Českotřebovský deník 242/2017 (6/9)
Daňová výtěžnost města Česká Třebová stoupne o více než 11 milionů korun

K tématu již Českotřebovský zpravodaj psal první odhady, která byly nyní po vydání nové vyhlášky konkretizovány. Nahlédněte tedy do předpokládaných dopadů zákona o rozpočtovém určení daní do rozpočtů měst a obcí v roce 2018 či do procentních podílů obcí na výnosu daně z přidané hodnoty a daně z příjmů. Ministerstvo financí zveřejňuje předpokládané dopady zákona č. 260/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), do rozpočtů měst a obcí v roce 2018:
Vyhláška č. 276/2017 Sb. o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů nabyla  účinnosti dnem 1. září 2017. vyhláška byla nyní již zveřejněna. Z tabulky v příloze můžeme vyčíst nové hodnoty koeficientů, podle kterých se bude dělit daňová výtěžnost na města a ovce. Ty mnoho nenapoví. Je zda však také vypočteno kolik by získalo např. naše město Česká Třebová podle dosavadního rozpočtového určení daní a také po novele zákona. pro letošní rok jsme do našeho rozpočtu získali souhrnnou daňovou kvótu 192 352 tis. Kč, po novele zákona o RUD by to vyla částka 203 919 tis. Kč, tedy skoro o 12 mil. více. Podle posledních zpráv se i v letošním roce očekává přeplnění příjmů z daňové výtěžnosti, takže budeme v příštím roce očekávat daňové příjmy jistě o 12 milionů vyšší. Nové daňové příjmy budou od roku 2018. Je to určitě dobrá zpráva, navíc se poněkud sníží výše splátek přijatých úvěrů. Jako nová příjmová položka se v rozpočtu již od letošního druhého pololetí objevuje  příjem z  úsekového měření rychlosti vozidel v Třebovici.  Již nyní do rozpočtu nabíhají první příjmy, ve výši převyšující 300 tis. Kč měsíčně. Lze však očekávat určité uklidnění, řidiči  budou jistě jezdit obezřetnějí, málokdo bude chtít platit pokutu na stejném místě dvakrát či třikrát. Na druhé straně  je třeba v příštím roce počítat se snížením  výše daně z hazardu, počet  výherních hracích automatů jistě ubude.
Porovnejme vypočtené zvýšení  daňových příjmů z DPH a daně z příjmů v některých městech regionu:
Česká Třebová + 11 857  Ústí n.O. + 10847 Svitavy + 13874, Lanškroun + 8981, Litomyšl + 8, 565    Vysoké Mýto + 10519
Letohrad +5020, Žamberk + 5 476, Dlouhá Třebová + 830, Semanín +480 a Rybník + 537 (v tisících Kč)

Daňové příjmy jsou dány několika faktory, mimo počet obyvatel města se započítává počet žáků škol zřizovaných obcí, také počet zaměstnanců a velikost katastru obce.

