BÍLÁ PASTELKA je tu letos již po osmnácté
Ve středu 11. října se v ulicích celé ČR objeví na 2900 dobrovolníků vybavených kasičkami a v tričkách s logem BÍLÉ PASTELKY. I v našem městě budou nabízet za minimální poplatek 30,-Kč. BÍLOU PASTELKU ´´symbol světa nevidomých a slabozrakých´´, dostanete také záložku do knihy s kalendářem.
Na co vlastně může být Váš příspěvek použit?
Naše sbírka nedává lidem pečené ryby, aby je jenom tak snědli, naše sbírka učí nevidomé lidi ryby lovit. Díky Knihovně digitálních dokumentů nám nemusí nikdo číst, elektronické knihy si čteme sami. Díky Navigačnímu centru, odborníkům na bezbariérové prostředí a Středisku výcviku vodicích psů už nebloudíme, ale cestujeme daleko samostatněji. Díky instruktorům naší dceřiné společnosti Tyfloservis se naučíme  poslepu vařit, prát i zašívat a také bezpečně chodit s bílou holí. Díky lektorům výpočetní techniky samostatně obsluhujeme své mobilní telefony i počítače. Díky sociálněprávním poradcům známe svá práva a povinnosti. Díky rekvalifikačním kurzům i vlastním pracovním programům můžeme být zaměstnáni. Díky vlastnímu vydavatelství časopisů je náš hlas slyšen … všechny služby a činnosti zde nelze vyjmenovat. Podrobněji se o nás každý může dočíst v našich výročních zprávách na odkazu www.sons.cz/dokumenty. Zde se přesvědčí, že stojí za to naši sbírku skromným příspěvkem podpořit.
Podpory veřejnosti si nesmírně vážíme; svými příspěvky nám kladete do rukou nástroje, bez nichž by svépomocná realizace shora uvedených i mnoha dalších činností byla krajně obtížná, ne-li nemožná.
Podrobnější informace najdete na https://www.bilapastelka.cz/