Září 2012: Setkání přátel Prof. Karla Holbika


V kostele  sv. Jakuba se v neděli 30.září dopoledne konala mše na památku zasloužilého občana našeho města prof. Karla Holbika na mši a následné vzpomínkové posezení v hotelu Korado (Bravo). Přijeli přátelé a rodinní příslušníci Karla Holbika z různých míst v české republiky (Z Olomouce, Uherského Brodu, z Prahy, ale také řada českotřebovských přátel, z amerického Bostonu přiletěl syn Thomas). Vzpomínalo se na život a Karla Holbika, každý ho znal z jiné stránky, postupným vyprávěním  se tak podařilo vytvořit plnohodnotný obrázek člověka, který to z našich malých poměrů v České Třebové (Holbikovi bydleli v malém domečku čp,. 667 v dřívější Palackého, nynější Vinohradské ulici) dotáhl až  na prestižní americké univerzity a do významné funkce  v OSN. 
Pamatuji si jak při všech svých návštěvách v České Třebové všemožně podporoval vzdělávání a to zejména na našem českotřebovském gymnáziu, ve které studoval sem let. Až do své smrti nikdy na své rodné město nezapomněl a můžeme mu být vděčni za veškerou podporu, kterou nám poskytl.  U Karla Holbika máme myslím svůj dluh: nepodařilo přesvědčit  městskou radu, aby Karlu Holbikovi navrhla udělení čestného občanství našeho města, byť je jistě první mezi těmi, kdo by si takovou poctu zasloužil. 
Snad proto jsem v roce 2008  vydal v rámci prvního svazku edice  "Česká Třebová - historie a osobnosti" publikaci s číslem 1, kde jsem Karla Holbika zařadil mezi  českotřebovské velikány  spolu  např. s Františkem Kajetánem Zedínkem, Dobromilem Keprtem, nebo předčasně zemřelým dirigentem Františkem Preislerem. Tuto knihu jsem měl možnost na slavnosti před pěti  lety také osobně předat  jak synovi Karla Holbika Thomasovi, tak všem ostatním příbuzným a přátelům. Jako určitou kompenzaci Prof. Karlu Holbikovi pak město Česká Třebová a v pondělí 1. října otevřelo vernisáží výstavu na počest našeho významného rodáka.
Vzpomínková výstava v Kulturním centru (2012)
Výstava ve Výstavní síni Kulturního centra v Nádražní ulici byla vzpomínkou na velkou osobnost našeho města Prof. Karla Holbika. Narodil se v roce 1920 v tehdejší Palackého ulici na Vinohradech (dnes Vinohradské) a sedm let studoval na českotřebovském reálném gymnáziu než rodina odešla do Prahy. Během války pracoval v Baťových závodech, po válce studoval na vysoké škole. Roku 1947 pak opouští Karel Holbik Československo  nejprve dočasně, ale po "Vítězném únoru 1948" je jasné, že již definitivně. Náš významný rodák se dokázal vypracovat, přednášel na amerických prestižních univerzitách, cestoval po světě, zaujal významnou  pozici v  centrále OSN. Přestože byly roky, kdy se nesměl ke své české minulosti veřejně hlásit, tak nikdy nezapomněl na to, že je Čechem a  vzpomínal i na svoje rodné město, které opakovaně navštěvoval po "vítězném listopadu 1989", navštěvoval spolužáky, ale získal  zde také mnoho dalších přátel. Ti se vždy spolu s ním a také se synem Thomasem (pojmenovaným podle Tomáše Garyka Masaryka) těšili na nové setkání.
Nikdy nezapomněl navštívit českotřebovské gymnázium, kam chodil a podporoval jej dle svých možností.  Přes jeho horší zdravotní stav plánoval svou cestu do Evropy a České Třebové ještě ve svých 85 letech. Měl objednanou  letenku, kterou již nevyužil. 
K odkazu Karla Holbika se  hlásí nejen jeho staří i noví přátelé v České Třebové, ale také  další příbuzní na Moravě (Olomouc,  Uherský Brod) i v Čechách (Kutná Hora). Mnozí z nich se sešli také na vzpomínkové výstavě. Podstatnou část vystavovaných dokumentů a artefaktů přivezl právě syn Thomas (Tomáš) Holbik, další přidali jeho známí a spolužáci, zajímavé nálezy ze svého archivu předalo i vedení českotřebovského gymnázia. 
Právě sem také vedla  v pondělí 1. října cesta Tomáše Holbika, který žije v otcově domě v Bostonu - Newtonu a pracuje jako bankovní úředník. Zúčastnil se i školního vyučování, diskutoval se studenty.  Řediteli  Gymnázia Mgr. Josefu Menšíkovi pak předal významnou a pozitivní zprávu o odkázání významné finanční částky právě pro podporu studia  na našem českotřebovském gymnáziu. Tuto informaci zopakoval také na vernisáži vzpomínkové výstavy. Jako výraz vděčnosti  pak ředitel českotřebovského Gymnázia předal Tomáši Holbikovi grafický list akademického malíře Borise Jirků, barevnou litografii připravenou ke 100. výročí  založení gymnázia v České Třebové.  

Studovna Karla Holbika na českotřebovském gymnáziu (otevřena o rok později 2013)

V pátek 27. září 2013 podvečer se gymnázium v České Třebové ponořilo do zvláštní atmosféry. Prostory školy se zaplnily významnými hosty, kteří se zúčastnili slavnostního otevření studovny určené našim gymnazistům. Mezi vzácné hosty patřil pan Thomas Holbik, syn profesora Karla Holbika, díky jehož finančnímu daru z pozůstalosti mohla být studovna pořízena. Pozvání dále přijali hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, starosta města Jaroslav Zedník, místostarostka Jaromíra Žáčková a další hosté.

Po skladbě Jaroslava Ježka v podání dívčího saxofonového tria se úvodního slova ujal ředitel školy Josef Menšík. Poděkování za finanční dar zaznělo z úst předsedy Spolku Gymnázia Česká Třebová Petra Poldaufa. Hejtman Martin Netolický zmínil, že pořídit podobnou reprezentativní místnost z daru bývalého studenta se v rámci Pardubického kraje nepodařilo žádné střední škole. Zároveň projev odlehčil vzpomínkami na svá studentská léta prožitá na našem gymnáziu a připomněl, že v současné studovně kdysi bývala jeho kmenová třída. Thomas Holbik zavzpomínal na svého otce, byla to slova plná upřímného citu.

O realizaci projektu studovny se zasloužil architekt Filip Pavliňák. Interiér je originální, moderní, kontrastní k původnímu historickému pojetí budovy, jak ji navrhl architekt Alois Dryák na počátku 20. století. Místnost je vybavena počítači, v prosklené části mají žáci volně k výběru beletrii i odbornou literaturu. Věříme, že nově vzniklý prostor vybavený elegantním nábytkem využijí studenti ke smysluplnému trávení volného času.