Městské muzeum Vás zve na akce pořádané v září 2017  


Stálé expozice: Dopravní křižovatky

Otevřeno denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin
Ve státní svátek, který připadá na čtvrtek 28. září, bude muzeum otevřeno dle běžné otvírací doby
 
Semináře

Seminář pro začínající rodopisce                                                                                            
Je určený zájemcům o poznání rodinných kořenů, a to zejména začátečníkům. Probíhá vždy 1. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 5. září 2017 od 17 hodin, tentokrát na téma Latina v matrikách I. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Lektor: Mgr. Jana Voleská.
 
Seminář pro nejmenší návštěvníky muzea „Malý muzejník“
Je určen dětem od 5 do 12 let. Seminář probíhá vždy 2. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 12. září 2017, pro mladší děti (ve věku od 5 do 8 let) od 16 hodin, pro starší děti (ve věku od 9 do 12 let) od 17 hodin
V září  se děti zabaví papírovými hrátkami. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).
Bližší informace podá lektorka semináře  Mgr. Radka Urbánková (urbankova@mmct.cz).
 
Seminář „Výtvarné umění v proměnách staletí“
Je určený nejširšímu okruhu zájemců o výtvarno, věnuje se přehledu slohového vývoje výtvarného umění evropského kulturního okruhu. V rámci jednotlivých slohových epoch bude přihlédnuto – vedle tvorby významných světových   i domácích představitelů – také k osobnostem a památkám našeho regionu. Seminář probíhá vždy 3. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 19. září 2017 od 17 hodin, tentokrát na téma Neukázněné, frivolní i melancholické… Rokoko ve výtvarném umění.  Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Lektor: PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.
 
Seminář pro pamětníky staré České Třebové
Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí, lektor semináře promítne a okomentuje fotografie vybrané českotřebovské lokality. Seminář probíhá poslední úterý v měsíci.  Příští setkání se uskuteční v úterý 26. září 2017 od 17 hodin, tématem bude Parník – 3. část (okolí řeky Třebovky).  Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Lektor: Martin Šebela.
 
Výstava

Výstava s názvem Ano!“  Svatební obřady v proměnách dvou staletí  potrvá do neděle 3. září. Návštěvníci se mohou těšit zejména na velkou kolekci svatebních šatů dokumentující proměny svatební módy v průběhu 20. století. K dispozici jsou i modely, které si lze vyzkoušet a vyfotit se v nich. Program (nejen) pro rodiny s dětmi Sobota v muzeu proběhne 2. září 2017 od 15 do 16 hodin. Po komentované prohlídce výstavy se návštěvníci dozvědí o svatebních zvycích a budou si moci zkusit uvít kytici.
 
Vernisáž výstavy

Vernisáž výstavy Až do nebes. Počátky letectví v Pardubickém kraji (1910 – 1948) proběhne ve čtvrtek 21. září 2017 od 17 hodin. Jedná se o putovní výstavu mapující historii letectví ve východních Čechách, která vznikla v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě a je doplněna o exponáty pocházející z České Třebové. Výstava potrvá do neděle 12. listopadu 2017.
Pro školní kolektivy je možné objednat doprovodný program.
 
Projekt Česká Třebová barokní

Městské muzeum Česká Třebová zve širokou veřejnost na následující tři akce pořádané v rámci projektu Česká Třebová barokníKoncert barokní hudby na dobové hudební nástroje s prezentací místního barokního kancionálu ze 17. století, který proběhne v sobotu 23. září 2017 od 19 hodin v rotundě svaté Kateřiny. Koncert barokní hudby interpretované na varhany pocházející z první poloviny 18. století a na mistrovské kopie nástrojů z doby vrcholného baroka. Účinkují: Consortio Pistorii (vokální soubor a instrumentalisté)  Barokní flétny: Tereza Haiflerová, Irena Nováková,  Theorba: Milan Duspiva – Varhany: Jan Lorenc. Hudbu doplní výklad o kancionálu a jeho autorovi. Po skončení koncertu si návštěvníci budou moci unikátní kancionál z České Třebové (z roku 1667) prohlédnout. Odborný výklad: Tereza Haiflerová, Milan Duspiva 
Vstupné 50 Kč plné, 30 Kč snížené (děti od 6 let, studenti do 26 let, senioři). Prodej vstupenek na místě půl hodiny před začátkem koncertu.
Seminář „Tak nutno přitahovat srdce…“ Barokní umění východních Čech, který proběhne ve středu 27. září 2017, a to v dopoledním bloku od 9,40 do 13 a odpoledním bloku od 14 do 17 hodin, vždy v přednáškovém sále muzea. Se svými příspěvky na téma umění v době baroka vystoupí např.:  
- PhDr. Ivan Muchka z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky                             
- doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D. z Ústavu historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice          
- doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D. z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity                                                     
V závěru semináře bude představena nová muzejní publikace Ludmily Kesselgruberové Tak nutno přitahovat srdce… Barokní sochařství mezi Českou Třebovou, Lanškrounem, Litomyšlí a Ústím nad Orlicí. Jednotné vstupné 20 Kč je platné po celý den. Podrobnější informace ohledně přednášejících a jejich příspěvků budou zveřejněny na webových stránkách muzea www.mmct.cz a na plakátech.
Komentovaná prohlídka barokních památek v České Třebové, která proběhne ve čtvrtek 28. září 2017 od 15 hodin. Zájemce o výtvarné umění po českotřebovských barokních památkách provede PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D. Sraz před chrámem sv. Jakuba, vstup volný. Předpokládaná doba trvání je cca 1,5 hod., akce se koná za každého počasí.
Projekt finančně podpořil Pardubický kraj
 
Chaloupka Maxe Švabinského v Kozlově                                            
Otvírací doba: září a říjen: soboty, neděle a svátky 12 - 16 hodin
 
Informace o akcích Městského muzea Česká Třebová naleznete i na webových stránkách muzea www.mmct.cz  a na  facebooku  https://www.facebook.com/mmctcz