Víceúčelové hřiště v Dlouhé Třebové je velkou motivací i pro nás                     


Letos v Dlouhé Třebové otevřeli nově vybudované víceúčelové dětské a sportovní hřiště ve velmi výhodné lokalitě v centru obce u základní a mateřské školy. Hřiště zde bývalo, asfaltová plocha, na kterou vzpomínají nejstarší hokejbalisté. Tady začínali.   Na to, jak hřiště vznikalo, jsem se zeptal starosty obce Jaroslava Kašpara.

"Záměr  a projekt máme připraven již několik roků, na akci jsme dvakrát neúspěšně žádali dotaci na MŠMT, nebyli jsme úspěšní. Protože vybudování  hřiště bylo jednou z našich priorit, tak jsme se rozhodli o vybudování z vlastních prostředků obce. Výstavbu nám zajistila firmy Calypso Group Pardubice, zajišťující komplexní výstavbu sportovišť. Se svým úkolem si poradili k naší spokojenosti, zajistili všechno včetně zemních prací, trvalo to 6 měsíců. Celkem nás hřiště se vším vybavením stálo 4,5 milionu korun, což považujeme vzhledem k výsledku za odpovídající." 

Hřiště je víceúčelové, otevřené veřejnosti. V dopoledních hodinách bude využívání základní a mateřskou školou, odpoledne veřejností nebo sportovními kolektivy.  Za využívání hřiště se neplatí. Obec pověřila dozorem nad areálem svého pracovníka, který shodou okolností bydlí v sousedství, zatím nebyly registrovány žádné negativní jevy. Pro příští sezónu chceme hřiště ještě dále dovybavit zajistit i půjčování míčů nebo dalších sportovních potřeb. Výhodou použitého umělého povrchu je možnost zamrznutí, tedy využití plochy hřiště jako přírodního kluziště.  Nové víceúčelové hřiště v Dlouhé Třebové je magnetem, který přitahuje zejména mládež, pomáhá ve smysluplném využití volného času. A není žádnou podmínkou, že všichni musí být někde organizováni nebo registrování. Hřiště v Dlouhé Třebové je vzorem pro okolí, podobné menší chystají např. i v Řetové, mají jej také v Přívratu nebo na druhé straně v Rybníku. Jenom u nás v České Třebové jdou peníze na vybavení sportovišť jen sportovním oddílům, veřejně přístupné víceúčelové sportovní hřiště nemáme. A místo toho, abychom jej (např. v Benátkách) zřídili, tak zde má vzniknout asfaltová plocha pro autoškolu a řidičské zkoušky motocyklů.

Vraťme se do Dlouhé Třebové - ptám se také na další rozpracované akce. Jsou to především chodníky. "Ještě letos budou realizovány dva nové chodníky, jeden podél hlavní ulice v obci, druhý pak v části Podrybník. Hodnota díla každého z chodníků je dva miliony korun.  Na chodník ve čtvrti Podrybník jsme získali vysokou dotaci  s pomocí MAS Orlicko," říká Jaroslav Kašpar. Zjišťují, že velkou bolestí je chybějící chodník podíl silnice I/14, která obec rozděluje a zatím zde chodník není. Brzy ale bude, zatím je vše v přípravě. Na zvýšení bezpečnosti chodců kolem I/14 je přitom  až 90% dotace. 

V Dlouhé Třebové řeší i jiné menší projekty. Zavedením úsporného osvětlení (místo 250W mají nyní 70W světelné zdroje) mohou nyní svítit v obci celou noc a proti předchozímu stavu ještě šetří, získali dotace na úpravu památníků v obci a od Pardubického kraje také dotaci na novou sochu  patrona obce sv. Prokopa, kterou pro odhalení v listopadu t.r. připravuje umělecký kovář František Bečka.  (mm)

Pronájem nebytových prostor
V Dlouhé Třebové zavedli místo dosavadního poštovního úřadu v budově radnice Poštu - partner ve zdejším nákupním středisku, kde provozuje služby. Prostory bývalé pošty v přízemí obecního úřadu nyní obec Dlouhá Třebová pronajme pro vhodnou komerční činnost. Nájemné nebude vůbec velké. Podrobnější informace sdělí starosta obce Jaroslav Kašpar.