Přednášky a akce Mineralogického klubu Česká Třebová

v 2. pololetí  2017

 
Zveme  členy Mineralogického klubu a všechny další zájemce
o mineralogii, geologii,  paleontologii a ochranu přírody na naše besedy v 2. pololetí 2017.
Besedy se uskuteční v učebně Základní školy Habrmanova  v České Třebové.
Začátek besed v 17,00 hodin

 

Středa 13. září –  přednáška  Mgr. Jany Černé – velká cesta jižní Amerikou (Peru, Bolívie, Paraguay, Brazílie).
Středa 18. října –  přednáška Ing. Jiřího Šury –  Geologické a mineralogické zajímavosti polské strany Sudet.
Středa 15. listopadu –  výroční členská schůze
Středa  6. prosince – určování nerostů pro veřejnost
 
Upozornění: vlivem nepředvídaných okolností může být plán práce Klubu změněn. V tom případě budou členové Klubu včas informováni.  Pro ostatní zájemce budou změny oznámeny na:
http://www.mkceskatrebova.websnadno.cz , kde se současně dozví další informace o činnosti  MK.
 
Za Mineralogický klub  Mgr. Milan Michalski   Ing. Jan Peringer