Nová jídelna a kuchyň na gymnáziu Pardubice Mozartova

Studenti a učitelé pardubického gymnázia Mozartova se poslední tři měsíce minulého školního roku museli obejít bez jídelny a kuchyně. Obědy se na školu dočasně dovážely a vydávaly na plastových talířích. S novým školním rokem se otevřel moderní stravovací provoz, který na škole vybudoval její zřizovatel, Pardubický kraj.
Gymnázium, které si letos připomíná 20 let své existence, tak dostalo od zřizovatele dárek v podobě jednoho z nejmodernějších stravovacích provozů v Pardubickém kraji. „Ve školní kuchyni se změnily dispozice jednotlivých částí tak, aby odpovídaly modernímu provozu i jeho zázemí. Kromě výměny všech rozvodů vody a elektřiny byla vyřešena i vzduchotechnika v prostoru celé jídelny, všude jsou nové podlahy a také moderní gastrotechnologie,“ popsal novinky1. náměstek hejtmana pro majetek a investice Roman Línek.
Pětiměsíční rekonstrukce mohla využít jen dva prázdninové měsíce, zbytek zasáhl do běžného školního provozu. „Škole naštěstí připravovala obědy nedaleká školní kuchyně Základní školy Npor. Eliáše. Školní jídelny si v případě potřeby vycházejí vstříc, teď například rekonstruuje provoz Základní škola na Dubině a dováží obědy z Univerzity Pardubice,“ popsal praxi radní pro školství Bohuslav Bernášek.
„V jídelně se denně vaří více než 500 obědů, jídla odebírá i Základní škola NOE Pardubice a v rámci doplňkové činnosti vycházíme vstříc zájmu seniorů z polabinského sídliště. Na výběr je ze dvou jídel včetně salátového baru. Spolu s vedením školní jídelny se snažíme přibližovat moderním stravovacím trendům s důrazem na zdravou výživu. V maximální možné míře využíváme dodavatele surovin z Pardubického kraje, kteří jsou zárukou kvalitních a čerstvých potravin,“ řekl ředitel gymnázia Marek Výborný, který ocenil přístup a vstřícnost Pardubického kraje při této investiční akci.
 
Uvolněná a nefunkční.

Taková jsou do plochy chodníku zabudovaná "osvětlovací tělesa", která nesvítí a navíc jsou zdrojem nebezpečí při chůzi v prostoru před nádražím, neboli na dopravním terminálu Jana Pernera. V zimě, která bude co nevidět, hrozí uklouznutí, pod sněhem nejsou vidět a kluzká jsou i nyní např. při deštích. Navíc jsou některá "svítidla" uvolněná, a kolíbají se, což znejistí chůzi i během léta.  O jejich náhradě se mluví, ovšem stále jen mluví a pořád se nic neděje. Takové osvětlení nebyl dobrý nápad (byl nám ho čert dlužen). Bylo by třeba zajistit náhradu za jiné světelné zdroje a to bez zbytečného prodlení. Pětiletá doba hájení  pro dopravní terminál již uplynula, nic tomu nebrání.
 
Z kanceláře ombudsmana
Po nezletilých nelze v běžících exekucích vymáhat poplatky za komunální odpad za období do roku 2012 (včetně)

Ústavní soud nyní rozhodl, že nezletilým tyto poplatky neměly být do roku 2013 vůbec vyměřovány a nelze je tedy po nich ani nyní vymáhat. Exekuce musí být ukončeny. Ombudsman řešil dlouhodobě problém, kdy se mnozí mladí lidé ocitali v dluzích a na prahu dospělosti čelili exekuci. Příčinou byly neuhrazené platby za komunální odpad. Ty za ně měli platit rodiče. Nicméně až do roku 2013 prakticky nebylo možné tyto poplatky rodičům vyměřit a tedy je po nich ani vymáhat. Dalším případem byly děti z dětských domovů, za které neměl poplatky kdo uhradit. Rozhodnutí Ústavního soudu kancelář ombudsmanky vítá.
 
Dvě fotografie z Rybníka

Staví se nový most přes Skuhrovský potok.  Teprve při rozebírání  základů stavby bylo zřejmé, že pro rekonstrukci byl opravdu nejvyšší čas. Skuhrovský potok nyní teče pouze novodurovou trubkou, betonují se základy opěr budoucího mostu.  Přejít na druhou stranu lze jen po dřevěné lávce, kde můžete vést tak bicykl. Vozidla musí všechno objíždět přes Třebovice.
Druhý snímek ukazuje častý případ přeplněných kontejnerů v centru Rybníka u prodejny Konzumu. Podobné snímky můžeme občas vyfotit i v České Třebové a to je někde řádka kontejnerů už opravdu dlouhá. Aby nebylo město či obce plné stanovišť s dlouhými řadami barevných kontejnerů, nezbude než realizovat častější vyvážení jejich obsahu. Platí to i o podzemních kontejnerech, které se někdy dokážou ucpat k nepotřebě.

