Českotřebovský deník 246/2017 (9/9) 
Mateřská škola U koupaliště - stavební úpravy finišují

Mateřská školka U Koupaliště v České Třebové prochází po bezmála čtyřiceti letech od vybudování rekonstrukcí. Byla postavena  tehdejším koncernovým podnikem Sigma Česká Třebová a po privatizaci podniku začátkem devadesátých let si město Česká Třebová muselo budovu školy za zůstatkovou  cenu odkoupit. podobný postup byl zvolen u budovy mateřské školy U Stadionu, která patřila českotřebovské Primoně. V mateřské škole U koupaliště jsou zřízeny tři  oddělením přes péči města  byly stavební úpravy jistě zapotřebí, vytápění v objektu dosud zajišťovala elektrická akumulační kamna. Nyní bude  jinde zcela běžné plynové vytápění umožňující dobrou regulaci a ve spojení se zateplením objektu také úsporu provozních nákladů.  Děti přestaly do této školky chodit již na začátku června. Pracovalo se zde přes prázdniny a ještě nyní se na stavbě finišuje.
Třída Kuřátek (I. třída) je již od 4. září v nově rekonstruované školce zprovozněna, další dvě třídy - Veverky  (II. třída) a Ježečci (III. třída) pokračuje stejně jako před prázdninami s provozem v náhradních prostorách bývalé Svářečské školy ve Slovanské ulici ( neboli bývalého Dislokovaného pracoviště Univerzity Pardubice). Termín přestěhování do MŠ U Koupaliště bude ještě upřesněn, Zatím je předpoklad, že 18. září už budou všichni "doma" v rekonstruované budově a postupně  bude školka opět  žít běžným "školkovským životem". 
Stavební práce, které promění vnější i vnitřní vzhled budovy, spočívaly ve výměně všech otvorových prvků, především oken, byl proveden venkovní zateplovací systém, uvnitř  byly původní akumulačky byly nahrazeny teplovodními  radiátory. Ve třídách a ložničkách dochází také k výměně podlahových krytin. Školka dostala i nový kabát, bude pro děti více přitažlivá, na fasádě jsou obrázky. Součástí projektu je také osazení vzduchotechniky. Financování stavby je řešeno z části z rozpočtu města a z části díky dotaci. Celkové náklady na tu stavbu zateplení mateřské školy jsou ve výši 6,6 milionu korun, z toho dotace činí zhruba 2,5 milionu korun. Nepodaří se letos dodělat všechny vnitřní práce, v počítá se s tím, že na příští rok zbude obnova sociálních zařízení. S těmito pracemi projekt pro letošní rok nepočítal. 
Fotografie: Třída veverek z této MŠ navštívila 7. září akci Den s odpady na Starém náměstí.

Judisté zvou do svých řad

Českotřebovský oddíl juda s 50-ti letou  tradicí  a medailovými republikovými úspěchy,zve do svého kamarádského prostředí všechny zájemce nejen o tento bojový sport, ale také ty, kteří chtějí všeobecnou sportovní průpravu. Začínáme sportovními hrami, které jsou zaměřeny na koordinaci pohybů a práci v týmu. Dále pak gymnastikou a lehkou fyzickou průpravou. Po zvládnutí přejdeme na nácvik pádů a technik na zemi.  Tréninky pro začátečníky jsou 2x týdně po 60min.
Dopravní konference Pardubice 2017 z pohledu Třebováka

