Osmdesát let od úmrtí T. G. Masaryka

 "To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě."  To jsou slova básníka Jaroslava Seiferta z jeho stejnojmenné básně napsané bezprostředně po tragické zprávě, kdy v úterý 14. září 1937 zemřel na zámku v Lánech ve veku 87 let prezident - Osvoboditel Tomáš Garrigue Masaryk.
Jeho tělesné ostatky byly vystaveny v Plečnikově síni pražského Hradu, která byla s prvním nádvořím pokryta nesčetnými věnci a kyticemi. Nepřehledné zástupy truchlících občanů procházely kolem katafalku.
Oficiální státní pohřeb proběhl dne 21. září 1937, kdy nad rakví promluvil jeho žák a spolupracovník, prezident Československé republiky Dr. Edvard Beneš. Na schůzi ministerské rady měl projev předseda vlády Dr. Milan Hodža, ministr školství a národní osvity Dr. Emil Franke hovořil ve školském rozhlase a na učitelské tryzně v Obecním doně.
Plné texty smutečních projevů byly vydány tiskem ve zvláštním Věst­níku ministerstva školství a národní osvěty.
Smuteční kondukt se vydal z pražského hradu Nerudovou ulicí, po Sme­tanově nábřeží, Národní třídou a Václavským náměstím k Wilsonovu nádraží. Zde proběhlo před rakví uložené na dělostřelecké lafetě defilé legionářů a armády. Zde se také naposledy s velkým zesnulým rozloučil Dr. Edvard Beneš. Celá trasa byla lemována nepřehlednými zástupy lidí.
Následně byla rakev zahalená státní vlajkou přenesena k 1. nástupišti, kde byly uložena na smutečně vyzdobený plošinový vagón s čestnou legionářskou stráží s černými páskami na rukávech. Odtud se vlak vydal na cestu poslední k lánskému hřbitůvku.
---------------------------------------
Z pohřbu byla okamžitě vydána série pohlednic. Mám tu čest ji vlastnit. Československá pošta měla zvláštní razítko s textem "Praha 10 Hrad, Smutek Československa, TGM 14.IX. 1937".  Mimo jiné jsou na pohled­nicích texty: "Strýc Fanouš šel v průvodu a v noci z neděle na pon­dělí stál čestnou stráž u katafalku pana presidenta. Byl u nás také strýc Bohouš, italský legionář."
„.... i Tobě posílám smutný pozdrav. Plečnikova síň a první hradní nád­voří je dosud pokryto spoustou věnců a celý katafalk je zakryt stuha­mi z nich. Je to pořád, ještě velmi smutné."
Pohlednice i texty na nich dostatečně vyjadřují atmosféru té doby. Ale to se již nad Republikou československou počínala stahovat temná mračna...
 
Pramen: archiv autora Oldřicha Gregara

-----------------------------------------------------------------------------------------

Snímky z pohřbu T.G. Masaryka v Praze z archivu Oldřicha Gregara doplním pro Českotřebováky zajímavými obrázky týkající se smuteční tryzny za Prezidenta - osvoboditele, která se konala  v průjezdu českotřebovské radnice v den pohřbu 21.9. 1937. Čestnou stráž tehdy drželi jak představitelé města, tak policisté, hasiči a sokolové. Fotografie z archivu Martina Šebely. Navíc uvádíme další korespondence k smutnému výročí.  • Snímky z pohřbu v Praze

  •