Po stopách jedné stížnosti

Stížnost byla podána starostovi města elektronickou poštou v neděli 25. června bezprostředně po skončení letošního 19. ročníku Týdne sportu paní Ivanou Vážkovou. Díky tomu, že bydlí přímo na Starém náměstí, byla tak pasivní účastnicí všech kulturních programů dosavadních ročníků Týdne sportu, může srovnávat. Z textu  stížnosti:

"Podávám opět stížnost na práci zvukařů při Týdnu sportu v České Třebové. Došlo k velkému překračování limitu hluku, kdy silně drnčela okna, dveře a duněl dům. Při minulém měření  (v roce 2015) mi OHS jasně ukázala, že se tak děje při dosažení 90 dB. Bylo to 20. 6. 17 od 21 - 23 hod., 21. 6. skupina Dragon a nejhorší 23. 6. skupina Mňága Žďorp - bylo to strašné. Bohužel až po odchodu strážníků sousedka zjistila, že jí prasklo okno, díky rezonanci.
Následně byl ohňostroj nasměrován k nám na dům, zbytky hořely na izolační krytině na terasách, na autě a na dvoře a na celé střeše - strašné!!!  Ráno jsem požádala městské strážníky, aby vše vyfotili, dokumentace tedy existuje. Hořlavý materiál se naškvařoval na krytinu a co nejhorší i na auto - odstraňování velmi složité  Kdysi jsem s měla uzavřenou ústní dohodu o dodržení dostatečné vzdálenosti od domu a byl klid, tentokrát neplatilo nic.
Jak mne upozorňovali sousedé v minulých letech, ať si nedělám iluze, této radnici se nedá věřit. Výhody mají kamarádíčkové a my jsme jen Vaši vazalové, musíme platit daně, dodržovat Vaše vyhlášky, ale jinak držet hubu. Je to letitá záležitost, pohár trpělivosti tentokrát přetekl.  .... Požadujeme pro příští roky ohňostroj přemístit - vše se může opakovat. Co by se stalo, kdybych úmyslně zaneřádila a poškozovala  městský majetek?
Přesvědčila jsem se, že zvukaři žijí v domnění, když MěÚ může posunout hranici nočního klidu, tak potom žádné omezení neplatí - omyl. Ve dne 70 dB a v noci 40 dB. Bylo smutné, že koncert  p. Nedvěda končil, aby se neplatila pokuta, kdyby překročil povolenou hodinu, ale u jiných skupin to neplatilo. Tak jako vždy! Odpovědnost mají pořadatelé a jejich zvukaři p. Mužik a p. Nalezinek, i když třeba měly kapely svoje zvukaře.
Závěr: Vzhledem k roky se opakujícím problémům požadujeme za úklid všech prostor - dvůr, střecha, terasy, okno, auto a psychickou újmu náhradu ve výši 10 000,- Kč." Ivana Vážková

K "projednání" stížnosti

Projednání stížnosti se konalo  26. 7.  na radnici. Jednání se zúčastnil starosta Jaroslav Zedník, tajemnice MěÚ Ing. Věra Pirklová, organizátor Týdne sportu  a zastupitel Lubomír Vašina.  Jednání začalo v duchu podané stížnosti, ale bylo evidentní, že řešit problém s překročením hluku (kdy bylo ne 70 dB, ale 85 - 90 dB a více), není zájem. Vadily mi a stále vadí impertinence a ponižování ze strany p. Vašiny, který "argumentoval" tím, co jsem dělala dříve (???) nebo uvíděl jakousi  souvislost osoby bývalého policisty p. Charamzy s mou stížností - tak nějak nechápu. A pan starosta mlčel !!!  Nepochopím, jakým právem použil pan Vašina "argument", že moje vnučka dostala za sportovní výkon odměnu od města? To překročilo všechny meze.  Žádám písemné vyjádření p. Vašiny a svědecky doložené argumenty týkající se mých zaměstnání v minulosti, vždy jsem končila s čistým svědomím a čistýma rukama. Moje zkušenosti z minulých jednání jsou křik a osočování v přítomnosti představitelů města a nikdy žádný výsledek. O jednání byl sice vyhotoven zápis, ze kterého ovšem nevyplývá žádný závěr, vlastně stížnost nijak neřeší. S tím nemohu být spokojena a proto celý problém zveřejňuji. Ivana Vážková 23. 8. 2017