Českotřebovský deník 250/2017 (13/9)
Do Nového roku se musíme obejít bez hlavní pošty                                              


Nemocnice Pardubického kraje jsou v zisku

Za prvních šest měsíců letošního roku je akciová společnost Nemocnice Pardubického kraje v zisku. V období od ledna do června je v plusu více než dvanácti milionů korun, což je ve srovnání s finančním plánem i  minulostí hospodářský výsledek výrazně nad očekáváním.
Nemocnice Pardubického kraje za první pololetí letošního roku hospodařila se ziskem 12,2 milionu korun,“ informoval radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr. „Vyúčtování plateb od zdravotních pojišťoven uzavřená za výkony minulých let až v tomto období přinesla do výnosů prvního pololetí částku 10,6 milionu korun. Je však potřeba zdůraznit, že se jedná o číslo pouze za první půlrok a jde tedy jen o předběžný údaj. Je to však pozitivní projev toho, že se našim nemocnicím daří lépe,“ uvedl krajský radní Valtr.
Pozitivní ekonomický výsledek nás těší. Je to odraz přísné regulace materiálové spotřeby, úspor v oblasti spotřeby energií, vyšších výnosů od zdravotních pojišťoven a růstu tržeb v nemocničních lékárnách,“ řekl k výsledku za první pololetí generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald. „Ve druhém pololetí se každoročně objevuje řada faktorů, které mají výrazný vliv na konečný hospodářský výsledek společnosti za daný rok,“ dodal Gottvald.
 
Den otevřených dveří se ve středu 13. září uskutečnil v Orlickoústecké nemocnici. Veřejnosti byly zpřístupněna nejen jednotlivá oddělení, ale byl připraven také bohatý doprovodný program. Návštěvnící měli možnost si prohlédnout jednotlivá oddělení nemocnice, nechyběly ukázky poskytování první pomoci, možnosti vyšetření krve, tlaku nebo EKG, poradenství o zdravém životním stylu nebo hry pro děti.
 
Den Regionu Orlicko-Třebovsko  byl zakončen v Dlouhé Třebové

Svazek obcí Orlicko – Třebovsko připravil na  pátek 8. září každoroční cyklistický výlet regionem nazvaný Den Regionu Orlicko -Třebovsko určený jen pro starosty obcí regionu. Letošní ročník startoval na Žampachu, kde starosta obce, která má na starost zámek i zříceninu hradu. Po slavnostním zahájení letošní cyklojízdy se skupina několika desítek cyklistů vydala k rybníku Šušek, kde byla připravena prezentace záměru vybudování spojky mezi cyklostezkami Orlicko-Třebovska a cyklotrasami do Orlických hor a Polska. Dále se pokračovalo do Dolní Dobrouče. Zde byla účastníkům jízdy představena zrekonstruovaná Horákova kaple. Odtud již nebylo daleko přes Knapovec do cíle v Dlouhé Třebové. Zde byl pro účastníky v areálu starého hřiště v centru obce připraven v režii starosty Jaroslava Kašpara zajímavý program, ukázky z činnosti Tělovýchovné jednoty Dlouhá Třebová, zahrála kapela Prak, bylo zajištěno občerstvení.
 
