Ohlédnutí za zahajovacím koncertem nové sezóny Kruhu přátel hudby

Ve středu 13. září 2017 se uskutečnil první koncert 56. sezóny KPH. Téměř zaplněné hlediště Malé scény potěšili svým zpěvem mladí absolventi bratislavské Vysoké školy múzických umění - sopranistka Jana Ženková, která učí na ZUŠ v Ústí nad Orlicí, a basbarytonista Boris Prýgl, člen operního studia Bavorské státní opery v Mnichově. Klavírního doprovodu se ujala pedagožka zmíněné vysoké školy Jana Nagy Juhasz. Před jejich vystoupením ještě krátce promluvil předseda KPH Jaroslav Demel a o programu koncertu stručně pohovořila učitelka hudební výchovy na gymnáziu ve Vysokém Mýtě Lenka Jánová, nová spolupracovnice KPH. A pak už patřilo pódium umělcům, kteří si pro českotřebovské publikum připravili árie z oper B. Smetany (Čertova stěna), A. Dvořáka (Rusalka, Armida), W. A. Mozarta (Figarova svatba, Don Giovanni), V. Belliniho (Kapuleti a Montekové, Náměsíčná), G. Rossiniho (Popelka, Lazebník sevillský), G. Donizettiho (Lucia di Lammermoor) a Ch. Gounoda (Faust); zazněly i tři ukázky z Dvořákova cyklu Písně milostné (op. 83).Vynikající výkon všech účinkujících ocenili posluchači bouřlivým potleskem a ovacemi vestoje, přičemž zejména na Prýglova Leporella se bude - soudě podle ohlasů v kuloárech - ještě dlouho vzpomínat.
Právě zahájená sezóna KPH pokračuje v září a říjnu Mezinárodním varhanním festivalem Zdeňka Pololáníka a v listopadu koncertem věhlasného violoncellisty Jiřího Bárty, jenž pravidelně vystupuje s Českou filharmonií, Berlínskými filharmoniky a dalšími špičkovými hudebními tělesy. Vstupenky jsou již v prodeji.   J.P.
Fotografie Jaroslav Plocek a Michal Horák