Od středy 20. do pátku 22. září 2017 se v českotřebovském Národním domě koná XXIII. ročník  konference s mezinárodní účastí na téma "Současné problémy v kolejových vozidlech. Pořadatelem konference je Asociace strojních inženýrů ČR - Klub Česká Třebová, Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera a Žilinská univerzita v Žilině - Strojnická fakulta. Konferenci zahájil doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc, přivítal všechny účastníky i vzácné hosty. Konstatoval, že o účast na letošním ročníku konference byl velký zájem. Akreditoval se rekordní počet celkem 125 účastníků, z toho 17 ze zahraničí - ze Slovenska, Ukrajiny a Německa. Konference se koná po záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D. a rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslava Ludwiga, CSc., kterého na úvodním jednání zastoupila statutární zástupkyně rektora, prorektorka prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
V programu třídenní konference jsou zařazeny přednášky, posterová prezentace, ale také společenský večer a exkurze na Mladějovskou průmyslovou dráhu. V Národním domě mají účastníci konference zajištěno  stravování.  Generálním partnerem konference je českotřebovská společnost CZ LOKO. Její technický ředitel Ing. Jiří Štěpánek byl také přítomen na slavnostním zahájení  a měl tako tu čest přednést první z 69 přednášek na téma "Lokomotivy CZ LOKO pro provoz v Evropě". Mezi účastníky konference byl také ředitel českotřebovské VOŠ a SOŠ technické Mgr. Jan Kovář s kolegou vyučující odborné předměty. "Využili jsme pozvání Dopravní fakulty, se kterou stále velmi dobře spolupracujeme. Informace z přednášek konference pomohou dále rozšířit odborné vzdělání a můžeme je využít pro prohloubení technického zaměření školy," řekl ředitel Jan Kovář.
Národní dům v České Třebové se ukázal jako příhodné a přívětivé prostředí pro uspořádání takového akce špičkové odborné úrovně. Současně se uspořádání  XXIII. ročníku konference v České Třebové potvrdil trvající blízký vztah Dopravní fakulty Jana Pernera k našemu městu, kde před 25 lety vzniklo dislokované pracoviště fakulty. To do dnešního dne nezaniklo, stále existuje. Neprobíhá zde sice denní výuka, ale fakulta jej stále potřebuje jako svoje zázemí pro spolupráci s českotřebovskými firmami a drážními jednotkami.
Konference s názvem Současné problémy v kolejových vozidlech je pořádána pravidelně jednou za dva roky, přičemž se v roli organizátora střídají Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice ve spolupráci s Asociací strojních inženýrů České republiky — klubem Česká Třebová (liché ročníky) a Žilinská univerzita v Žilině (ročníky sudé). Tato spolupráce historicky pramení ze společných základů obou škol, kdy bylo až do rozdělení Československa v roce 1993 dopravní vysoké školství u nás soustředěno právě na Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině. Naposledy byl také v České Třebové (v Národním domě) pořádán XXI. ročník konference a to ve dnech 18. - 20. září 2013. Předtím přijelo na XIX. ročník konference v září 2009 do České Třebové 90 účastníků.