Městské muzeum otevřelo výstavní prostory před pěti lety

Celková cena přestavby s DPH činila 34 955 942 Kč
Architektonický návrh Ing. Pavla Vacková, Dodavatel stavby První litomyšlská stavební, a.s.
Celkové náklady na projekt jsou ve výši cca 41,194 mil. Kč.
Dotační prostředky z evropských fondů jsou ve výši 25,833 mil. Kč.
Datum slavnostního otevření sobota 29. září 2012
Město Česká Třebová po vyřešení předchozích vlastnických a majetkových záležitostí přistoupilo v roce 2001 k řešení využití budovy čp. 11 v ul. Klácelova pro potřeby Městského muzea. Realizace stavebních úprav však byla odložena, po určitou dobu dostal přednost projekt na dostavbu Kulturního centra na Hrdličáku a historická budova muzea zůstala nedotknuta. Myšlenky na realizaci byly obnoveny na přelomu roku v roce 2009. Zastupitelé města odsouhlasili přípravu investičního projektu dne 27.5.2009. Architektonická studie byla představena v červenci 2009, v září 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí. Vznikly prostory pro expozice, přístavba - zástavba proluky s hlavním vstupem, prostory badatelny a přednáškového sálu, technické a sociální zázemí, venkovní prostory a venkovní expozice pro velorexy, klidová zóna a zeleň,bylo vyřešeno zabezpečení objektu, klimatizace a přístupnost objektu pro imobilní občany. Město Česká Třebová po získání dotačních prostředků zahájilo v  prosinci 2010 vlastní stavební práce. 
Současné ředitelce muzea Mgr. Janě Voleské podařil  husarský kousek díky myšlence na skloubení České Třebové jako města železnice s odkazy dalších velkých osobností města  - Františkem Formánkem a bratry Stránskými vytvořila projekt "Dopravní křižovatky", který oslovil komise  na všech úrovních  na nakonec při otevření expozic i první návštěvníky. Podařilo se nám tedy využít možnost získat evropské prostředky a vybudovat uvnitř městské památkové zóny historickou expozici, na kterou můžeme být pyšní, která nás dobře reprezentuje a která je a bude zdrojem poučení nejen pro nás Třebováky
Pro redakci Zpravodaje

Zásobuji Českotřebovsko několik let užívám také zkratku Třebovice - Semanín. To co je tam za polní cestu, zasluhuje zápis do Guinesovky. Konšelé města Česká Třebová by se měli denně několikrát projet, jejich zásluhou je to zdevastované. Povolit postavení Metransu a poté řešit příjezdovou cestu, opravu tunelů, vybrat firmu, která není schopna pracovat na dvě směny je krásné předvádění moci úřední bez žádné odpovědnosti. Konšelé města hlavně investují do sportu, občas na sklápěcí střechy u sportovních hal, ale obchvat města, ani přípravu konšelům za to občané nestojí. Ale není vše špatné, krásný velký kruhový objezd v Kateřinské ulici k letišti, neb ke Skuhrovu je pravděpodobně řádně vytížen, možná když se elita vrací do svých haciend, aby netrpěla zácpou.
Rovněž nyní tanko-cesta do obce Rybník ze silnice č. 14 a opět se na havárii mostku se podepsalo vedení obce, mostek z dob Rakouska Uherska původně na nosnost 5 tun později odborníky navýšeno a místní vedení dovolilo rajtovat na něm kamiony na dvacet třitet a více tun. Vezme se firma, která to bude loudat 5 měsíců, občané trpte jezděte po tankodromu, neb můžete přes Třebovice a berte to jako výlet po okolí. Nehledě na prodloužený příjezd záchranky, neb hasičů. Až se dobuduje tento mini mostek, tak pod kamiony se budou poroučet další. V republice je asi 1600 mostů z dob Rakouska a první republiky z toho přes tři tisíce je v havarním stavu, vládnoucí šlechta od matičky Prahy po obce, budují rozhledny, cyklostezky, golfová hřiště a.p., ale mosty se nechávají přetěžovat kamiony až kolabují. Poněvadž úředník rozhoduje podle svého rozhodnutí, případně pro své známé a přítelíčky a nehrozí mu žádný postih, max., že může být po volbách vyměněn. Možná je to šlendriánská schopnost ve prospěch subjektů a někdy i ve svůj prospěch. Doufám, že občané při volbách zapnou mozek a staré, středně staré a i mladé neschopné struktury pošlou do politického důchodu.  S pozdravem Daniel Kolář
 