 Září bude na hradech a zámcích patřit Dnům evropského dědictví, návštěvníky čekají stavebně historické prohlídky, přednášky, ochutnávka vín, ale také Kuronské slavnosti a květinové výstavy.

V Pardubickém kraji se ke Dnům evropského dědictví připojuje zámek Litomyšl, památka UNESCO, a to výstavou Květiny na zámku v Litomyšli, s podtitulem Období sklizně a lovů, ve dnech 9. až 17. září. V neděli 10. září se na Kunětické hoře otevře jindy nepřístupné hradní sklepení, a kromě prohlídky těchto prostor čeká návštěvníky také ochutnávka vín. 16. září potom na Kunětické hoře proběhne Vinobraní. V neděli 17. září jsou připraveny stavebně historické prohlídky na zámku ve Slatiňanech.
 
Návštěvnost na hradech a zámcích z Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje  k 31. 8. 2017

objekt

k 31. 08. 2016

k 31. 08. 2017

rozdíl

%

Bezděz

58.546

59.302

756

1,29%

Frýdlant

42.872

40.439

-2.433

-5,68 %

Grabštejn

16.122

14.726

-1.396

-8,66%

Hrubý Rohozec

23.086

21.592

-1.494

-6,48 %

Lemberk

28.745

28.570

-175

-0,61%

Sychrov

95.499

90.618

-4.881

-5,12 %

Trosky

96.202

99.699

3.497

3,63 %

Zákupy

26.729

26.532

-197

-0,74 %

Hrádek u Nechanic

24.170

27.204

3.034

12,55 %

Kuks

89.063

86.044

-3.019

-3,39 %

Náchod

37.373

33.608

-3.765

10,09 %

Opočno

47.903

46.610

-1.293

2,70 %

Ratibořice

69.126

56.392

12.734

-18,43 %

Kunětická hora

29.075

35.305

6.230

21.42 %

Litice

1.684

10.227

8.543

607,3%

Litomyšl

43.848

40.922

-2.926

-6,68 %

Slatiňany

19.491

21.302

1.811

9,29 %

Vysočina

51.311

61.115

9.804

19,10%

 

800.845

800.207

-638

-0,08 %

 
Pekelný downhill na Pekláku se pojede v sobotu 9. září - start ve 13 hodin 

Již brzy se u nás na Pekláku uskuteční další pokračování závodů ve sjezdu horských kol a je zapotřebí naservírovat pár základních informací, co vás jistě budou zajímat. Struktura závodu zůstává stejná, jak už ji u nás dobře znáte. Pojedou se dvě tratě, na každou máte dva pokusy a ty lepší časy se sečtou a rozhodnou o finálním pořadí. Letos to jsou opět Rolling Stones a Malinovka. Aby to však nebylo tak stereotypní, počítejte s drobnou úpravou tratí. 
Nově budou letos tři kategorie! Muži, ženy a junioři. Do juniorů spadají všichni do věku 16 let a bude u nich požadovaná přítomnost rodinné dospělé osoby! Pro ženy a juniory bude vrchní nejprudší úsek tratě Rolling Stones nahrazen po modrém Rodeu.
Startovné je 490,- a bude obsahovat celovíkendovou permici, startovní číslo a 1x drink + 1x jídlo (guláš) na sobotu. Jeden šťastlivec však peníze dostane zpět! Kdo to bude, se rozhodne v kontestu, který proběhne v průběhu dne. O příjemný večerní dojezd se postará dj Guy G na ‘áftru’, který se bude odehrávat přímo v areálu lanovky.
Závěrem ještě pár důležitých informací:
Registrace od 09:30 (online nebude),  trénink od 10:00,  start závodu v 13:00
Závody jsou otevřené pro každého zájemce.  Každý závodník musí mít integrální přilbu!
Bude tombola ze startovních čísel -  občerstvení zajištěno v bufetu
Podrobnosti a dotazy směřujte na: bikepark@peklak.cz  tel. 731125800
Jako vždy se na vás všechny moc těšíme a 9. září to zase rozjedem ; -)

  •