Dopravní konference Pardubice bude také o nás                

Čtvrtek 7. září 2017  - Kongresové centrum Palác Pardubice

zahájení konference - moderátor Aleš Lehký
proslovy významných hostů
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. - hejtman Pardubického kraje
Ing. Michal Kortyš – náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu
doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. – děkan, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
Mgr. Miluše Horská - 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky
 
13.15 hod.
PhDr. Jiří Kotyk, PhD. – předseda společnosti Jana Kašpara Pardubice
TÉMA: výročí Jana Pernera
 
13.30 hod.
 Ing. Lubomír Fojtů – ředitel, Ředitelství vodních cest ČR
TÉMA: postup přípravy vodní cesty na Labi v Pardubickém kraji
 
13.50 hod.
 Ing. Tomáš Čoček, PhD. – 1. náměstek ministra, Ministerstvo dopravy České republiky
TÉMA: strategie rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve vazbě na Pardubický kraj
 
14.10 hod.
Ing. Zbyněk Hořelica – ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury
TÉMA: financování vodní, železniční a silniční infrastruktury v Pardubickém kraji v letech 2017-2019
 
14.30 hod.
 Ing. Bohumil Vébr – ředitel, Ředitelství silnic a dálnic Pardubice
TÉMA: rekonstrukce a výstavba silniční a dálniční infrastruktury v Pardubickém  kraji
 
14.50 hod.
Ing. Pavel Surý -  generální ředitel, Správa železniční dopravní cesty
TÉMA: železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.
 
15.10 hod.
Ing. Michal Kortyš – náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu
TÉMA: velké opravy, modernizace, rekonstrukce a výstavba silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji.
 
15.30 hod.
 Ing. Miroslav Němec – ředitel, Správa a údržba silnic Pardubického kraje
TÉMA: rozvojová témata spravovaná SÚS Pk - Dopravní uzel Pardubice (DUP), přivaděče silnic II. a III. třídy k R35, napojení veřejného logistického centra Česká Třebová – Semanín

Témata konference významná také pro náš region se pokusím co nejpřesněji zachytit a publikovat. (mm)