11. Mistrovství světa v běhu z Dlouhé Třebové do Řetové
s vypitím dvou lahvových piv - více ZDE

V Benátkách se bude jezdit v obou směrech nejvýše třicítkou

Odbor dopravy a silničního hospodářství  vydal "opatření obecné povahy", kterým bude instalováno trvalé dopravní značení:  pomocí dopravní značky B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ (30 km) na ul. Husova (platnost pro úsek od křižovatky s ul. J. Pácla po ul. Benátky, křižovatku s ul. Na Kopečku), a to v obou směrech. 
Důvod úpravy je zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, především proto, že komunikace, na které dochází k snížení rychlosti je obousměrná, kde skoro po celé její délce nejsou chodníky a chodci musejí používat k chůzi vozovku, která nemá dostatečný průjezdní profil ani pro míjení dvou protijedoucích vozidel. V některých úsecích komunikace vede v zastavěném území, kde vstupy do nemovitostí jsou vyústěny přímo na komunikaci a chybí zde chodník, nebo jiné rozptylové místo. Uvedený úsek komunikace je součástí značené cyklotrasy, která je hojně využívána, rovněž je komunikace využívána in line bruslaři. V těsném okolí se nachází městská sportoviště, čímž vzniká zvýšený pohyb chodců po komunikaci. K žádosti bylo doloženo písemné souhlasné vyjádření dotčeného orgánu policie - Policie České republiky. Opatření bude vyhlášeno veřejnou vyhláškou a bude platní zřejmě od listopadu 2017.
Upozornění na splatnost místního poplatku za provoz systému." shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Městský úřad Česká Třebová, jako správce místních poplatku, upozorňuje občany, kteří dosud nesplnili stojí zákonnou povinnost, vyplývající jim z obecné závazné vyhlášky Města Česká Třebová a dosud nezaplatili místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů , termín za II. pololetí je 30.10. 2017.
 
Poděkování


Děkuji Aničce a Vojtovi
Šilarovým za krásný
přístup k postiženým
dětem Klubu Hvězdička
při rehabilitačních masážích.
 
S láskou a něhou
dokážete děti nejen uvolnit,
ale i motivovat.
 
Díky za nezištnou pomoc
a za vše, co pro děti
s handicapem děláte.
 
S úctou Jitka Fajtová
Předsedkyně Arpzpd v ČR, z. s.
Klub Hvězdička

 

Pomáhají lidem vstát.
Už 25 let

Pardubice – Ve foyeru reálky na Krajském úřadu Pardubického kraje najdou návštěvníci výstavu k 25. výročí od založení organizace SKP-CENTRUM. Ta seznamuje veřejnost se službami této obecně prospěšné společnosti zejména pro děti a rodiny, seniory a osoby bez přístřeší na fotografiích Tomáše Kubelky. Jedním z patronů výstavy se stal i radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
Fotografie, jejichž autorem je pardubický fotograf Tomáš Kubelka, zobrazují činnost terénních, pobytových a ambulantních služeb. Dokumentují pracovníky i klienty v běžných situacích, bez jakéhokoli zásahu. Jejich prostřednictvím vstoupí diváci nejen do prostorů organizace, ale i do domácího a tedy přirozeného prostředí klientů. Tomášovi Kubelkovi se podařilo zachytit atmosféru při poskytování služeb bez narušení intimity klientů a jeho fotografie se často stávají více symboly než popisy.
Až do konce týdne bude výstava k vidění v přízemí a v 1. patře reálky, v dalších týdnech se přesune do Divišova divadla v Žamberku a do knihovny v Ústí nad Orlicí.
Kostel ve Skutči patří k  cenným památkám, s jejichž obnovou pomáhá i kraj

Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Skutči je rozdělena do několika etap, v té první se obnovuje výmalba kostela za tři čtvrtě milionu korun. Na financování se v rámci dotace bude podílet i Pardubický kraj.
„Kostel ve Skutči je významnou kulturní památkou z poloviny 14. století. Je využívám nejen církví, ale konají se tu i koncerty v rámci Tomáškovy a Novákovy hudební Skutče či Noci kostelů. Proto jak Pardubický kraj, tak město Skuteč přispějí na restaurování výmalby částkou 300 tisíc korun,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro kulturu Roman Línek. Zbytek uhradí farnost ze svých prostředků.
Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie je poprvé zmiňován jako farní v listinách tehdejšího litomyšlského biskupství již v roce 1350, roku 1655 byl povýšen na děkanský. Jedná se o původně gotický, renesančně upravený kostel. Uvnitř je zachována renesanční pískovcová kazatelna s bohatou sochařskou výzdobou a renesanční kruchta, cínová křtitelnice z roku 1518, v části presbytáře byly objeveny pozdně gotické fresky. Oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie je kopií obrazu Petra Brandla z kostela sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě. Kostel několikrát vyhořel, po požáru v roce 1850 byla postavena nová střecha věže. Větší restaurátorské práce se uskutečnily v 19. století za dohledu architekta Františka Schmoranze. Po roce 2000 Pardubický kraj přispěl na opravu střechy a fasády kostela.

