Nová podvozkárna v CZ LOKO  zahajuje provoz,
dokončuje se zkušebna
Nejvýznamnější investice letošního roku v CZ LOKO  je téměř dokončena. Během deseti měsíců byla přestavěna stará budova motorárny za zhruba 48 milionů korun. V ní vznikl zcela no vy provoz na výrobu a opravy podvozků, zatímco původní hala na opravy motorů provenience ČKD se podstatně zmenšila. Cílem tohoto projektu byla modernizace letitých pracovišť, která přispěje především ke zvýšení produktivity výroby, zlepšení hygienických a bezpečnostních podmínek na pracovištích.
V první etapě prošla rekonstrukcí střední část objektu, kde bylo realizováno pracoviště motorárny, ve druhé pak samotný provoz podvozkárny. Součástí obou akcí byly stavební úpravy, výměna elektroinstalace, rozvody stlačeného vzduchu, technických plynů či montážní, demontážní a zkušební pracoviště. Provozy byly vybaveny novým dílenským nábytkem a technologiemi. Nové prostory motorárny mají výrobní plochu 850 metrů čtverečných, a do užívání byly předány na sklonku roku 2016.
1200 m2 pro podvozky
V průběhu ledna 2017 pak na tuto etapu navázala druhá, která skončí po osmi měsících na začátku září. Na výrobní ploše 1200 metrů čtverečných vzniklo nové pracoviště, obsahující nové provětrávané montážní kanály, kolejiště s rozchody 1435 a 1520 mm. Jeho součástí je rovněž nové pracoviště s indukčním ohřevem vahadel na předem stanovenou teplotu, nové mostové jeřáby a jeřábové dráhy se zvýšenou nosností a také vzduchotechnika, elektrorozvody, LED osvětlení, rozvody vzduchu, plynu, technických plynů a vody.
Přibyla i zkušebna
V současnosti se dokončuje výroba atypického lisu na podvozky a finišuje se také s instalací zkušebny dokončených podvozků, která ve výsledku umožní provádět různé typy záběhů a zkoušek podle předem stanovených pravidel. Zařízení bude možné provozovat v automatickém, poloautomatickém i manuálním režimu. S ohledem na bezpečnost při provádění zkoušek je celý obestavěný prostor řešen jako kontinuálně litý beton s vysokou pevností do výšky tří metrů. Armování je z vysokopevnostní oceli, která je propojena s odpruženou základovou deskou. Vlastní pracoviště bude vybaveno kamerovým systémem a množstvím čidel, která budou sledovat teploty, rychlosti, vibrace a podobně. Velín zkušebny bude umístěn v prvním nadzemním podlaží. Zkušebna samotná bude navíc osazena i elektricky ovládaným odklopným stropem, který zajistí odhlučnění. Pro společnost CZ LOKO je výroba a opravy podvozků velmi důležitá, a právě nové, moderní zázemí pomůže zlepšit pracovní prostředí a postupně rozšířit kapacity. Tím dojde k posílení technologického toku a tedy také konkurenceschopnosti společností na trhu producentů lokomotiv. Firmě to umožní klientům nabízet a poskytovat komplexní řešení, která se ještě posílí, až dojde k připravované modernizaci provozu Kolovka, která se rovněž plánuje.
Radovan Stránský, vedoucí oddělení investic a správy majetku