Českotřebovský deník 237/2017 (1/9) 

O pohár obce Svinná se hrálo již po patnácté

V sobotu 26.8.2017 se na hřištích ve Svinné konal 15.ročník nohejbalového turnaje o pohár obce Svinná. Turnaje se zúčastnilo 11 družstev včetně hráčů z partnerského města Svit. V letošním roce nám přálo počasí a turnaj proběhl za ideálního slunného dne. Ve dvou skupinách se hrálo systémem každý s každým. Do vyřazovacích bojů postoupila čtyři družstva z každé skupiny. Vítězství si vybojovalo družstvo Svit 2, když ve finále porazilo loňského a předloňského  vítěze Stavitelství Trunec. V zápase o třetí místo porazil Čtverec družstvo Vosa team.  Po turnaji následovalo přátelské posezení na hřišti.
Konečné pořadí:
1. Svit 2 2. Stavitelství Trunec VM  3. Čtverec  4. Vosa team  5. - 8. Četníci, Lazaři, Orvos, Svit 1
9.-11. Svinná, Hasr, Kopretiny
Děkuji všem za účast, sportovní výkony a věřím, že ve Svinné strávili příjemnou sobotu.   Milan Dvořák

Kraj připravuje modernizace silnic s maximálním možným využitím evropských prostředků

Přestože objem evropských prostředků do regionální dopravní infrastruktury v  České republice klesá, chce Pardubický kraj využít maximum možného. Proto usilovně připravuje projekty, které se mohou o finance z programu IROP ucházet. Týká se to například modernizací silnic Komárov – napojení na D35 nebo Pardubice – Staré Hradiště, o kterých jednala poslední rada kraje.
„Usilujeme o to, aby modernizované úseky na sebe plynule navazovaly a řidič se neleknul, když přejede z jednoho úseku do druhého,“ říká radní pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš a dodává: „Více než půlkilometrový úsek z Komárova je v hrozném stavu, a přitom navazuje na modernizovaný úsek z Dašic a napojí se na přeložku silnice II/322, kterou staví Ředitelství silnic a dálnic v rámci D35 a mimoúrovňové křižovatky Dašice.“
Po zkušenostech z dlouhé modernizace silnice mezi Jehnědím a Hrádkem chce Pardubický kraj posuzovat v nabídkách i termín dokončení díla. „Je to jedno z dílčích hodnotících kritérií, které musí vycházet ze skutečných provozních možností firem. Předpokládá ovšem odpovědný přístup pro sestavování nabídek a zachování zásad korektní hospodářské soutěže ze strany dodavatelů,“ konstatoval hejtman Martin Netolický a pokračoval: „Není možné, aby stavební firmy předem spekulativně zkracovali termín, o kterém vědí, že ho nemohou splnit s vědomím, že raději zaplatí smluvní pokuty.“
 
Nové chodníky

Kolem průtahu města začíná  převažovat nově vybudované chodníky. Postupně poznáváme, kolik to dá práce a jak bláhová byla naděje, živená ještě brzo z jara, že se podaří vybudovat nové chodníky a ještě k tomu také nový asfaltový koberec. Zdá se, že bude velmi obtížné zajistit, aby se  nové chodníky dotáhly  na Lhotku již v jarních měsících a nový tichý asfaltový povrch pak mohl být následně během příštího roku položen.  Kladem je že se již nebude čekat na výsledek výběrového řízení a práce budou moci začít včas. Nové chodníky však byly položeny  také v dalších místech.  Především  se zcela změnil areál na Skalce, silnice již má nový povrch, nově položené chodníky prostor rozšířily. Ještě letos se podaří realizovat potřebnou opravu schodiště  vedoucího  k internátu.
Nové chodníky jsou také na sídlišti Křib, u parkoviště před krytým plaveckým bazénem a během srpna byl vybudován nový široký chodník ze zámkové dlažby na sídlišti Trávník před domy 1989 - 1992.   Dále je ještě slíben nový chodník v ulici na Strouze, kde bude Orlická vodohospodářská společnost realizovat rekonstrukci 90ti metrů vodovodu právě v trase chodníku (blíže bytovkám) a chodník musí po dokončení zase opravit.- termín na akci je podle uzavřené smlouvy do 31. října t.r..  (na snímku nový chodník na sídlišti Trávník)
 
Opravy silnic budou pokračovat i na Hlinecku

Největším problémem v okolí Studnice na Hlinecku  je v současné době stav silnice III/03428 směr Zalíbené o délce přibližně 800 metrů. V oblasti Hlinecka je pro nás v současné době prioritou silnice ze Srní směrem na Včelákov, která je momentálně jednou z nejhorších silnic druhé třídy v kraji. Celý úsek, který budeme rozdělovat na etapy, je dlouhý okolo deseti kilometrů,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že kraj v současné době v oblasti připravuje projekty na silnice  Seč – Trhová Kamenice, Seč – Kraskov nebo Kameničky – hranice kraje. „Jedním z největších problémů obce je v současné době stav silnice III/03428 v místní části Zalíbené o celkové délce přibližně 800 metrů. Pro případnou opravu musíme znát celkovou částku, kterou bychom museli na opravu vynaložit. Vše je závislé na zdrojích, kterými budeme disponovat, jelikož znovu nemáme na následující rok určeny prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rekonstrukce silnic nižších tříd. Opět tak budeme po parlamentních volbách muset prosit Ministerstvo dopravy, ať už bude v jeho čele kdokoliv, o prostředky nezbytné na prostou obnovu našich silnic,“ řekl hejtman Martin Netolický.
 
