Českotřebovský deník 258/2017 (21/9)
Nový chodník na Tyršově náměstí je od silnice oddělen "zeleným" pásem, přes který bude obtížné přejít.  Může to být i bezpečnostní prvek. Jenže v projektu to takto není  nakreslené a mělo by se to (třeba dodatečně) upravit. Stejně by zde v místech, kde budou lidé stejně přecházet, zeleň žádná nerostla. 
Výzva

Prosím o výzvu do Vašeho časopisu o osobě Jitka Štusáková roz. Pařízková (1953 – 54) zda má trvalý pobyt ve Vašem městě a o její současnou adresu. Jde o moji spolužačku z učňovské školy v Hradci Králové. Informaci mám ohledně chystaného srazu spolužáků.  Hana Chrbolková, 739 229 937, hanachrbolkova@seznam.cz
 
Výluka na Trati Česká Třebová - Chornice - Dzbel

Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve dnech 2. - 5. října 2017 vždy od 8:05 hod. do 17:00 hod. proběhne výluka traťové koleje na trati č. 017 v úseku Česká Třebová - Moravská Třebová. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí všechny vlaky ve vyloučeném úseku po dobu konání výluky nahradit náhradní autobusovou dopravou, která pojede podle výlukového jízdního řádu. Autobus náhradní dopravy jede ze směru Mladějov na Moravě mimo zastávku Kunčina a ze stanice Moravská Třebová pokračuje do zastávky Kunčina. Autobus náhradní dopravy ze zastávky Kunčina pokračuje ze stanice Moravská Třebová mimo zastávku Kunčina směr Mladějov na Moravě. Cestující z / do zastávky Kunčina budou do této zastávky přepravení přes stanici Moravská Třebová. Cestující z / do zastávky Kunčina budou přepraveni přes železniční stanici Moravská Třebová bez doplatku jízdného. Předpokládané zpoždění vlaků regionální dopravy může dosáhnout cca 10 minut. Zastávky náhradní autobusové dopravy: Česká Třebová - před staniční budovou Třebovice v Čechách - BUS zast. „Třebovice, rozc. k nádr." na silnici I /14 (49.8584436N, 16.5028939E) Anenská Studánka - BUS zastávka „Domov důchodců" (49.8507447N, 16.5519139E) Anenská Studánka-BUS zastávka „Anenská Studánka, křiž." (49.8505128N, 16.5411958E) Trpík - u odbočky k zastávce ČD Mladějov na Moravě-BUS zast. „Mladějov na Moravě, pošta" (49.8221589N, 16.5909936E) Staré Město - BUS zastávka „Staré Město, aut. st." (49.7942283N, 16.6750861E) Kunčina - na křižovatce u prodejny potravin (u prodejny Hruška, 49.7924092N, 16.6369856E) Moravská Třebová - před staniční budovou.
 
Nemocnice Pardubického kraje = pět nemocnic pod jednou společností nespojuje jenom jméno.

Je to především jednotné fungování, a tedy i projekty, kterých je v současné době v rámci akciové společnosti NPk rozpracováno na bezmála sedm desítek. Mezi ty prioritní patří nejen stavební projekty centrálních urgentních příjmů v Pardubické a Orlickoústecké nemocnici, ale třeba i sjednocování zdravotnických informačních systémů, zavedení elektronických receptů a další v oblasti IT.
V Nemocnici Pardubického kraje je nyní rozpracováno na 66 projektů, z nichž má 17 vysokou, 35 střední a 14 nižší prioritu. Všechny tyto projekty jsou v celkové výši za zhruba 2,7 miliardy korun,“ informoval krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr. „Vysokou důležitost pro nás má například příprava centralizace urgentních oborů a příjmů v Pardubické a Orlickoústecké nemocnici. Ani jedna z nemocnic zatím centralizovaný příjem nemá. Samostatná příjmová místa bez vzájemných vazeb na urgentní obory v oddělených pavilonech jsou pro pacienty i zdravotníky nepohodlná a působí jim zbytečné komplikace,“ vysvětlil Ladislav Valtr a dodal, že podle plánů by v Ústí nad Orlicí mělo být hotovo ke konci roku 2020, v Pardubicích zhruba o dva roky později.
K dalším projektům, na kterých se v současné době pracuje, patří mimo jiné výstavba nového pavilonu psychiatrie Pardubické nemocnice za více než 200 milionů, ale také zprovoznění informačního systému pro vystavování lékařských předpisů v elektronické podobě, které bude od příštího roku povinností, nebo vytvoření jednotného systému pro přenos obrazové dokumentace (PACS). Ten pro podporu péče o pacienta sjednotí, zefektivní a zkvalitní zpracování obrazové diagnostické dokumentace v celém regionu Pardubického kraje. Pracuje se také na vytvoření jednotné správy dokumentů. „Sjednocením informačních systémů chceme nejen zvýšit efektivitu a bezpečnost procesu práce s dokumenty, ale právě tím i vylepšit podmínky pro spolupráci našich nemocnic v rámci celé společnosti Nemocnice Pardubického kraje,“ přiblížil Ladislav Valtr. „V přípravě je nově i komplexně koncipovaný bezpečnostní projekt, který řeší povinné zavedení opatření vyplývajících z novely zákona o kybernetické bezpečnosti a z obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů,“ řekl radní pro zdravotnictví.
Vzhledem k objemu projektů se jedná o enormní zatížení personálu nemocnic. Jedná se o obrovské množství práce. Výsledek však naši společnost zase posune o pořádný kus dál,“ uvedl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.
Fotografie pro pamětníky

