DDM Kamarád informuje                   
Podzimní prázdniny
Dům dětí a mládeže Kamarád připravuje pro děti ve věku 7-13 let NOC VĚDCŮ v období podzimních prázdnin. Začátek akce je ve čtvrtek 26.10.2017 v 7:30 hod., čeká nás výlet autobusem do Vidy Brno, pojízdné planetárium, večerní pokusy s rodiči a přespání na DDM (bez rodičů J). Ukončení bude v pátek 27.10.2017 v 9:00 hod. Podrobné informace a přihlášku si můžete vyzvednout v kanceláři DDM nejpozději do 16.10.2017. Cena: 230,-Kč zahrnuje veškeré výdaje spojené s výletem, večeři a snídani. Akce je podpořena MAS Orlicko. 
Kreativní kurzy
 Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová pořádá pro dospělé a starší děti kreativní kurzy. Přihlásit se můžete vždy 14 dní před akcí v DDM Kamarád nebo na tel. č. 465 535 382, 736 694 671, 777 292 218. Každá akce se bude konat při minimálním počtu 5-ti účastníků. Platbu prosím uhraďte nejpozději 2 dny před konáním kurzu.  Bližší informace o jednotlivých akcích budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách DDM Kamarád.
Šitý prstýnek z korálků – úterý 17.10.2017 v čase 15:30 – 17:30 hod. Poplatek 120,-Kč (v ceně je veškerý materiál na výrobu), lektorka: Vaverková Božena
Volnočasový klub Rébus
Otevírací doba od září 2017 – PO – PÁ 15:00 – 18:00 hod. Klub se nachází na adrese ul. Matyášova 983, Česká Třebová (bývalá Domovin
 
Příměstské tábory v DDM KAMARÁD

Jako každý rok, tak i letošní letní prázdniny byly na našem Domě dětí a mládeže Kamarád v České Třebové ve znamení příměstských táborů. Byl o ně opravdu velký zájem, což nás velice těší. Konalo se jich celkem 7 pod naším domečkem. Pět jich probíhalo v České Třebové a dva v Březové nad Svitavou.
Příměstský tábor prázdninové hrátky se zvířátky se konal 3x. Tento tábor byl pro děti od 6 let do 13 let a každý den byl jiný zajímavý program. V pondělí jsme se seznámili hrami v DDM a v parku Javorka a i trochu tvořili. Druhý den se cestovalo do Březové nad Svitavou, kde bylo překvapivě mnoho zajímavých aktivit – exkurze do mlýna nebo předvedení výcviku psů, lanový park, zajímavé vodní království a rozhledna Járy Cimrmana. Ve středu se uskutečnil výlet na kolech do Cakle, kde se mohly děti projet na raftu či si zastřílet z luku. Čtvrtý den jsme jeli na velký výlet na slavný hrad Karlštejn a v pátek jsme si užili zvířátka a poznávali bylinky v ekocentru Paleta v Pardubicích. Jelikož nešlo vše uspořádat stejně, jednotlivé příměstské tábory měly program proházený a dokonce na třetím běhu bylo špatné počasí v době konání cyklo – výletu, a tak byl náhradní program v tělocvičně na ZŠ Ústecká. Každý si mohl najít v průběhu „příměšťáku“ něco, co by ho bavilo. Děti byly super a vedoucí také.
Na DDM také proběhl v červenci příměstský tábor – POZNÁVÁME ŘEMESLA. Děti mohly každý den poznávat nové kreativní techniky a každý den si i něco vyrobit. Někdy za dobrodružstvím cestovaly a někdy zůstaly v místě. Vyzkoušely si  techniku tkaní, řezbářství, košíkářství, malování na porcelán, výrobu razítka a prázdninového deníčku. Vyzkoušely si drátkování a výrobu loutky. Užily si, vyráběly a možná se naučily i něco nového a inspirovalo je to k vlastní budoucí tvorbě.
Velmi zajímavý a plný zábavy byl i příměstský tábor – OD VŠEHO TROCHU, který proběhl na přelomu července a srpna. Děti si užívaly letní pohodu v České Třebové. Hrály spousty her, vařily si. Například si každý upekl houstičku na vlastního hamburgera. Tvořily marcipánové dobrůtky, ale tvořily i dobrůtky šité na ozdobu. Hrály v tělocvičně i venku Kin-ball a dozvěděly se něco o masírování a samy si ho vyzkoušely na sobě a zjistily něco o svém těle.
Příměstské tábory v Březové nad Svitavou byly také plné zajímavostí, her a cestování.
Za tým vedoucích chceme všechny děti pochválit a budeme se na ně opět příští léto těšit. Podrobné povídání o jednotlivých táborech a fotografie ke stažení jsou k dispozici na našich stránkách www.ddm.ceskatrebova.com.