Krajské investice do zdravotnictví. Do orlickoústecké nemocnice půjde 28 milionů korun.

Miliony korun vynakládá Pardubický kraj do svých zdravotnických zařízení po celém svém území. Radní na svém jednání projednávali další fáze rekonstrukcí v nemocnicích v Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Svitavách. Úpravy čekají také Dětské centrum Veská.
Chrudimskou nemocnici čekají dva projekty, a to generální rekonstrukce dvou lůžkových výtahů a výstavba parkoviště. Pardubický kraj, který pro oba záměry již našel zhotovitele, za rekonstrukci výtahů zaplatí 4,3 miliony korun, za parkoviště zhruba o milion korun méně. „Dva elektrické lanové výtahy o nosnosti 500 kg v hlavní budově monobloku jsou již za hranicí své životnosti a nevyhovují současným požadavkům,“ vysvětlil důvody rekonstrukce radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr. Úpravy čekají i tamní parkoviště, jehož kapacita činí 61 parkovací míst, z toho jsou 4 určeny pro osoby se zdravotním a tělesným postižením. „Parkoviště bude sloužit pro parkování osobních vozidel návštěvníků i zaměstnanců nemocnice,“ uvedl radní Valtr.
Zhotovitele už má kraj i pro úpravy, které povedou k energetickým úsporám v pavilonu F a budově lékárny s odbornými pracovišti v Ústí nad Orlicí. „Zateplen bude obvodový plášť budovy, střešní plášť i střešní krytina. Rekonstrukcí projde například i kotelna a vzduchotechnika,“ přiblížil rozsah úprav radní Valtr a dodal, že za dílo kraj zaplatí necelých 28 milionů korun.
Energeticky úsporných opatření se dočká také Dětské centrum Veská a to za 13 milionů korun.
Úpravy se chystají také ve Svitavské nemocnici, kde se část polikliniky promění na lékárnu a ambulanci. „V současné době je lékárna ve třetím nadzemním podlaží polikliniky. Mnoho pacientů kolem ní neprojde a léky si vyzvedává zbytečně ve vzdálenějších lékárnách. Cílem projektu je tedy přemístění veřejné části lékárny do přízemí polikliniky blíže ke vchodům ze zdravotních objektů nemocnice, kterými odcházejí ošetřovaní pacienti,“ informoval radní Ladislav Valtr a dodal, že proto dojde k úpravám a přesunu stávajících ambulancí. Původní projekt počítal s tím, že stavební úpravy ambulancí budou probíhat na 767 m2. „V období od zpracování studie došlo ke změně legislativy ohledně požadavků na lékárenské provozy a musela být zpracována nová studie. Po jednáních se zástupci nemocnice se celkové plánované úpravy polikliniky zvýšily o 833 m2,“ doplnil radní Valtr s tím, že tato změna se promítla i do nákladů na celý projekt, které vystoupaly z osmi na šestnáct milionů korun.
 
Nová školní jídelna v Pardubicích stála 17 milionů korun

V úterý 5. září se na Gymnáziu Pardubice v Mozartově ulici uskuteční slavnostní otevření školní jídelny. Celý projekt generální rekonstrukce provozu školního stravování byl financován z prostředků zřizovatele školy, tedy Pardubického kraje, v období od dubna do srpna letošního roku v celkové výši kolem 17 milionů korun.
 
Jiřiny všech druhů rozsvítily Zámek Pardubice

Pěstování jiřin spojené s jiřinkovou zahradou v Tyršových sadech má v Pardubicích tradici přes 90 let. Proto není divu, že se k ní vrátili i novodobí pěstitelé, kteří na Zámku Pardubice už 16 let pořádají celostátní výstavu s mezinárodní účastí. Patron výstavy, radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil, při té příležitosti udělil také Cenu Pardubického kraje za nejkrásnější expozici. Květiny budou na zámku k vidění až do neděle.
K vidění je po celý víkend na zámku na 3,5 tisíce květů 470 odrůd. Přivezlo je sem 16 vystavovatelů z celé republiky a z Polska. Nechybí ani nové odrůdy z Výzkumného ústavu okrasných rostlin Průhonice. „U jiřin je výhodou, že kvetou od června až do mrazů, proto jsou ozdobou každé zahrady. V poslední době se stále častěji stávají také součástí svatebních kytic,“ řekl Jiří Tobiášek z výboru organizace Dagla.
Pokud se přijdete podívat, uvidíte květy od tří do třiceti centimetrů velké, jedno i vícebarevné, souměrně uspořádané či divoce střapaté. Kromě modré hrají všemi barvami. Nově vyšlechtěnou jiřinu vínové barvy pak přítomní hosté pokřtili jménem vystupujícího saxofonového souboru ze ZUŠ Polabiny Crazy Saxofon. Otevřeno je v pátek od 11 do 18 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 16 hodin. Po skončení výstavy v neděli si mohou návštěvníci odnést květy zdarma domů.