Mikuláš Šud ze Semanína nebyl

Velmi mě potěšil článek pana Pavla Kováře připomínající Mikuláše Šuda ze Semanína. Rod ze Semanína má velmi bohatou historii, kterou se snažím již několik let "odkrývat" na webu: http://historie-semanin.webnode.cz/kapitoly/. Dnes už je například zřejmé, že erb rodu ze Semanína správně vypadá jinak, než je prezentováno např. na wikipedii.
O tom kapitola zde:
http://historie-semanin.webnode.cz/kapitoly/a21-erb-rodu-ze-semanina/
Také se mi za celé bádání nepodařilo najít jakékoliv indicie o původu Mikuláše Šuda přímo ze Semanína, totiž Mikulášův otec byl úspěšným litomyšlským měšťanem a radním, dům na litomyšlském náměstí vlastnil už v době Mikulášova narození
(http://historie-semanin.webnode.cz/kapitoly/a18-jan-sud-velkoobchodnik/). 
Ovšem zdá se, že je zřejmé, jak Mikuláš Šud k predikátu ze Semanína přišel. Na obdržení císařského majestátu potřeboval nejen být známý a úspěšný v nejvyšších kruzích království, nýbrž potřeboval také finance na zaplacení poplatku za šlechtické povýšení do císařské pokladny. Ty získal institutem tzv. erbovního strýcovství, tj. do řízení o povýšení do vladyckého stavu se přihlásil s movitým přítelem Danielem původem ze Semanína, který potřebnou částku zaplatil.  Povolení psát se ze Semanína tak získali společně Mikuláš Šud i semanínský Daniel (http://historie-semanin.webnode.cz/kapitoly/a20-daniel-ze-semanina/).
V každém případě rod ze Semanína měl velké osobnosti v šudovské i danielovské větvi a jejich potomci žijí dodnes.
(http://historie-semanin.webnode.cz/a17-sudove-ze-semanina-v-exilu/).  
David Smyčka ze Semanína  

Přílohy:

Obrázek č.1                                                                                            Obrázek číslo 3

obrázek č.2

  obrázek č. 4


1) správný erb rodu ze Semanína, barevná kresba Tomáš Urban; 
2) otisk typáře a podpis Simeona Daniele ze Semanína z roku 1624
(http://historie-semanin.webnode.cz/kapitoly/a8-ucetni-simeon-daniel/);
3) červený erb - erb Šturmů z Hranic, odvozený od erbu rodu ze Semanína
(http://historie-semanin.webnode.cz/kapitoly/a14-adam-bakalar/);
4) erb Jindřicha Daniele ze Semanína v kancionále z roku 1576 
(http://historie-semanin.webnode.cz/kapitoly/a4-kazatel-jindrich-daniel-svarc-/)