Projekt Česká Třebová barokní

Městské muzeum Česká Třebová zve širokou veřejnost na následující tři akce pořádané v rámci projektu Česká Třebová barokní
Koncert barokní hudby na dobové hudební nástroje s prezentací místního barokního kancionálu ze 17. století
Akce proběhne v sobotu 23. září 2017 od 19 hodin v rotundě svaté Kateřiny. Koncert barokní hudby interpretované na varhany pocházející z první poloviny 18. století a na mistrovské kopie nástrojů z doby vrcholného baroka. Účinkují: Consortio Pistorii (vokální soubor a instrumentalisté)  Barokní flétny: Tereza Haiflerová, Irena Nováková,  Theorba: Milan Duspiva – Varhany: Jan Lorenc. Hudbu doplní výklad o kancionálu a jeho autorovi. Po skončení koncertu si návštěvníci budou moci unikátní kancionál z České Třebové (z roku 1667) prohlédnout. Odborný výklad: Tereza Haiflerová, Milan Duspiva 
Vstupné 50 Kč plné, 30 Kč snížené (děti od 6 let, studenti do 26 let, senioři). Prodej vstupenek na místě půl hodiny před začátkem koncertu.
 
Seminář „Tak nutno přitahovat srdce…“ Barokní umění východních Čech,
Seminář proběhne ve středu 27. září 2017, a to v dopoledním bloku od 9,40 do 13 a odpoledním bloku od 14 do 17 hodin, vždy v přednáškovém sále muzea. Se svými příspěvky na téma umění v době baroka vystoupí např.:  
- PhDr. Ivan Muchka z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky                             
- doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D. z Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice          
- doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity                                                     
V závěru semináře bude představena nová muzejní publikace Ludmily Kesselgruberové Tak nutno přitahovat srdce… Barokní sochařství mezi Českou Třebovou, Lanškrounem, Litomyšlí a Ústím nad Orlicí. Jednotné vstupné 20 Kč je platné po celý den. Podrobnější informace ohledně přednášejících a jejich příspěvků budou zveřejněny na webových stránkách muzea www.mmct.cz a na plakátech.
Komentovaná prohlídka barokních památek v České Třebové
, která proběhne ve čtvrtek 28. září 2017 od 15 hodin. Zájemce o výtvarné umění po českotřebovských barokních památkách provede PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D. Sraz před chrámem sv. Jakuba, vstup volný. Předpokládaná doba trvání je cca 1,5 hod., akce se koná za každého počasí.
 
Projekt finančně podpořil Pardubický kraj