Pardubice, Pardubice a zase Pardubice. Až potom všechno ostatní. Platí to na 100% alespoň v oblasti rozvoje silniční sítě v Pardubickém kraji. Ono se tomu asi nedá zabránit, protože problémů zejména na silniční síti je v Pardubicích a jejích okolí určitě nejvíc a je zde také největší frekvence dopravy, silniční stavby jsou zde také nejvíce využity. Jenže daňoví poplatníci žijí v celém kraji a na to je třeba také pamatovat. 
Multimodální centrum Pardubice. Možná že konference vznikla právě proto, aby umožnila větší lobbing pro pardubické dopravní stavby.  Mám především na mysli multimodální logistické centrum Pardubice, o kterém se na dopravní konferenci mluví snad od samotného začátku před šesti lety. Pardubice se snaží využít možnost pozvat svého města špičky z Ministerstva dopravy, SFDI, ŘSD, Ředitelství vodních cest apod. kde se rozhoduje  o prioritách dopravních staveb na železnici, v oblasti dálniční sítě, vodních cest a leteckého spojení a  systematicky je přesvědčovat a potřebě rychlého vybudování zmíněného multimodálního centra, kde bude (komerční i rekreační) přístav Pardubice s železniční vlečkou, přímým silničním připojením na dálnici novou extra vybudovanou účelovou komunikací (třetí třídy) a připojením na stávající vojensko-civilní letiště, na kterém lze dále rozvinout nákladní přepravy.
Nakonec proč ne, existence takového uzlu by jistě byla výhodná nejen pro Pardubice.  Právě proto by bylo vhodné, kdyby se budoucnost tohoto projektu řešila především na vládě a na vládou pověřených institucích, jistě bude mít větší než krajský význam. Zatím se zdá, že jde o soubor zbožných přání sestavený na krajské a pardubické úrovni. Nechť tedy vznikne nějaké další "Memorandum o spolupráci vlády a kraje" při budování  zmíněného centra,  vzhledem k poloze Pardubic na mapě republiky bude mít celostátní význam, všechno přece nemusí být v pražské aglomeraci. Z takového Memoranda bude také jasné, kolik to asi bude stát a vznikne i závazek o tom, jak budou tyto potřebné (státní či evropské) finanční prostředky postupně uvolňovány.
Chybí každoročně aktualizovaný plán investic do silnic v kraji. Krajské dopravou se zabývající orgány by měly vždy předložit aktualizovaný časový plán investic, oprav a rekonstrukcí silnic a aktuální priority. To jsem v rámci kraje jsem na konferenci nezaznamenal. U silniční sítě je takový aktualizovaný přehled priorit rekonstrukcí, obchvatů stále zbožným přáním. Jedinou výjimkou jsou akce v okolí Pardubic, Chrudimi a přivaděče na dálnici D35. Jinak je hlavním krajským problémem nedostatek financí a potřeba větší spoluúčasti SFDI na krajských silnicích. Novinkou je potřeba řešit dopravu v obci Dolní Morava, kde současná silnice v zimní ale nyní i letní sezóně nestačí.
Investice na železnici jsou přehlednější. Generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý představil investice do železniční sítě ve východních Čechách. Na železnici jsou priority investičních akcí v železniční síti v naší východočeské oblasti přesně popsány a týká se jak dobudování koridoru, rekonstrukcí úseků tratí, železničních stanic, zabezpečovacích systémů nebo mimoúrovňových křížení. U každé takové investice je odhad  potřebných finančních prostředků i časové určení akce.
Stavba dálnice je zatím časově zařazena na léta 2018 - 2024  na úsek Opatovice - MUK Litomyšl jih, kde dálnice může přejít u Janova na nově rekonstruovanou I/35. Další úseky do Starého Města u Moravské Třebové, kde dálnice opouští Pardubický kraj, budou později. Stavba dálnice byla zahájen archeologickým průzkumem,  jsou vydána některá stavební povolení zejména na mostní objekty a estakády na dvou úsecích Opatovice - Časy - Ostrov  (viz dále uvedené obrázky). Stavět se bude od příštího roku. Chystá se další úsek k Vysokému Mýtu (zde je krátký tunel u Vraclavi), obchvat Vysokého Mýta společně s obcí Hrušová, starosti dělá stále úsek kolem Litomyšle, definitivní rozhodnutí zde ještě nepadlo. Problémem je stále výkup potřebných pozemků.
---------------------------
Konference je v centru pozornosti představitelů Pardubického kraje. Konferenci pravidelně zahajuje hejtman Pardubického kraje  Martin Netolický, tradičně se účastní i delegace partnerského Prešovského samosprávného kraje a letos byla mezi hosty také senátorka v obvodu Pardubice Mgr. Miluše Horská.
O partnery konference není nouze. Konferenci finančně podporuje spousta firem. Zájem je, v dopravních stavbách se točí a budou stále točit velké peníze a  uvědomují si to i firmy, které se ucházejí o práci. Dopravní konference se tedy o partnery nemusí obávat.
K vystoupením jednotlivých řečníků: Často jde jen o jednosměrné informace, čísla a přehledy, které stejně nelze rychle při prezentacích vnímat. Daleko větší účinek by mělo, kdyby základní fakta, tabulky, grafy a přehledy k vystoupení dostali účastníci konference v písemné podobě např. při prezenci před konferencí a řečníci by se pak mohli více věnovat hlavním problémům, které mají ve své práci, mohli provádět rozbory, srovnání, hodnotit provedené stavby třeba i s jejich nedostatky, případně ke každému vystupujícímu ponechat možnost krátkých reakcí či dotazů. Dosud je konference jen jednosměrným tokem informací řečených v poměrně velkém spěchu. (mm)
Z informace Ředitelství vodních cest                                                                           Pozdrav zástupce Prešovského kraje
Ing. Bohumil Vébr, ŘSD Pardubice                    Ing. Zbyněk Hořelica, SFDI              Ing. T Čoček, 1. nám ministra dopravy
        Ing. Pavel Surý, gen. ředitel SŽDC                                                                   Michal Kortyš, náměstek hejtmana
Investice do silnic I. třídy a dálnice, vše u Pardubic          Přístav Pardubice a varianta jeho napojení novou silnicí III. třídy
D35 - přehled úseků zajišťovaných ŘSD Pardubice (Opatovice n.L. - Staré Město u Moravské Třebové)
1. úsek - pozemky vykoupeny, probíhá archeolog. průzkum         2. úsek, zbývá vykoupit 7 pozemků z 1100, arch. průzkum.
3. úsek před V. Mýtem v přípravě, bude mít tunel                         poslední úsek Opatovec - Staré Město s dlouhým tunelem