Českotřebovský deník 240/2017 (4/9) 
Den otevřených dveří v provozovně Charitní ošetřovatelské služby v České Třebové dne 4.10. od 14 h
Školáci zasedli poprvé v lavicích

Nejvíce se sleduje nástup prvňáčků, těch, kteří přijdou do školy poprvé. V našem městě se jedná o žáky celkem sedmi tříd na třech základních školách - dvě  třídy na ZŠ Nádražní, tři první třídy  jsou na ZŠ Habrmanova a dvě na ZŠ na Parníku.  Starosta Jaroslav Zedník navštívil prvňáčky na ZŠ v Komenského ulici, popřál hodně úspěchů ve školní práci. Další školní rok zahájila  soukromá ZŠ Na rovině pod Peklákem, kterou navštěvuji děti z 1. - 5. třídy. Vyučuje se zde dle zásad pedagogiky Montessori.  Škola  se rozhoduje, zda otevřít další druhý stupeň vzdělávání. předpokládá to ovšem zajistit trvalý zájem dětí. aby se investice do výstavby budov a vybavení vyplatily.  pro první až pátou třídu je zájemců dostatek, do České Třebové většina žáků dojíždí  z okolí.
Škola života
Neproklínej učitele, ani na ně neber hůl, jsi li trochu v mládí tele  časem z tebe bude vůl...     (Jiří Žáček)
Přehlídka středních škol a zaměstnavatelů  bude na Skalce 11. a 12.října

Podzimní období je pro žáky 9. ročníků základních škol velmi důležitým, vzhledem k tomu, že se rozhodují o volbě budoucího povolání a s tím souvisejícím výběrem vhodné školy pro další studium.
Pro inspiraci a pomoc v tomto důležitém životním kroku nabízí Úřad práce jak žákům, tak i jejich rodičům již po 24. Přehlídku středních škol a zaměstnavatelů, která proběhne 11. 10. – 12. 10. 2017 v prostorách Vyšší odborné školy a Střední školy technické v České Třebové. Přístupná bude pro veřejnost 11. 10. 2017 od 12:00 do 17:00 hodin, 12. 10. 2017 od 8:00 do 17:00 hodin.
Budoucím středoškolským studentům, učňům i jejich rodičům se představí školy různého zaměření převážně z regionu Ústeckoorlicka. Získají komplexní informace o studijních oborech, podmínkách přijímacího řízení, aktivitách školy a následného uplatnění absolventů na trhu práce. Společně se školami se přehlídky účastní i významní zaměstnavatelé regionu Orlicko, od kterých mohou rodiče a žáci získat cenné informace o poptávané pracovní síle a následném uplatnění na pracovním trhu.
Přehlídka škol je rovněž určena i pro širokou veřejnost, jelikož celoživotní vzdělávání je důležitou součástí aktivního přístupu jednotlivce jak ke změnám profesí na trhu práce, tak i zvýšeným požadavkům zaměstnavatelů na pracovní sílu. Školy tak mohou nabídnout vzdělávání nejen žákům, ale také široké populaci.
Přehlídku realizuje Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání  Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 1394  Tel.: 950 172 445  E-mail: iva.tomsova@uradprace.cz
 
Likvidace nevyužitých hal orlickoústecké Perly 01 začíná

Byla to chlouba města, zaměstnávala spoustu lidí, Ústí bylo město textiláků. Už to dlouho neplatí.  Součaná generace musí vyřešit co  areálem uprostřed města, Koupili ho za 30 milionů, část se využije, část se zbourá, aby bylo místo pro nové investice. Vznikne zde  nezbytná technická a dopravní infrastruktura,  novostavba domu dětí a mládeže a střední školy uměleckoprůmyslové. Demoliční práce potrvají do února příštího roku, náklady činí 11 milionů korun. Po zpevnění ploch bude Perla opět k dispozici pro bezplatné parkování. Během demolice město na třech místech vypne parkovací automaty.
 
