Českotřebovský deník 256/2017 (19/9)

Krasobruslařské soustředění

Téměř 40 hodin ledu a k tomu neméně hodin cvičení suché průpravy bylo připraveno pro naše krasobruslařky v rámci letního soustředění, které se odehrálo na českotřebovském zimním stadionu.
 Děti rozdělené do skupin se od časného rána proháněly po ledě a k večeru zněly první tóny závodních jízd. Všechny se toho naučily opravdu hodně. Viditelně největší pokrok ale zaznamenaly naše nové členky, které se do krasobruslení vrhly rovnou soustředěním. Pro další nováčky není pozdě, i letos vyhlašujeme nábor dětí do školičky.
Cvičení na suchu bylo postaveno převážně formou her zaměřených na kondičku, ale nechyběla samozřejmě ani gymnastika a nácvik kraso prvků. Ve spolupráci s taneční školou Šárky Prossové se děti také zúčastnily výuky baletu a na zpestření si „střihly“ hodinu streetdance. Byly to náročné dny, ale stálo to za to!
Děkujeme všem sponzorům, kteří nás dlouhodobě podporují, a díky nimž jsme tento rok mohli uspořádat soustředění v takovém rozsahu.

 

Změny v osadním výboru Svinná

Zastupitelstvo města schválilo navržené změny ve složení osadního výboru ve Svinné. Z osadního výboru odstoupil dosavadní předseda Vlastimil Šmíd a člen osadního výboru Jiří Novotný, oba na vlastní žádost. Nově byly do osadní výboru zastupitelstvem města s účinností od 1. října 2017 zvoleny Dana Svatá a Petra Válková 
Osadní výbor ve Svinné pracuje jako sedmičlenný, dalšími členy osadního výboru jsou Milada Bartoníčková, Michal Jaško, Lucie Kocúrková, Pavel Mikulecký a Soňa Mužíková. Těchto sedm členů nyní na své nejbližší schůzi zvolí nového předsedu osadního výboru. Osadní výbory se obvykle obměňují nebo potvrzují  podobně jako zastupitelstvo, jeho výbory a komise  ve čtyřletých cyklech, Do komunálních voleb zbývá ještě jeden celý rok. 

Vláda určila novou výši odměn zastupitelů

Vláda novým nařízením (materiál č.j. 876/17), jak vyžadují novely příslušných zákonů o obcích, krajích a hlavním městě Praze určila, v jakém rozmezí se budou od ledna 2018 pohybovat odměny uvolněných i neuvolněných členů obecních a krajských vedení. Novelizované zákony ve snaze sjednotit a zprůhlednit systém jejich odměňování použily jednotné tabulky s koeficienty, které pro jednotlivé volené členy vedení měst a obcí stanoví výši odměn. Za základ – plat uvolněného starosty obce do 300 obyvatel – vláda stanovila 1,3 násobek průměrné měsíční mzdy za rok 2016 podle ČSÚ (28 076 Kč). Starostové nejmenších obcí tedy budou mít od ledna nárok na 36 499 korun.
Pro uvolněného starostu města naší velikosti je podle dále uvedené tabulky odměna 66 647 Kč, pro místostarostu  58659 Kč. pro neuvolněné funkcionáře jsou stanoveny maximální výše odměn. Tak pro "obyčejného" člena rady města naší velikosti 10tis - 20 tis. obyvatel  je max. odměna 7998 Kč, pro předsedu výboru zastupitelstva, předsedy komise rady města je max. odměna 3999 Kč (pokud jsou zvolenými zastupiteli), pro členy výboru zastupitelstva nebo komise rady města (pokud jsou zastupiteli) je max. odměna dle nového vládního nařízení  3332 Kč a pro obyčejné zastupitele  je pak stanovena maximální odměna  ve výši 1999 Kč.  V současnosti jsou vyplácené odměny neuvolněným zastupitelům podstatně nižší, vlastně symbolické. Byly stanoveny usnesením zastupitelstva města č. 171, 172 a 173 z roku 2014. (radní ve výši 2400 Kč, zastupitel jako předseda výboru nebo komise 2000 Kč a obyčejní zastupitelé 700 Kč  před zdaněním). Celá tabulka určující výši odměn je k dispozici na tomto odkazu ZDE
Nová tabulka odměn uvolněných a neuvolněných zastupitelů (příloha vládního nařízení)
 
