Byla to zatím největší událost mezi letošními letními koncerty v Javorce. Vyšlo všechno  podle představ, obrovská návštěva, krásné počasí   srpnového léta.  Chyběl jen Láďa Šich, na kterého všichni co přišli vzpomínali a kterého si představovali na pódiu stejně jako v předchozích letech. Snad jen zaznamenávám připomínku některých návštěvníků, že letní koncerty v srpnu, začínající v 19 hodin by si zasloužily instalovat světelnou rampu, aby  byl dojem z vystoupení ještě dokonalejší. 
Při porovnávání dosud provedených koncertů letošního léta lze vystopovat postupnou gradaci úrovně i zájmu veřejnosti a v této souvislosti  možná posoudit, zda bylo některé červencové akce nutné zařadit. Možná zavedly do Javorky další posluchače, ale jen možná. Koncert skupiny MADAM patřil k tomu nejlepšímu, co mohli pořadatelé nabídnout a posluchači jsou za to vděčni. 
Mám také svůj archiv a mohu tedy nabídnout i snímky ze srpna 2007, tedy pořízené před deseti lety. Podívejme se tedy v závěru ještě na to, jak se skupina MADAM na 10 let proměnila...  (mm)

Snímky z letního koncertu skupiny MADAM v srpnu 2007