V Ústí nad Orlicí jezdí od neděle 3. září městská doprava

Je rozhodnuto Každý všední den je nasazeno 21 spojů a 11 spojů o víkendu a ve svátek. Začátek a konec trasy je vždy na vlakovém nádraží. Ve všední den jede 13 linek z vlakového nádraží na autobusové nádraží, dále přes nákupní zónu a sídliště Štěpnice do Hylvát, na Duklu a vrací se zpět na vlakové nádraží. Zbylých 8 linek jede v opačném směru. Některé spoje zajíždějí z vlakového nádraží do Kerhartic. Na linkách jezdí autobus pro 15 osob.
Město má s provozovatelem - firmou  ČSAD Ústí n.O. uzavřenou smlouvu na jeden rok. V autobuse se zatím bude platit pouze hotově u řidiče. podle toho bude město jako objednavatel  znát přesnou evidenci vytížení jednotlivých spojů za každý měsíc a bude možné po  určité době vyhodnotit, jak jsou které= spoje využity a realizovat případné změny. Zřízení městské dopravy v Ústí n.O. bylo v  programu radniční koalice.
 
Vlastní školka,  družina i laboratoř

Před čtyřmi lety založili školku, před rokem základní školu a nyní k tomu všemu přidali ještě vlastní, nové a moderní vzdělávací prostory. Řeč je o biotechnologické společnosti Contipro, která vyrábí kyselinu hyaluronovou pro farmacii a kosmetiku. Slavnostního otevření nové budovy Základní školy Erudio se 1. září v Žamberku zúčastnila radní zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová.
Projekt firmy Contipro, který je určený pro nadané a talentované děti, mě velmi oslovil. Je důležité si už od mala vychovávat odborníky, kteří se sem po studiích rádi vrátí a budou zde pracovat. Věřím, že příjemné prostředí a kvalitní výuka na této škole k tomu dobře přispějí,“ řekla radní Hana Štěpánová a pokračovala: „Pardubický kraj nyní pracuje na projektu Smart akcelerátor, který má za cíl propojit podniky, vědu a výzkum, průmysl a školství, a rozvíjet tak inovace v našem regionu. Mateřská i základní škola společnosti Contipro je výborným příkladem, že to jde.“
Firma Contipro otevřela první třídu soukromé ZŠ Erudio pro veřejnost v roce 2016 v pronajatých prostorách na Masarykově náměstí v Žamberku. Protože však chtěla žákům poskytnout nadstandardní vybavení a komfortní zázemí, nechala v Žamberku, v lokalitě Velký Hájek postavit novou školní budovu, kam nastupuje letos 6 dětí do první třídy a 7 do druhé. Ve škole se kromě tříd nachází také velká laboratoř, cvičná kuchyňka, prostory pro hodiny tělocviku, družina, ale i ateliér.
Vzdělávacím programem Erudio chce podnik doplňovat nabídku soukromého školství a rozšiřovat kvalitní vzdělávací možnosti Podorlicka. Kromě tohoto programu firma Contipro nabízí také výzkumné a vzdělávací aktivity pro středoškoláky a program pro vysokoškoláky a doktorandy. Stavba nové školní budovy je pro tuto firmu dosud největší investiční akcí do vzdělání, celkové náklady překročily 20 milionů korun.
 
Klikni a pomáhej Skiteamu Česká Třebová

GIVT je internetový projekt, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací. Vy nakupujete a server GIVT  z vašeho nákupu zasílá vámi zvolené organizaci část peněz z vaší útraty.
Jednou z organizací, která se do tohoto projektu zapojila je Skiteam, z.s. Česká Třebová., kterou jsme v Českotřebovském zpravodaji již představili.  jejím cílem je provozovat a podporovat lyžařský závodní sport, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální, odborné a tréninkové podmínky, vést své členy k dodržování sportovních, etických, estetických a morálních pravidel, zajišťovat vzdělávání v oblasti sportu, zajišťovat sportovně - závodní výcvik, tréninková soustředění členů i v době mimo zimní sezónu, přihlašování členů na závody v ČR, organizování a pořádání závodů včetně závodů pro veřejnost, spolupráce s ostatními sportovními organizacemi v ČR, zejména se Svazem lyžařů České republiky. 
 
Vyzkoušejte nákup přes odkaz   https://givt.cz/organizace?word=SKI+TEAM+Česká+Třebová
Pak již jenom zvolíte již jen internetový obchod, kde chcete nakoupit. Nakupovat se dá i anonymně, pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat. Pokud jste ochotni podpořit náš spolek i jinak, přepošlete tuto informaci  Vašim známým.