Ústí nad Orlicí zahajuje v září projekt městské dopravy
Rozhovor s místostarostou města Ústí n.O. Ing. Michalem Kokulou

Jak váš projekt městské dopravy  projekt vznikal, předcházela mu diskuze s občany nebo nějaký průzkum ?
Návrhem obsluhy města autobusovou dopravou jsme pověřili firmu Taktici.cz, s.r.o. Součástí jejich práce byla příprava ankety, kde jsme občanům položili řadu otázek, na které jsme potřebovali znát odpověď. Dotazník bylo možné vyplnit buď v tištěné podobě nebo elektronicky. Přišlo nám cca 554 odpovědí, což je už zajímavý vzorek obyvatel.
 
Můžete nový model městské dopravy v Ústí stručně popsat?
Rada města na svých zasedáních rozhodla o nasazení 21 spojů ve všední den a 11 spojů o víkendu a ve svátek. Začátek a konec trasy je vždy na vlakovém nádraží. Ve všední den jede 13 linek z vlakového nádraží na autobusové nádraží, dále přes nákupní zónu a sídliště Štěpnice do Hylvát, na Duklu a vrací se zpět na vlakové nádraží. Zbylých 8 linek jede v opačném směru. Některé spoje zajíždějí z vlakového nádraží do Kerhartic.
 
Jakou podporu projekt získal u zastupitelů - přináší jistě také nové nároky na městskou pokladnu? Bude znamenat omezení některých spojů stávajících příměstských linek?
O zřízení městské hromadné dopravy jsme hovořili od začátku tohoto volebního období. Byla to jedna z našich priorit. Měli jsme i podporu celého zastupitelstva. Pardubickému kraji platíme nemalou částku za to, že některé spoje příměstských linek objíždějí město a v současné době částečně plní funkci MHD. Budeme do budoucna vyhodnocovat souběh těchto linek s naší MHD. Náš zájem je, aby naše MHD byla maximálně využívána a nejezdili nám zbytečné poloprázdné velké autobusy. Proto i náš bus je pouze 15-ti místný.
 
Kdo bude novou linku provozovat? Počítáte s nějakým vyhodnocením využití?
V tuto chvíli máme uzavřenou smlouvu na jeden rok. Pro provozování MHD byla vybrána firma ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. V autobuse se zatím bude platit pouze hotově u řidiče. Budeme mít přesnou evidenci vytížení jednotlivých spojů za každý měsíc. Vyhodnocovat to určitě budeme po  6-9 měsících.
 
Jako místostarosta zastupujete v radě a zastupitelstvu ústeckoorlickou organizaci KDU-ČSL a jste veřejný činitel známý v širokém regionu. Na kandidátce KDU-ČSL jste na jednom z čelných míst. Jaké máte osobní priority pro svou kandidaturu?
V těchto parlamentních volbách jsem na kandidátce KDU-ČSL v Pardubickém kraji na třetím místě. Pokud bych se stal poslancem, tak mám tyto priority:
1. Podpora podnikání. Problémy podnikatelů jsou mi velmi blízké. Podpora malého a středního podnikání je jednou z mých priorit.
2. Podpora rodiny. Podporuji mezigenerační péči o rodiče a prarodiče ve formě přímé péče nebo ve formě hospicové péče. Správnou cestou je nastavení maximální podpory pracujících rodičů slevou na daních a také bych podporoval ty rodiny, kde se jeden z rodičů stará o děti a druhý pracuje a živí z jednoho platu celou rodinu.
3. Podpora obcí a měst, rozvoj venkova. Jako místostarosta vím, co lidi trápí a jsem s nimi v každodenním kontaktu. Mým cílem tak bude především prosazovat co největší podporu a autonomii měst a obcí, neboť místní obyvatelé vědí nejlépe, co daná lokalita potřebuje.
Děkuji za rozhovor. Milan Mikolecký