Úporná snaha SBD provozovat truhlářskou dílnu mezi rodinnými domky není úspěšná
Jde o dílnu, která byla roku 1985 zkolaudována jako jako "údržbářská dílna elektro a zámečnická" v areálu Stavební bytového družstva  Lidická 240, který vznikl přestavbou bývalého Kučkova statku. Poměry se změnily, SBD nyní již nemá vlastní údržbáře, dílnu chtělo družstvo využít v rámci pronájmu, zájem měli truhláři. Vznikla proto dílna truhlářská, pro kterou byla nutná rekolaudace. První žádost  SBD  byla podána 24.11.2014.  Odbor výstavby MěÚ Česká Třebová změnu užívání dílny pro truhlářskou výrobu nejdříve povolil. Sousedé v okolí to považovali za problém, truhlářská dílna zhoršuje životní podmínky, obtěžuje hlukem, prachem atd. Podali odvolání. Odvolací orgán, odbor majetkový, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje konstatoval, že truhlářská výroba do lokality nepatří, není to v souladu s územním plánem, stížnost sousedů tedy považoval za důvodnou a vrátil žádost zpět na MěÚ k novému projednání. Dílna SBD mohla tedy sloužit pouze k původnímu zkolaudovanému účelu (dílna elektro a zámečnická).
SBD proto požádalo o dodatečné zařazení změny užívání dílny k projednání v rámci IX. změny Územního plánu města. Tato změna nebyla doporučena některými zastupiteli a také občany z okolí Lidické ulice, odporovala stanoveným zásadám. Proto byla z projednávané IX. změny územního plánu vyřazena. Další změny územního plánu  již nebudou, město připravuje územní plán nový. I v něm se předpokládá, že oblast zástavby na Zámostí bude nadále zařazena do oblastí  určené pro venkovskou nízkopodlažní zástavbu. Změnou územního plánu tedy cesta ke zlegalizování truhlářské výrobny nevede. Proto dostalo SBD 11.2.2016 zamítavé rozhodnutí, truhlárna v objektu být nesmí.
SBD se ovšem nevzdává. Upravuje svou žádost, již nepožaduje "Dílnu pro truhlářskou výrobu", ale "údržbářskou dílnu elektro, zámečnickou a truhlářskou s kotelnou a skladem"  A podalo opět žádost na odbor výstavby MěÚ pro změnu užívání. Odbor výstavy žádost posoudil a na základě úprav objektu a měření Hygieny vydal 20.2.2017 výrok II., ve kterém povoluje změnu za určitých podmínek. Za jeho vytvořením je skutečně mnoho práce, celý dokument s odůvodněním má 19 stránek.  Je v něm velká snaha vyhovět žadateli a současně omezit negativní vlivy.To ukazuje, jak obtížná je práce Stavebního úřadu a kolik času a úsilí musí vydat pro řešení sporů mezi sousedy, když daleko jednodušší by byla dohoda o podmínkách užívání zmíněné stavby nebo ustoupení od požadavku, který je neprosaditelný. Jenže historie sporu je velmi  dlouhá, a je zřejmé, že taková dohoda nastat nyní nemůže.
A tak není divu, že tento obsáhlý výrok  stavebního úřadu byl opět napaden odvoláním sousedů a tak se věc opět vrátila odvolací instanci na odbor majetku, stavebního řádu a investic Pardubického kraje. Ten  se musel znovu problémem zabývat  a vydat další obsáhlé sedmistránkové vyjádření, podle kterého je změna určení dílny jen účelová, nevyhovuje územnímu plánu a proto nelze ani výrok II. stavebního úřadu o povolení provozu dílny s omezujícími podmínkami akceptovat. Obsahuje samozřejmě potřebné zdůvodnění.  Toto rozhodnutí bylo vydáno 17. června 2017.  A tak byl problém znovu vrácen zpět na stavební úřad Česká Třebová k novému posouzení. Aby byly důvody formulované odvolací instancí přesněji popsány, uvedu ve fotokopii alespoň ty pasáže, které jsou pro stanovení výroku odvolacího orgánu  nejvýznamnější:

ze strany 6

ze strany 7

Rozhodnutí odboru majetku, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje ze 17. 6. 2017   


Závěr: Často nadáváme na dlouhé termíny stavebních povolení a dalších rozhodnutí stavebního úřadu. Nedivme se. Stavební úřad je zavalen problémy a spory, kterým musí věnovat velkou pozornost, musí psát dlouhá vyjádření, vážit zde každé slovo, aby se nestalo příčinou dalších sporů a dalších odvolání....
Z předložené dokumentace vybral Milan Mikolecký