Českotřebovský deník 255/2017 (18/9)
Diskuze občanů na závěr jednání zastupitelstva

V závěru jednání dostávají slovo také přítomní  občané, kteří přicházejí se svými podněty, dotazy nebo stížnostmi.  V pondělí 18. září se jednalo o dva problémy: sousedé z ulice Polní a V zahrádkách mají problémy s občasným černým kouřem z komínu krematoria a sousedé bydlící na Splavě si stěžují na časté případy rušení nočního klidu a vandalství způsobené hosty Infinity baru na Splavě. Oba problémy se táhnou již několik měsíců.
1. Černý kouř z krematoria. Mluvčím občanů z Rudoltiček byli manželé Heckerlovi, kteří požadují, aby se vedla diskuze o dalším osudu městského krematoria bez odkládání, aby se nedovolil provoz pece, pokud nesplňuje podmínky bezproblémového provozu.  Starosta města přislíbil, že debata k městskému krematoriu bude řešena na veřejném jednání speciálně k této otázce, kde se  budou řešeny jak technická, tak zdravotní, provozní a ekonomická stránka problému. Smlouva se současným provozovatelem krematoria končí v březnu 2019. Pokud  chceme nějakou změnu provozování či výpověď, musí být provedena dle smlouvy v ročním předstihu, tedy do března příštího roku. Do této doby je třeba debatu ukončit a rozhodnout o dalším způsobu provozování obřadní síně a krematoria. V letošním roce byla v rámci rozpočtové změny zajištěna potřebná úprava spalovací pece, původně plánovaná až na příští rok. Dále byla shoda v tom, že  město zajistí dlouhodobější měření kvality spalin Inspektorátem životního prostředí v Hradci Králové. "Dálkové zjišťování dat" firmou TABO Olomouc neposkytuje všechna potřebná data, měří především teploty spalování.
2. (Opakovaná) stížnost sousedů ze Splavu na rušení nočního klidu a vandalismus návštěvníky Infinity baru na Splavě.   Opakovaná stížnost  s 13 podpisy byla určena zastupitelům, kteří byli o problému informováni již na červnovém jednání, právě v době, kdy se množily první stížnosti na hluk od kuřáků. Stížnost podpořilo v diskuzi několik občanů, zejména Jaroslav Novák, Daniel Řehák a další, kteří upozorňovali na dlouhodobě neúnosný stav,  problémy s hlučnými  hosty, kteří se vyskytují na veřejném prostranství a městská policie nic nedokáže vyřešit. Zaměstnanci dráhy pracující v turnusové  potřebují  klid a odpočinek, ale díky popisovaným častým excesům to není možné. někteří ze stěžovatelů byli přitom účastníky stavebního řízení, ve kterém se bar Infinity schvaloval do provozu.  Hovořilo se o tim, že při  rekolaudaci dávali pro provoz baru svoje podmínky. Ty ovšem nejsou nikde v kolaudačním rozhodnutá zapsány, proto lze o tomto tvrzení pochybovat.  
V diskuzi vystoupil také provozovatel a majitel podniku pan Lněnička. Zastupitelům vysvětlil, že koupil dům, ve kterém chtěl podnikat podobně jako předtím, kdy byl nájemce herny Omega, věnoval do svého projektu, všechny svoje prostředky. Projekt spočívá v tom, že  nabízí své služby i lidem po uzavření restaurací, do kterých zašli třeba na večeři. A ono to fungovalo. Původně šlo o non stop bar a hernu, po stížnostech je doba otevření zkrácena do 2 hodin, (ale jsou zde někdy i déle) herna byla zrušena. Požádal taxislužbu, aby n "náměstíčko" na Splav nezajížděla, aby zde nebyl další hluk, ale nařídit to nikomu nemůže. Pro zamezení excesům provozovatel přijal "vyhazovače", ale stejně všem problémům nezabránil. Pan Lněnička dal svůj telefon též hlavnímu stěžovateli Jaroslavu Novákovi, ale  tuto možnost oznámit problém nikdy nevyužil. Z toho vyplývá, že s provozovatelem nehodlá problémy přímo řešit, pouze "přes radnici", přes městskou policii. Upozornil také na to, že řada problémů se připisuje Infinity baru neoprávněně. Problémy v některých případech způsobují občané, kteří zde ani nebyli.
Starosta města oznámil, že k diskuze k problému hluku u barů a restaurací probíhá již několik měsíců, že stížnosti nejsou jen ze Splavu. Městská vyhláška omezující jen jedinou provozovnu nic nevyřeší, budou se ozývat ihned odjinud, omezení jednoho podnikatele způsobí neoprávněnou podporu  druhých atd. Názor starosty podpořili radní Dalibor Zelený a Jan Kovář, Magdalena Peterková upozornila na to, že vzniklé konflikty lze řešit i žalobou nebo oznámením přestupku. Proto se radní a podle diskuze i ostatní zastupitelé kloní k tomu, že připraví do konce roku obecně závaznou vyhlášku připravující určité plošné časové omezení otevírací doby. Podle ní by např. byly venkovní zahrádky otevřeny do 22. hodiny a "kamenné provozovny" do půlnoci.  Bylo ovšem samozřejmě potřeba návrh této vyhlášky v předstihu projednat také s "druhou stranou", tedy podnikateli působící v pohostinství, v hernách či barech, aby byly získány včas i připomínky provozovatelů a teprve potom rozhodnout o definitivním znění vyhlášky. Ona totiž vlastně už dlouho platí vyhláška o nočním klidu, jejíž uplatňování by mělo také přinášet výsledky....(mm)
 
Městská knihovna rozšiřuje nabídku elektronických knih

V online katalogu městské knihovny najdete již přes 4 000 e-knih! Vybírat můžete jak z novinek, tak i ze starší produkce. A abyste na čtení měli dostatek času, prodlužuje knihovna původní výpůjční lhůtu z 21 dní na 31 dní. Pokud chcete číst  elektronicky, ale nevíte, jak na to, zastavte se v městské knihovně pracovnice knihovny vám poradí. Přestanete nosit těžké knihy v kabelce, ušetříte čas a knihy si půjčíte z pohodlí domova bez osobní návštěvy knihovny. Čtení nebylo nikdy snadnější. Půjčování elektronických knih je poskytováno ve spolupráci s eReading.cz a Městskou knihovnou v Praze.
 
Zelená beseda

Ve středu 25.9.pořádá Strana zelených Pardubice v v Divadle 29 v Pardubicích Zelenou besedu na téma Rybníkářství na Pardubicku - historie a současnost. V panelu zasednou:
  • František Šebek /historik, Ústav historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubic/
  • Martin Hanousek /krajinný ekolog, zastupitel města Hradce Králové a Královéhradeckého kraje, člen Zelených/
  • Adolf Vondrka /rybníkář, Rybniční hospodářství Lázně Bohdaneč/
  • besedu moderuje: Vilém Kubáč /student kulturních dějin na Univerzitě Karlově/

Prodej vykrmených kuřat v Nedošíně na Štítě

sobota 7. 10.  2017   od   8:00  do 15:00 CENA:   38,-Kč/kg vč. DPH
Cena včetně oškubání je 42,- Kč /kg  Cena je uvedena v živém stavu. 
Chov je pod stálou veterinární kontrolou.
 Informace na tel. čísle:    608111741, 777919442, 777006433