Jak se prvňáčkům líbí ve škole

Jak se žákům a především těm, kteří v minulém týdnu zasedli do školních lavic poprvé, líbí ve škole, se přijeli podívat hned do dvou základních škol v Chocni radní pro školství Bohumil Bernášek a radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr. Prvňáčky potěšili drobnými dárky na ZŠ M. Choceňského a ZŠ Svatopluka Čecha. Při příležitosti návštěvy si Bohumil Bernášek pohovořil s ředitelkami škol, mimo jiné také o tématu inkluze vzdělávání. Ladislav Valtr dětem přivezl jako dárek reflexní prvky. Připomněl jim také, aby si s rodiči přečetly kartu první pomoci vytvořenou přímo pro prvňáčky, kterou dostaly v batůžku od Pardubického kraje v první školní den. „Je důležité, aby základní úkony první pomoci děti uměly již od útlého věku. Pokud jsou děti připravené, dokážou si pak poradit v kritických situacích, a mohou tak někomu i zachránit život,“ uvedl Ladislav Valtr.
Při rozhovoru s ředitelkami obou základních škol se zástupci kraje zajímali také o jejich zkušenosti se zaváděním školské inkluze. „Naše škola je inkluzivní již dlouhou dobu, musím však říci, že je to všeobecný problém. Souhlasím s inkluzí dětí, které mají smyslové či tělesné postižení, protože je oboustranně prospěšná. Inkluze dětí s mentálním postižením je však velmi náročná vzhledem k tomu, že tito žáci mají často upravené vzdělávací výstupy. Takové děti těžko zapadají do kolektivu a je to pak nekomfortní pro ně i pro ostatní žáky,“ řekla ředitelka ZŠ M. Choceňského Ilona Nováková, podle které školám v souvislosti s inkluzí také narůstá administrativa. „Ruku v ruce s inkluzí jde nárůst administrativy. Podobný názor sdílí i ředitelka ZŠ Svatopluka Čecha Zdena Müllerová. „Na prvním stupni jsme ještě schopni inkluzi zvládat, čím jsou však děti starší, tím je to větší problém. Na to, abychom se mohli naplno věnovat dětem s postižením a nebylo to na úkor těch nadaných, nám chybí čas i finance,“ uvedla Zdena Müllerová s tím, že věčným problémem je také nedostatek asistentů, kteří by se o děti v hodinách starali.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, České Republiky, zapsaný spolek, pořádá také  v České Třebové ve středu dne 11.10.2017. celonárodní sbírku BÍLÁ PASTELKA.

Výstava tří generací rodiny Fikejzových  ve Vysokém Mýtě

Po oblíbeném Týdnu hudby na konci srpna přišly v rozmezí 8. – 10. září na řadu městské slavnosti. Jejich první den ozdobila v městské galerii vernisáž výstavy tří generací rodiny Fikejzových.  Slavnostní zahájení od 17 hodin doprovodilo hudební vystoupení ústeckého ryze dámského souboru Generace, mezi přítomné zavítal vysokomýtský starosta František Jiraský a rovněž místostarosta Martin Krejza. Nejstarší z vystavujících, již zesnulý učitel a výtvarník Jiří Fikejz (1932 – 2014), je na výstavě zastoupen ilustrační perokresbou a olejomalbou, zatímco jeho syn prezentuje ve vysokomýtské galerii digitální výtvarné zpracování původních fotografických předloh. Tento hlavní abstraktní smět je doplněn instalací několika ukázek jiných technik. Celá expozice tvoří kompaktní celek, který má velký potenciál návštěvníky oslovit. Už v pátek odpoledne hodnotili někteří z nich pozitivně. „Osobně nejsem obdivovatelem nerealistického pojetí umění, ale tato výstava opravdu má něco do sebe. Vidět tři generace jedné rodiny, tři generace různého vnímání umění, je velice zajímavé.