                                   Rodný dům Gustava Habrmana na dobové fotografii a na perokresbě Karla Tomeše

  Odhalení 1. pamětní desky 26. 1. 1924 k šedesátinám G. Habrmana  - Odhalení 2. desky dle návrhu Františka Formánka


Fotografie připomínají místo narození našeho významného rodáka, poslance, ministra a později také senátora, Gustava (Augustina) Habrmana. Celkem byly G. Habrmanovi odhaleny na jeho rodném domě dvě desky. Ta první byla odhalena 26.1.1924. Z tohoto odhalení, které bylo velmi slavnostní, je výše uvedena fotografie.  Deska byla kamenná a nesla prostý text. Na domě byla do okupace, pak byla sňata a vrácena zpět na své místo 27.10.1945. Další rok (5.5.1946) byla nahrazena novou deskou, ulitou z bronzu, s poprsím G. Habrmana ve vysokém reliéfu dle návrhu Františka Formánka (na horní fotografii). Tato druhá deska však  nesla nesla chybné datum Habrmanova narození. Augustin Habrman se totiž narodil 26.1.1864 (nikoli 24.1.). Obě pamětní desky jsou dnes uloženy v Městském muzeu Česká Třebová.                                            (Fotografie  z archivu městského muzea Česká Třebová)

Albertinum Žamberk má titul Kvalitní a bezpečná nemocnice

Po třech letech se odbornému léčebnému ústavu Albertinum v Žamberku, jehož zřizovatelem je Pardubický kraj, dostalo významného ocenění. Za letošní rok totiž v úterý 19. září získalo titul Kvalitní a bezpečná nemocnice a stalo se absolutním vítězem této ceny, kterou uděluje Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví (ČSAZ).
Oproti roku 2014, kdy byl tento odborný  léčebný ústav vítězem projektu, je v letošním roce Albertinum absolutním vítězem této ceny, a to ve své kategorii Následná lůžková péče nad 100 lůžek. Ocenění z rukou Renaty Podstatové, jednatelky ČSAZ převzal Vladimír Fabián v zastoupení nepřítomného ředitele Rudolfa Bulíčka a hlavní sestra Marcela Valentová.
Udělené ocenění, které ve velké konkurenci získal odborný léčebný ústav Albertinum, svědčí o vysoké kvalitě poskytované péče. Proto bych chtěl velmi poděkovat všem zaměstnancům Albertina za jejich práci a obětavost, se kterou se pacientům a klientům věnují,“ řekl krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.
Udělené ocenění rovněž zavazuje k tomu, že je třeba se co nejkvalitněji připravit na akreditační řízení, které v letošním roce ještě odborný léčebný ústav čeká, a v následném období do další akreditace i výsledky potvrdit. „Ocenění je samozřejmě důkazem kvality, ale zároveň závazek neusnout na vavřínech, ale posouvat zdravotnickou péči ještě výše a dál, jak se sluší a patří na péči o nemocného pacienta v 21. století,“ dodal radní Ladislav Valtr.
Jedná se o ocenění, které nás potěšilo, protože hodnotí to, že velmi náročná práce, jak po fyzické, tak i psychické stránce všech zaměstnanců v Albertinu má smysl a je prováděna  pečlivě a velmi kvalitně.  A to pro co nejlepší pocit všech pacientů a klientů z pobytu ve zdravotnickém zařízení v rámci poskytované zdravotní péče,“ uvedl ředitel odborného léčebného ústavu Albertinum Rudolf Bulíček.
 
Další kotlíkové dotace na spadnutí

V úterý 26. září budou zveřejněny všechny potřebné informace spojené s vyhlášením nové výzvy kotlíkových dotací v našem kraji. Informace předají hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, radní Hana Štěpánová a vedoucí úseku kotlíkových dotací Krajského úřadu Adam Kubíček. Ministerstvo životního prostředí bude zastupovat náměstek pro řízení sekce fondů EU Jan Kříž. Budou podány všechny informace týkající se vyhlášení další výzvy v našem regionu, celková finanční alokacei, a také způsob a organizaci sběru žádostí.