Oběti I. světové války z obce Lhotka 1914 - 1918                 
Padlí, nezvěstní a zemřelí vojáci z obce Lhotka v době I. světové války, podle údajů obecního kronikáře Karla Mencla
 
1. Rudolf Cimprych, řezník čp. 50, padl na jižním bojišti 17.120. 1914 v Dringači
2. Josef Pirkl, rolník čp. 19, padl 12. prosince 1914 u Dominikosie v Rusku.
3. Josef Borek, syn rolníka čp. 1, raněn, zemřel v Uhrách
4. Josef Vebr, tkadlec čp. 38, raněn, zemřel v Řešově v Haliči
5. Vilém Kolář, tkadlec čp. 10, padl u Lublina na ruském bojišti 2. srpna 1915
6. František Rybka, rolník čp. 9, zemnřel raněn v Rusku u  Grivistky 20. 8. 1916
7. Josef Jiroušek, padl 29. 7. 1915 v Rusku
8. František Švíř, tovární podmistr čp. 62, padl u Dobrda na jižním bojišti 28. října 1916
9. František Ráb čp. 55, tovární dělník zemřel v roce 1917 v nemocnici v Pardubicích
10. Jaroslav Cindr čp. 3, padl 29.7. 1917 ba ruském bojišti u Doubravy na Volyni.
11. František Slezák, zemřel 1. 7. 1917 v Tulnu u Vídně
12. Jaroslav Hýbl, zatímní učitel ve škole na Lhotce, padl jako ruský legionář 2.7. 1917
v bitvě u Zborova a byl povýšen na praporčíka.
13. Josef Jasanský, tovární dělník - legionář padl 24. 6. 1918 na ruském bojišti.
14. Josef Zajíček čp. 101 zemřel raněn v nemocnici ve Fiume v Itálii.
15. František Šimek, dělník, legionář, padl v Rusku u Buzuluku 29. června 1918
16. František Rybka čp. 63, zahynul při srážce vlaků v Černovicích na Bukovině 5.5. 1916
17. Josef Borek, rolník čp. 4, stal se nezvěstným při počátku války r. 1914
18. Josef Voleský čp. 79, tovární dělník, padl  v Karpatech r. 1915.
19. Bedřich Prokeš čp. 10, zemřel raněn v Rusku
20. Čeněk Stránský, tovární dělník padl na ruském bojišti u Trnávky.
21. František Drtina, původem z Hnátnice, zemřel raněn 9.11. 1917
22. Rudolf Jasanský, dělník z čp. 106, padl v listopadu 1914 v Rusku
23. Emanulel Pirkl čp. 85, tovární podmistr, stal se nezvěstným po zajetí v Rusku r. 1914.
24. František Beran čp. 89, námořník, zahynul při potopení lodi.
25. Josef Štarman čp. 20, padl v Srbsku 17. 11. 1914
26. Jan Šípek, čp. 33. tovární dělník, padl na ruském bojišti v Karpatech r. 1915.

Obdivuji lhoteckého kronikáře, který vytvořil o občanech své obce, kteří padli ve válce dokonalý přehled. Zemřeli před 100 a více lety, neznáme jejich osudy ani jejich rodiny a přesto zaslouží naši úctu.  Byl bych velmi rád, kdyby se podobné přehledy o svých padlých v tzv. "Velké válce" podařilo vytvořit také v České Třebové a dalších městských částech a jejich jména v příštím roce 2018, kdy si budeme připomínat 100 let od konce I. světové války, vtesat do pamětní desky přidané k památníku obětem na Tyršově náměstí.