Společnost IMS - Drašnar se úspěšně rozvíjí

a rozšiřuje výrobní závod


Rozhovor s jednatelem společnosti  Jiřím Drašnarem

Firma vznikla v roce 1990, v garáži  rodinného domu. Jiří Drašnar se rozhodl využít své dosavadní zkušenosti v práci s plasty  na vlastní riziko a vlastní náklady. Začalo se  na pronajatém, později  zakoupeném lisu. Ve firmě jsou i dnes vystaveny doklady o registraci vydané Okresním národním výborem 15. 8. 1990. Spolu s Janem Janíčkem se firma se poprvé proslavila výrobou trsátek, na veletrhu hudebních nástrojů ve Frankfurtu v r. 1991 slavila s kazetou 18 trsátek různé síly a drsnosti velký úspěch... Dnes má firma po 27 letech již úplně jiné starosti, prožívá velký rozvoj. Více se dozvíme z následujícího rozhovoru.

Vzpomínáte na první roky firmy, jak jste začínali ?

První tři zaměstnance – nástrojáře - měla firma v pronajaté dílně na SOUŽ na Skalce, dva pracují ve firmě dosud, třetí jako důchodce jen občas. Vývoj šel dál, kromě oprav se vyráběly nové formy, přebírala se výroba plastových výlisků od jiných firem, vyvíjely se nové výrobky.  Mnoho lidí ve městě si připomene působení naší lisovny plastů a nástrojárny v Benátkách.  Zde se firma rozvíjela a modernizovala, ale vždy zde bylo příjemné prostředí a za okny byly květiny. Požadavky na výrobu byly stále náročnější a je to tak dodneška. Další rozvoj firmy narazil na  omezené prostorové možnosti lokality, ono opravdu prostředí v Benátkách není vhodné pro velké průmyslové provozy, zatěžuje lokalitu minimálně nákladní dopravou. Naštěstí se koncem roku  2005 podařila koupě části areálu firmy PEWAG (někdejší Jevisport) v Semanínské ulici  a okolních pozemků umožňujících budoucí rozvoj. Nové prostory jsme upravili pro naše potřeby, a na jaře r. 2007 jsme se nastěhovali. Zde jsme dokázali dobře vyřešit využití odpadního tepla, byli jsme za to také oceněni Ministrem průmyslu a obchodu. 

Jak byste představil současnou firmu IMS – Drašnar s.r.o. z posledních let?

Patříme rozhodně ve svém oboru mezi ty rychle se rozvíjející. Máme poměrně silné personální zázemí - konstrukci, vlastní nástrojárnu, vstřikovnu plastů a montáž. Díky tomu pro konečného odběratele zajišťujeme komplexní řešení na klíč – od vývoje produktu přes konstrukci a výrobu nástrojů až po sériovou produkci finálního výrobku. nejen pro oblast autoprůmyslu, ale i pro jiné oblasti. Jednou z  hlavních předností je flexibilita a schopnost rychlé reakce na požadavky zákazníků, jsme přímými dodavateli (Tier 1) např. automobilek koncernu VW.  To nám umožňuje i moderní strojní vybavení, technologie, stabilní tým zaměstnanců. Také vlastní 25 let vyvíjené know-how, komplexní zpracování zakázek „pod jednou střechou“, od vývoje výrobků po jejich sériové dodávky. Firma se stala jedním z významných zaměstnavatelů v České Třebové. 

Nejde o propagační klišé, za společností IMS - Drašnar jsou dobré ekonomické výsledky i získaná ocenění.

Naše rodinná firma byla opakovaně vyhodnocena  jako druhá nejlepší v Pardubickém kraji v prestižním hodnocení "Vodafone - Firma roku", získala i další ocenění, např. od ministra průmyslu za úspory energie. Rostoucí požadavky na firmu od odběratelů, jejichž počet stále roste, vedly k realizaci snah na další rozvoj společnosti. Ve spolupráci se společností CZ LOKO se podařilo odkoupit sousední nemovitost bývalé cihelny, zajistit její demolici (v loňském roce 2016) a na získaných pozemcích v průmyslové oblasti následně realizujeme rozšíření firmy.

V čem spočívá současné rozšíření firmy?

Ze stávajících 14 vstřikolisů postupně rozšíříme lisovnu až na 25, dojde k sortimentnímu i kapacitnímu rozšíření stávající výroby. S tím je spojena potřeba vybudování skladů, technického zázemí, expedičního místa, nových šaten, kanceláří a montážní dílny. Stávající prostory byly již nedostatečné.

Na pozemcích firmy probíhají poměrně velké zemní práce

Ač se stávající množství dešťových vod podstatně nezvýší (podle projektu jen o 3%), tak jsme povinni při výstavbě realizovat  náročnou investici do nového systému odděleného odvádění dešťové vody a navíc na našich pozemcích také vybudovat zařízení na její zadržování při prudkých deštích. Tato práce  není jen finančně značně náročná, ale současně znamená velký zásah do stavu komunikací v areálu firmy a způsobuje problémy s logistikou výrobků i surovin.

Na jaře začala montáž skeletu hal. Kdy budete v novém vyrábět? 

Výstavba je nyní ve finální fázi,  v nových halách je montováno technologické zařízení,  včetně "energetického srdce firmy", které umožní  ještě dokonalejší využívání  odpadního technologického tepla, včetně moderního "adiabatického suchého chladiče".  Ze stávajících prostor postupně  přestěhujeme všechny vstřikovací lisy do nové lisovny, zakoupili jsme ale 4 nové stroje, které v současné době usazujeme. Vše je zorganizováno tak, aby byla výroba přerušena jen v co nejkratším intervalu. 

Máte na rozšíření výroby dostatek pracovníků?

To je dnes skutečně velký problém. Nové pracovníky plynule přijímáme na řadu pozic, snažíme se také si svoje pracovníky udržet.  Domnívám se, že se nám toto poměrně daří, fluktuace pracovníků je proti současnému průměru určitě nižší.  Stavíme na tom, že stabilní kolektiv dokáže víc, než  zaměstnávat agenturní zaměstnance. Ve firmě nyní pracuje více než 240 pracovníků, jsme tedy pro Českou Třebovou významným zaměstnavatelem.  

 

Mimo starost o rozvoj firmy a náběh nových technologií se věnujete také veřejné činnosti. V nadcházejících parlamentních volbách  najdeme Vaše jméno na kandidátce KDU-ČSL pro Pardubický kraj

Členem KDU-ČSL jsem více než dvě desítky let, podporuji její cíle. Je to např. podpora rodiny,  mezigenerační péče o rodiče a prarodiče, podporovat je třeba nejen rozvoj center, ale i venkova. Z pilířů politiky KDU-ČSL  je mi blízká především podpora podnikání. Rozumím problémům malých a středních podnikatelů a podpoře, kterou potřebují. Také proto, aby mohli svou výrobu modernizovat a využívat dosažený vědeckotechnický pokrok, bez kterého nelze dále zvyšovat produktivitu práce a vlastně ani životní úroveň.

Velmi rád proto také uvítám ve své firmě vzácnou návštěvu předsedy KDU-ČSL, vicepremiéra pro vědu a výzkum Pavla Bělobrádka. Přijede ve čtvrtek 5. října. Rád mu ukážu naši rozvíjející firmu a těším se také na následnou besedu, na kterou  jsem pozval řadu osobností z našeho města a regionu.

Děkuji za rozhovor, Ptal se Milan Mikolecký