHL.  Výbor CHL řeší všechny vzniklé sporné situace, vede disciplinární řízení s hráči, kteří obdrží vyšší trest za zvlášť hrubé zákroky či hrubé nesportovní chování. Výbor CHL si vyhrazuje právo zastavit činnost nebo i vyloučit ze soutěže hráče, který se hrubě proviní proti soutěžnímu řádu CHL (např. opakované konflikty či rvačky, atd.).
Rozhodnutí Výboru CHL ve všech případech je konečné, pro všechny účastníky CHL závazné a není proti němu přípustné odvolání.
Složení Výboru CHL je pro příslušný ročník uvedeno v Organizačním řádu CHL (OŘ CHL) pro příslušný ročník (viz. příloha)
 
Komunikace:
Komunikace probíhá zejména pomocí e-mailů s vedoucími týmů nebo v nutných případech telefonicky.
 
Prezentace: 
Oficiálními internetovými stránkami CHL jsou:  www.zimak-trebova.cz (sekce CHL)
 
Přihlášky, podmínky účasti a platby:
Do stanoveného data zašlou týmy e-mailem řádně vyplněnou závaznou přihlášku (viz. příloha tohoto dokumentu) na adresu chl@ekobi.cz nebo david.pisa@ekobi.cz  , která musí obsahovat:
- plný název týmu
- zkratku názvu týmu (tři písmena)
- příjmení, jméno, adresa, e-mail a telefon vedoucího týmu a minimálně jedné další kontaktní osoby (adresa bude použita na vystavení daňových dokladů)
Do stanoveného data po obdržení závazné přihlášky bude Výborem CHL vedoucímu týmu zaslán číslo účtu a variabilní symbol, pod kterým je nutné do uvedeného termínu uhradit startovné na bankovní účet, nebo v hotovosti u pořadatele CHL. Variabilní symbol bude pro každý přihlášený tým jiný a pod tímto symbolem bude tým provádět veškeré další platby spojené s jeho účastí v soutěži. Startovné do soutěže je nevratné.
Do stanoveného data zašlou týmy soupisku spolu s přílohou (včetně podpisů hráčů) e-mailem na adresu chl@ekobi.cz nebo david.pisa@ekobi.cz .
Dále týmy dodají vyplněnou soupisku na předtištěném formuláři (viz. příloha tohoto dokumentu). Dokument lze získat na www.zimak-trebova.cz . Týmy dodají vyplněná na PC musí obsahovat:
-     plný název týmu,
-     zkratku týmu (tři písmena)
-     údaje o vedoucím družstva (může být hrající, příjmení, jméno, e-mail, telefon) a další kontaktní osobě
-     úplné údaje o hráčích – maximálně 27 hráčů včetně libovolného počtu brankářů (které je povinné na soupisku vyplnit)
-     u všech hráčů uvést příjmení, jméno, datum narození a vlastnoruční podpis hráče
-     brankáři musejí být na soupisce svého týmu, zároveň ale můžou (se souhlasem svého týmu) nastoupit za tým jiný (i v jeden   den)
-     vedoucí týmu zodpovídá za úplné a pravdivé vyplnění všech údajů
-     do tohoto termínu musí být také uhrazena stanovená částka dle ceny za utkání krát počet zápasů dle rozlosování a počtu přihlášených týmů do soutěže. Opět převodem na účet pořadatele soutěže a pod variabilním symbolem přiděleným danému týmu. (viz.OŘ CHL).
Termíny zaslání přihlášky, soupisky a plateb následovně:
·         Přihláška do 28. 7. 2017
·         Startovné do 16. 8. 2017 – 1 000,-Kč
·         Soupiska do 25. 8. 2017 – zaslat na e- mail chl@ekobi.cz nebo david.pisa@ekobi.cz  
·         První část ceny do 16. 9. 2017 (první polovina výsledné částky stanovené pro tým)
·         Druhá část ceny (doplatek) do 14. 10. 2017 (druhá polovina výsledné částky)
Všechny platby budou provedeny na účet pořadatele a jsou uvedeny včetně DPH.