Obcemi povinně zřizovaný pověřenec pro ochranu osobních údajů
GDPR = nová evropská norma na ochranu evropských údajů. Každá obec a v obcí též škola ve formě školské právnické osoby či příspěvkové organizace je takovým orgánem veřejné moci, na který se vztahuje povinnost zřídit funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.  S cílem usnadnit obcím a krajům splnění povinnost správců a zpracovatelů osobních údajů (kraje, města i obce a některých právnických osob, které jsou územními samosprávnými celky zřizovány) zřídit funkci tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů připravilo Ministerstvo vnitra na základě konzultací s Úřadem pro ochranu osobních údajů metodické doporučení k organizačně-technickému zabezpečení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů v podmínkách obcí. Toto metodické doporučení se záměrně soustřeďuje pouze na organizační zajištění této funkce, nikoli na její samotný výkon.
Zodpovídá proto především otázky, kdo může být pověřencem, jak má obec právně zabezpečit tuto činnost, zda je pověřenec úředníkem podle zákona o úřednících územních samosprávných celků, zda je možné mít pro více obcí společného pověřence apod. Pověřenec pro ochranu osobních údajů by měl být odborník v oblasti ochrany osobních údajů, a to zejména z hlediska právních předpisů, který pro správce nebo zpracovatele zajišťuje, aby jejich činnosti byly v souladu jak s právními předpisy, tak s nařízením GDPR. Správce (případně zpracovatel) osobních údajů je povinen pověřenci předávat informace vztahující se k prováděnému zpracovávání osobních údajů, a to včetně prostředků jejich ochrany.
 
Výdaje Státního fondu rozvoje bydlení v roce 2018

MMR plánuje proměnit SFRB tak, aby aby jeho služby mohli využívat nejen občané, ale také starostky a starostové pro financování projektů ve svých obcích. Celkové výdaje Státního fondu rozvoje bydlení by se měly v roce 2018 vyšplhat k téměř 2,17 mld. korun. Vedle návratných podpor, mezi něž patří například zvýhodněné úvěry, zahrnují výplatu dotací z minulých let a náklady na správu a zajišťování podpor.
 
Lukavice u Letohradu druhá nejlepší v republice!

Třiadvacátý ročník soutěže Vesnice roku má své celostátní vítěze a Pardubický kraj se vůbec nemusí stydět. Z Luhačovic si totiž vítězná obec z krajského kola Lukavice odvezla o víkendu skvělé druhé místo. Titul Vesnice roku získala obec Heřmanov z Kraje Vysočina, třetí místo obsadil Slavkov ze Zlínského kraje.
Do letošního ročníku Vesnice roku se přihlásilo 213 obcí z 13 krajů. Umístění Lukavice na druhém místě je proto velkým úspěchem. Obci gratuluji a doufám, že její úspěch bude motivací dalším vesnicím v našem kraji,“ řekl krajský radní pro životní prostřední, zemědělství a venkov Václav Kroutil.
Desetičlenná komise, která hodnotila celostátní kolo, navštívila Lukavici na začátku září. „Na prezentaci obce jsme měli přesně čtyři hodiny a podílelo se na ní zhruba 130 lidí. Pro komisi jsme měli připravený okruh po obci se zastávkami, kde plnili nejrůznější úkoly. Za ty pak její členové dostávali takzvané „lukáty“, které na konci prezentace proměnili za obecní trička,“ popsala originální způsob prezentace obce starostka Lukavice Ilona Severová. Při prohlídce obcí si komise zkusila vázání koláčů, podívala se do místní školy, kudy jí provedly samy děti, a seznámila se i s výrobou briket ze slámy. Prohlídkový okruh vedl také přes kovárnu, zahradu oceněnou v místní soutěži Rozkvetlá Lukavice, kostel, kde zazpíval farní sbor, orlovnu, kapličku nebo moštárnu. Nechyběla ani prezentace rybářů, hasičů či myslivců a představil se také místní taneční soubor Česká Beseda.
Všichni finalisté soutěže Vesnice roku 2017 se pak v sobotu 16. září prezentovali v Luhačovicích na Jarmarku venkova, v jehož závěru proběhlo vyhlášení letošního ročníku. „Věděli jsme, že jsme ukázali to nejlepší, co jsme mohli, ale takový úspěch jsme vůbec nečekali. Když jsme uslyšeli, že je Lukavice na druhém místě, byl to nádherný pocit,“ popsala emoce po vyhlášení Ilona Severová s tím, že všichni finalisté byli výborně připravení. „Obávali jsme se, že v naší obci nemáme žádnou výjimečnost typu zámek nebo jeskyně. Výsledek ale dokazuje, že jsme se jako občané dokázali za Lukavici semknout. A právě lidé jsou to, co dělá vesnici vesnicí,“ dodala starostka.